NA BIROIMA RADA 52 HILJADE NEZAPOSLENIH

Broj zapošljavanja manji 12 odsto

Poslodavci su od početka godine preko Zavoda tražili osam hiljada NK i PK, 5,4 hiljade sa fakultetom i 16,7 hiljada sa SSS
50 pregleda 1 komentar(a)
Univerzitet Crne Gore, Foto: Boris Pejović
Univerzitet Crne Gore, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 13.12.2017. 20:45h

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sada se nalazi 51.881 nezaposlenih što je za 3.630 više nego prije godinu.

Od tog broja 9.219 je sa fakultetskom diplomom, od čega je 303 magistra i 12 doktora nauka. Broj nezaposlenih visokoškolaca je za godinu dana smanjen za dvije hiljade, zahvaljujući mjerama brisanja sa evidencije onih koji se nalaze u programima stručnog osposobljavanja.

Stopa nezaposlenosti sada iznosi 22,36, dok je prije godinu dana bila 20,8.

Na evidenciji Zavoda sada se nalazi 15.619 nekvalifikovanih ili polukvalifikovanih nezaposlenih, kao i 27.043 sa diplomom srednje škole.

Od ukupnog broja nezaposlenih mlađih od 30 godina ima 14.248, što je 27 odsto od ukupnog broja. Nezaposlenih koji imaju više od 60 godina starosti na evidenciji Zavoda ima 3.140.

Kraće od jedne godine posao na birou čeka 28.798 nezaposlenih, dok staž od godinu do tri godine na Zavodu ima 16.337 osoba. Duže od tri godine na zaposlenje čeka 6.746 nezaposlenih.

Poslodavci su od početka godine preko Zavoda objavili oglase za 30,3 hiljade radnika. Tražili su osam hiljada nekvalifikovanih ili polukvalifikovanih radnika, kao i 5,4 hiljade sa fakultetskom diplomom. Na spiskovima potrebnih radnika bilo je i 16,7 sa srednjom stručnom spremom. U odnosu na isti period lani poslodavci su tražili 559 radnika manje.

U periodu od početka ove godina do 11. decembra, poslodavci su preko Zavoda za zapošljavanje radno angažovali 12.617 nezaposlnih, što je za oko hiljadu i po manje nego u istom periodu prošle godine. Broj zapošljavanje za godinu smanjen je za 12 odsto.

Od tog broja ugovore na neodređeno dobilo je svega 864 nova radnika, dok su radni odnos na osnovu druge vrste ugovora o radu na određeno zasnovale 11.753 osobe. To znači da je svega sedam odsto zaposlenih dobilo posao za stalno, a 93 odsto po drugim vrstama ugovora. U istom periodu prošle godine broj ugovora za stalno iznosio je 1.216, što je za 50 odsto više nego ove godine.

Poslodavci su u perodi od početka godine zaposlili 1.810 nekvalifikovanih i polukvalifikovanih radnika sa evidencije Zavoda, kao i 7.633 osoba sa srednjom stručnom spremom.

Zaposleno je i 3.126 osoba sa fakultetskim diplomama, od čega 138 magistara i osam doktora nauka. U istom periodu lani preko Zavoda posao je našlo 3.746 visokoškolaca što je za 600 više nego ove godine.

Od ukupnog broja nezaposlenih sada ima 30,3 hiljade žena i 21,5 hiljada muškaraca.

Od onih koji čekaju posao do jedne godine žene čine 18,2 hiljade nezaposlenih, a 10,5 hiljada je muškaraca. Posao od jedne do tri godine čeka 9,4 hiljade žena i sedam hiljada muškaraca, a preko tri godine na birou je 2,6 hiljada žena i 4,1 hiljada muškaraca.

Preporučujemo za Vas