Milošević postavili četiri dana prije izbora Nove Vlade

Direktorica Fonda PIO izabrana na nezakonitom konkursu

Da je konkurs za izbor novog direktora od oktobra prošle godine nezakonit, utvrdilo je tadašnje Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ali ih Upravni odbor Fonda PIO nije poslušao i pored dva upozorenja

42777 pregleda 61 reakcija 61 komentar(a)
Ministarstvo dva puta tražilo poništenje konkursa, ali nijesu reagovali: Milošević, Foto: DPS
Ministarstvo dva puta tražilo poništenje konkursa, ali nijesu reagovali: Milošević, Foto: DPS

Direktorica Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), Jadranka Milošević je na osnovu nezakonitog konkursa postavljena na tu funkciju 30. novembra prošle godine, četiri dana pred izbor nove Vlade. Konkurs je nezakonitim proglasilo tada resorno Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ali ga Upravni odbor Fonda PIO nije poništio već je nastavilo proceduru izbora. “Vijesti” posjeduju dopise koje je Ministarstvo uputilo Fondu PIO.

Iz sadašnjeg Ministarstva finansija i socijalnog staranja nijesu odgovorili na pitanje “Vijesti” da li će pokrenuti postupak provjere izbora direktorice Milošević i njeno razrješenje ako se pokaže da je nezakonito izabrana na tu funkciju. Vlada bi uskoro trebalo da imenuje novi Upravni odbor Fonda PIO, koji bi trebao da se bavi i ovim pitanjem.

Ignorisali dopise

Da je konkurs nezakonit, a time i cijeli postupak izbora novog direktora, iz tadašnjeg Ministarstva rada i socijalnog staranja su dva puta upozoravali predsjednika Upravnog odbora Fonda PIO Dragana Đukanovića i tada vršioca dužnosti direktora Fonda Jadranku Milošević.

Direktor Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje u prošlom ministarstvu, Jovo Pajović je u prvom dopisu od 26. oktobra prošle godine tražio da Fond poništi konkurs koji je raspisao 16. oktobra. Pošto Upravni odbor nije postupio po dopisu svog resornog ministarstva već je nastavio proceduru, Pajović je 11. novembra uputio novi dopis u kojem je tražio prekid postupka izbora novog direktora i poništenje konkursa.

Predsjednik Upravnog odbora Fonda Dragan Đukanović, koji je na tu funkciju izabran upravo kao predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja, nije postupio ni po drugom dopisu već je nastavio proceduru i 30. novembra Upravni odbor je izabrao Jadranku Milošević za direktoricu.

Pajović u prvom dopisu od 26. oktobra traži povlačenje javnog konkursa za izbor direktora navodeći da je raspisan suprotno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju i bez prethodnog usaglašavanja Statuta Fonda PIO i drugih opštih akata Fonda PIO sa izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 12. avgusta 2020. godine. U drugom dopisu od 11. novembra Pajović upozorava da i pored zahtjeva iz prethodnog dopisa javni konkurs nije povučen, da je prema informacijama sa sajta Uprave za kadrove istekao 5. novembra, a da je procedura izbora nastavljena.

Mimo Zakona o PIO

Pajović navodi da “bez želje da ponovo elaboriram jasne i nedvosmislene pravne razloge za povlačenje konkursa” podsjeća da je u avgustovskim izmjenama Zakona o PIO dodat novi član 122a. Ovim članom preciziraju se uslovi za izbor direktora Fonda PIO, odnosno da na tu funkciju “može biti imenovano lice koje ima VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja”.

“Zakon o PIO ne dozvoljava mogućnost da se navedeni zakonski uslovi mijenjaju podzakonskim aktima. Suprotno navedenim striktnim zakonskim uslovima Fond PIO je u javnom konkursu, kod uslova za direktora naveo: ‘VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja, Fakultet iz oblasti društvenih nauka - ekonomija ili pravo’.

Na taj način ne samo što je prekršen Zakon o PIO nego su onemogućeni da konkurišu kandidati koji ispunjavaju zakonske uslove za imenovanja za direktora Fonda koji imaju VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja a završili su druge fakultete, a ne samo ekonomiju i pravo. S toga ponovo upozoravam da Fond PIO bez odlaganja, preduzeme radnje u cilju poništavanja javnog konkursa”, naveo je Pajović.

Većina članova Upravnog odbora Fonda PIO, četiri od sedam, imenovalo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja iz reda svojih službenika, pa je nevjerovatno kako su mogli da ne postupe po nalogu svog nadređenog. Cijela procedura izbora završena je u kratkom roku i okončana prije izbora nove Vlade koja je mogla da ga spriječi.

Milošević je imenovana na mandat od pet godina. Ona je od 25. septembra prošle godine, kada je dotadašnji direktor Dušan Perović morao u penziju, bila je vršilac dužnosti direktora Fonda PIO, a prethodno je bila njegova pomoćnica. Ona je do raspisivanja konkursa bila i odbornica DPS-a u Skupštini Glavnog grada.

Problem i penzionisanja koja je potpisala Milošević

U drugom dopisu Pajović upozorava da će biti nezakoniti svi akti koje donese i potpiše direktor Fonda PIO izabran na ovaj način, računajući i rješenja o penzionisanju.

“Na kraju upozoravam na upitnost pravne valjanosti pravnih akata i preduzetih pravnih radnji od strane lica imenovanog na ovaj način, između ostalog direktor Fonda donosi sva prvostepena rješenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja”, naveo je Pajović.

Pošto je Milošević na ovaj način izabrana krajem novembra prošle godine, odnosno prije dva mjeseca, može se govoriti o više stotina rješenja i drugih akata koje je u tom periodu donijela.

Sporna legalnost komisije

Izbor Jadranke Milošević spori se i zbog sastava komisije koja je vrednovala kandidature.

Predsjednik komisije bio Srđan Veljović, radnik Fonda PIO i njen podređeni.

Prema Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, komisiju čine “starješina organa za upravljanje kadrovima, lice iz kategorije visoki rukovodni kadar iz resornog ministarstva i istaknuti stručnjak u odgovarajućoj oblasti rada sa liste istaknutih stručnjaka”.

U komisiji su bili predstavnici Uprave za kadrove i MInistarstva, ali Veljović ne zadovoljava uslov za trećeg člana a to je da bude “predstavnik ustanove visokog obrazovanja ili određenog profesionalnog udruženja”.

Predsjednik Upravnog odbora Dragan Đukanović ranije je kazao “Vijestima” da izbor Veljovića nije sporan i da ga je komisiji delegirao Upravni odbor na zahtjev Uprave za kadrove.

Prema ranije objavljenim informacijama, na konkursu su učestvovali, pored v.d. direktorke Milošević, i Ivan Mijović, Miodrag Martinović i Ranko Aligrudić. U uži krug, za provjeru znanja, pored Jadranke Milošević ušao je i Aligrudić, koji je zaposlen u Područnoj jedinici Fonda PIO u Baru.

Preporučujemo za Vas