reagovanje

Fab Live: Netačni i tendenciozni navodi URE

"Vjerujemo da ćemo i kroz vršenje ove djelatnost u Slobodnoj zoni i korištenju ove lokacije, značajno doprinijeti razvoju privrede naše zemlje i da će od toga koristi imati kompletni sistem subjekata koji su nju uključeni"

4194 pregleda 3 komentar(a)

Kompanija Fab Live saopštila je da su netačni, neprovjereni i tendenciozni navodi barskog odbora Građanskog pokreta URA "ili onoga kome su nevješto i neprofesionalno poslužili" da se na krajnje neozbiljan način pozabavi tom kompanijom.

"Naime, kompanija Fab Live je bez tendera ili javnog poziva zaključila Ugovor sa Lukom Bar i dobila predmetnu lokaciju kako bi Luka Bar 'kompenzovala' propust koji je učinjen prilikom prethodnog Javnog poziva za prikupljanje ponuda za izbor korisnika Slobodne zone, koji je ova kompanija izgubila i pored toga sto je bila najpovoljniji ponuđač, a lokacija protivzakonito dodijeljena, umjesto našem, kompaniji TCK Montenegro. Kako kompanija Fab Live ne bi podnosila tužbu i pokretala spor čiji je ishod, obzirom na propuste prilikom izbora na Javnom pozivu, bio izvjestan u korist našeg preduzeća, to nam je Luka Bar shodno Ugovoru ustupila ovu lokaciju i to po znatno većoj cijeni od početnih tenderskih cijena za obavljanje djelatnosti korisnika u Slobodnoj zoni. S tim u vezi, kompanija Fab Live se Ugovorom obavezala da će povodom pomenutog tendera, odustati od tužbe protiv Luke Bar i da neće imati nikakvih daljih potrazivanja po tom osnovu", navodi se u reagovanju.

Kada je u pitanju namjena lokacije i, kako se u saopštenju URE navodi, izgradnje i korištenja iste bez prethodnih odobrenja, iz Fab Live ističu da su navodi neistiniti i netačni i da je skladu sa prethodno dobijenim UTU i svim neophodnim saglasnostima, ta kompanija prije početka bilo kakvih aktivnosti na predmetnoj lokaciji dobila građevinsku dozvolu i izvršila prijavu radova dana 11. septembra 2020, što je, kako su dodali, sve sadržano u Zapisnicima o inspekcijskim pregledima nadležnog Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma od 18. decembra, kojim je ta prijava i prihvaćena.

"Takođe, pored ostalih, svih potrebnih saglasnosti i odobrenja za obavljanje djelatnosti , ovo preduzeće posjeduje i Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu broj: 02.UPI-1442/1, izdat od strane nadležne Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, u skladu sa kojim Rješenjem dalje i postupa, što je sve dostupno na provjeru svim nadležnim organima i službama. Za objekat je izdata i upotrebna dozvola, odnosno izvršen konačni izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem od strane ovlašćene organizacije. Na kraju, umjesto zluradih i tendencioznih navoda o poreskim zaduženjima i blokadama naše kompanije, smatramo da je ovu kompaniju značajnije istaći kao privrednika koji poslednjih 30 godina uspješno obavlja razne djelatnosti i konstantno širi opus istih, zapošljava na stotine radnika i hrani isto toliko porodica, a koliko je poreza i drugih dažbina u tom međuvremenu platila državi, o tome svjedoči baza podataka. Vjerujemo da ćemo i kroz vršenje ove djelatnost u Slobodnoj zoni i korištenju ove lokacije, značajno doprinijeti razvoju privrede naše zemlje i da će od toga koristi imati kompletni sistem subjekata koji su nju uključeni", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas