Agencija: Zakonit plan IRF-a za 2021.

“Realizacija navedenih projekata, u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći, moguća je jedino uz poštovanja principa kumulacije, odnosno pokriće istih opravdanih troškova iz svih izvora moguće je do maksimalno dozvoljenog intenziteta drzavne pomoci”, objašnjeno je u AZK-u.

6299 pregleda 3 komentar(a)
Hoće li se ići na dokapitalizaciju fonda: Irf., Foto: IRF
Hoće li se ići na dokapitalizaciju fonda: Irf., Foto: IRF

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) ocijenila je da je plan Investiciono-razvojnog fonda (IRF) za ovu godinu kojim je planirano da se privreda pomogne sa najmanje 120 miliona eura kroz dugoročne, srednjoročne i kratkoročne kredite usklađen sa Zakonom o kontroli državne pomoći.

“Preduzeća koja budu korisnici novca iz godišnjeg plana rada dobiće prednost koju inače ne bi dobili na tržištu, što će ih dovesti u povoljniji položaj u odnosu na konkurente koji se bave istom ili sličnom djelatnošću. U dijelu koji se odnosi na kratkoročne kredite kojim će se finansirati tekuća aktivnost i likvidnost preduzeća, Agencija smatra da se oni mogu dodijeliti samo u skladu sa “de minimis” pravilima državne pomoći, odnosno pomoć dodijeljena jednom privrednom društvu tokom perioda od tri fiskalne godine ne smije preći iznos od 200.000 eura”, stav je Agencije.

IRF je plan dostavio na ocjenu 20. decembra prošle godine, odnosno dok je izvršni direktor bio Zoran Vukčević.

Krediti koje posebno ocjenjuju

Agencija navodi da realizacija kreditnih linija za infrastrukturne i projekte vodosnabdijevanja, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije mora biti predmet posebne ocjene AZK-a za svaki infrastrukturni projekat za koji IRF bude opredijelio novac.

“Realizacija navedenih projekata, u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći, moguća je jedino uz poštovanja principa kumulacije, odnosno pokriće istih opravdanih troškova iz svih izvora moguće je do maksimalno dozvoljenog intenziteta drzavne pomoci”, objašnjeno je u AZK-u.

Agencija se nije izjasnila u dijelu programa koji se odnosi na oblast poljoprivrede, jer se zakon ne primjenjuje na podsticaje sektoru poljoprivrede i ribarstva.

O dokapitalizaciji IRF-a

U planu IRF-a je navedeno da će tokom ove godine nastaviti sa podrškom za prevazilaženje efekata pandemije sa naglaskom na razvojnu komponentnu.

U međuvremenu, iz Vlade je najavljena reforma IRF-a da bi se, između ostalog, pojačalo kreditiranje malog i srednjeg biznisa, pravednije dodjeljivala podrška... Promijenjen je rukovodeći kadar.

“Sposobnost IRF-a da ostvaruje dugoročno održiv rezultat je bazirana i na saradnji sa međunarodnim finansijskim organizacijama u cilju obezbjeđenja povoljnih sredstava finansiranja. Međutim, u 2021. godini je potrebno razmotriti i plan dokapitalizacije fonda, kako je definisano u trećem paketu socio-ekonomskih mjera Vlade. Time bi se ojačao kreditni potencijal... To je naročito značajno imajući u vidu da se može očekivati da će 2021. biti godina postepenog oporavka privrede sa akcentom na očuvanje likvidnosti, kroz podršku mikro, malim i srednjim preduzećima i realizaciji projekata koji bi imali značajan multiplikativni efekat na privredni rast, a posebno u segmentu ovih korisnika. IRF je za 2021. godinu planirao finansijska sredstva za pružanje podrške crnogorskim preduzetnicima. Plan je da se plasira najmanje 120 miliona eura”, navodi AZK u rješenju stav IRF-a.