“PRETHODNA UPRAVA SVJESNO NANIJELA MILIONSKU ŠTETU”

“Plantaže” nemaju novca za plate, na korak od stečaja

Izvršni direktor kompanije Miroslav Vuković u pismu sindikatu moli za razumijevanje, navodi da su problemi nastali i prije korone zbog loših poslovnih odluka bivše uprave i da će bez pomoći države bankrotirati

64361 pregleda 1688 reakcija 242 komentar(a)
Od giganta do gubitaša, korona nije uzrok propasti: Verica Maraš, sa ranije proslave jubijela “Plantaža”, Foto: Boris Pejović
Od giganta do gubitaša, korona nije uzrok propasti: Verica Maraš, sa ranije proslave jubijela “Plantaža”, Foto: Boris Pejović

Radnici “Plantaža” ne mogu očekivati isplatu zaostalih zarada jer kompanija više nije likvidna (nema novca za isplatu obaveza) i na pragu je odlaska u stečaj ukoliko hitno ne dobije značajniji pomoć od države, navedeno je u jučerašnjem pismu izvršnog direktora kompanije Miroslava Vukovića predstavnicima sindikata.

“Ukoliko likvidnost koju nemamo (koju nećemo ni imati bez podrške države) usmjerimo ekskluzivno na zadovoljenje opravdanih socijalnih potreba zaposlenih, kompanija će se izvjesno suočiti sa stečajem. Kakva će nakon toga biti socijalna sigurnost zaposlenih? Na našu žalost, nije potrebno nagađati, ilustrativnih primjera imamo svuda oko nas, a biće ih, kakve su prilike, još i više”, naveo je Vuković u pismu u koje su “Vijesti” imale uvid.

Iz kompanije su ranije tražili od Vlade pomoć od pet miliona da bi isplatili prioritetne obaveze i izbjegli mogući stečaj. Premijer Zdravko Krivokapić i ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović su posjetili “Plantaže” početkom februara, kada su obećali da će učiniti sve da u skladu sa zakonskim mogućnostima omoguće opstanak kompanije. Najavili su i da će biti preispitane sve odluke bivše uprave. Bivši, dugododišnji predsjednik borda “Plantaža” Veselin Vukotić kompaniju je napustio u septembru prošle godine, dok je dugogodišnja direktorka Verica Maraš smijenjena u oktobru i raspoređena na mjesto savjetnice.

Kompanija radnicima duguje januarsku i februarsku zaradu, a jučerašnjim pismom Vuković odgovara na zahtjeve sindikata za njihovim isplatama naviodeći da dijeli brigu za njihov standard. Kompanija ima kreditne obaveze od oko 15 miliona eura, kao i 20 miliona drugih obaveza. U 2019. godini poslovala je sa gubitkom od milion i po eura, dok minus iz prošle godine još nije poznat.

Kompanija loše radila i prije korone

Vuković navodi da sadašnji finansijski problemi kompanije nijesu nastali samo zbog pada prodaje usljed pandemije, već da su bili na ivici nelikvidnost i ranije 2019. godine.

“Sadašnji finansijski problemi kompanije, koji se ogledaju u neikvidnosti (koja je na korak od insolventnosti), svakako proističu iz latentne nelikvidnosti koja je prethodila pandemija zarazne bolesti kovid-19, a koja je prerasla u hroničnu nakon izbjanja epidemije u Crnoj Gori. Dakle, epidemija je samo ubrzala kompanijski finansijski sunovrat, do kojeg bi svakako došlo i nešto kasnije”, naveo je Vuković.

On navodi da kompanija, osim za zarade zaposlenima, ima dugove i prema poreskim vlastima, dobavljačima i kreditorima i da ih mora plaćati u skladu sa zaključenim pravnim poslovima i uz uvažavanje prioriteta koje uređuju zakoni Crne Gore, odnosno da nijedna grupa pa ni zaposleni ne mogu imati prioritet jer bi ostali mogli uvesti stečaj.

Vuković navodi da je proteklih mjeseci od smjene bivše direktorice Verice Maraš, koja je sada formalno njegova savjetnica, kompanija dobila ogroman broj tužbi od bivših i sadašnjih radnika i saradnika i da i po tom osnovu gube ogroman novac.

”Ne možemo tražiti pomoć a povećavati plate”

Smatra i da su usljed svih ovih negativnih dešavanja besmisleni traženi pregovori sa sindikatom oko povećanja koeficijenata zarada, kada je upitan opstanak kompanije.

“Zbog toga smatramo da mnoge naše aktivnosti postaju bespredmetne i besmislene, jer bez pomoći države nećemo više biti u prilici da se oko bilo čega dogovaramo i pregovaramo, naprimjer o već ‘tradicionalnom’ mjesečnom utvrđivanju obračunske vrijednosti koeficijenta, jer je ista već utvrđena na nivou države u minimalnom iznosu od 90 eura. S obzirom na to da kompanija od države traži i očekuje pomoć, priznaćete da je makar za onog ko pomaže neprihvatljivo da ova vrijednost bude preko ovog iznosa utvrđenog na nivou drzave. Nesumnjivo, naš socijalni dijalog je limitiran neohrabrujućim objektivnim stanjem stvari u kompaniji, pa i bez obzira na sav važeći pravni normativ i na njemu zasnovani narativ, koji izvjesno - ako se nešto ne promijeni u tom dijelu - taj dijalog smješta u nerealne okvire njegove buduće egzistencije i uopšte opstanka kompanije”, naveo je Vuković.

Zarade radnicima smanjivane su u 2019. godini a zatim i prošle godine.

”Kolektivni ugovor - pravni monstrum”

On tvrdi da se predstojeći pregovori poslovodstva i sindikata trebaju zasnivati na detaljnom razumijevanju svih problema koje kompanija svakodnevno ima u poslovanju, kao i da bi nastali novi rizici “usijed preduzimanja bilo kavih neracionalnih, nerazumnih i ishitrenih koraka”.

“Kako je sadašnji kolektivni ugovor neodrživ, mišljenja smo da je pravo vrijeme za inicijativu sindikalne organizacije, koja treba da podrži napore izvršne uprave da se taj ‘pravni monstrum’ demontira. U protivnom, računovodstvena rezervisanja koja će kompanija uskoromorati da izvrši prema MRS 37 (neisplaćene zarade, otpremnine, rizik od novih sporova zaposlenih protiv kompanije itd.), aktuelizovaće stečaj kompanije kao jedino moguće rješenje. Imajući u vidu navedeno, u svijetu službenih informacija koje su vam prezentovane usmenim putem (tokom ranijih sastanaka) i u pisanoj, pozivam vas da razmislte o svemu i konkretizujete minimalne zahtjeve usmjerene ka rješavanju gorućih socijalnih potreba zaposlenih”, naveo je Vuković.

Pismo je dostavljeno i predsjedniku odbora direktora Božu Mihailoviću. Prema informacijama “Vijesti”, sindikalna organizacija “Plantaža” bi narednih dana trebalo da donese odluku u vezi sa situacijom u kompaniji.

Nezakonitim radnjama prethodne uprave “svjesno i voljno” nanijeta milionska šteta

Vuković navodi da se od kompanije sada, preko izvršnih postupaka, naplaćuje ogroman novac na osnovu spornih potraživanja koje je kreirala bivša uprava.

“Kada govorimo o ugrožavanju likvidnosti kompanije, treba se posebno osvrnuti na njene zaposlene koji su u periodu nakon promjena u izvršnoj upravi, putem izvršnih građanskih postupaka, naplatill ogromna novčana potraživanja koja je kreirala prethodna uprava, čime su onemogućili kompaniju da njihovim kolegama isplati makar dio novca koji su zaradili. Na vaš zahtjev, dostavićemo Sindikalnoj organizaciji informaciju o bivšim i sadašnjim zaposlenima u kompaniji, koji su prinudnim putem naplatili potraživanja koja su - u smislu pravnog osnova i visina - proistekli iz nezakonitih radnji prethodne uprave, koje su svjesno i voljno sprovedene na štetu kompanije. Ne treba da postoji spor oko sljedećeg - da kompanija nije isplatila milione eura na ime tzv. (štetočinskih) limita i drugih osnova, sadašnja finansijska situacija bila bi značajno povoljnija, zarade moguće ne bi kasnile, socijalni problemi se ne bi gomilali”, naveo je Vuković.

Preporučujemo za Vas