VLADA CRNE GORE

Godišnja naknada za komercijalne objekte sezonskog karaktera umanjena na 200 eura

"Propis nije pretrpio promjene visine naknada, a jedina izmjena, u smislu smanjenja za korisnike, je godišnja naknada za postavljanje i korišćenje komercijalnih objekata sezonskog karaktera, koja je u prethodnom aktu iznosila 400 eura, sada je definisana na 200 eura"

4349 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Vlade je donijela Odluku o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva.

U diskusiji je pojašnjeno da je osnovni razlog za donošenje Odluke da se sve naknade koje se plaćaju na osnovu Zakona o putevima objedine na jednom mjestu.

"Propis nije pretrpio promjene visine naknada, a jedina izmjena, u smislu smanjenja za korisnike, je godišnja naknada za postavljanje i korišćenje komercijalnih objekata sezonskog karaktera, koja je u prethodnom aktu iznosila 400 eura, sada je definisana na 200 eura", saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Donijeta je i Odluka o obrazovanju Savjeta za konkurentnost, na čijem je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Vlade, zadaci Savjeta su, pored ostalog, da:

- koordinira aktivnosti na planu sprovođenja prioritetnih reformskih mjera definisanih strateškim razvojnim dokumentima, koje su u funkciji otklanjanja ključnih prepreka za veću konkurentnost ekonomije i brži privredni rast Crne Gore;

- analizira važeće propise sa aspekta njihovog uticaja na poslovni ambijent i konkurentnost, inicira predlaganje izmjena propisa radi pojednostavljivanja, odnosno brisanja procedura koje predstavljaju barijeru za veću konkurentnost ili prestanak njihovog važenja;

- predlaže Vladi plan strukturnih reformi za unapređenje konkurentnosti ekonomije koji se priprema na godišnjem nivou i sastavni je dio Programa ekonomskih reformi i drugih ključnih dokumenata ekonomske politike.

Preporučujemo za Vas