Uprava prihoda: Poslovanje uskladiti sa odredbama Zakona o privrednim društvima

"Radi se o statutu društva, organima i drugim aktima koji se usklađuju sa Zakonom, koji je u primjeni od 11. jula prošle godine", navodi se u saopštenju

5208 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Privrednici koji posluju u Crnoj Gori, dužni su da usklade organizaciju u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i obave registraciju promjena u rokovima predviđenim za različite oblike organizovanja kompanija, saopšteno je iz Uprave prihoda.

"Radi se o statutu društva, organima i drugim aktima koji se usklađuju sa Zakonom, koji je u primjeni od 11. jula prošle godine", navodi se u saopštenju.

Shodno odredbama tog Zakona, koje su bliže regulisane Pravilnikom o postupku registracije, bližoj sadržini i načinu vođenja Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) akcionarska društva, javna društva sa ograničenom odgovornošću i društva sa ograničenom odgovornošću koja se smatraju velikim preduzećem u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, dužna su da tu obavezu realizuju u roku od devet mjeseci od stupanja na snagu ZOPD.

"Ostala preduzeća koja su registrovana u CRPS do stupanja na snagu ovog zakona dužna su da usklade organizaciju i obave registraciju promjena u CRPS u roku od 18 mjeseci od stupanja na snagu zakona", navodi se u saopštenju Uprave prihoda.

Ortačka društva i preduzetnici koji do stupanja na snagu zakona nijesu registrovani u CRPS, dužni su obave upis u CRPS u skladu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu zakona.

"Takođe, preduzetnici koji su do stupanja na snagu zakona registrovani u CRPS bili su dužni da svoje poslovanje usklade i podnesu registracionu prijavu za registraciju u CRPS u roku od šest mjeseci", dodaje se u saopštenju.

Imajući u vidu navedeno, Uprava prihoda podsjetila je preduzeća da blagovremeno ispune obavezu usklađivanja organizacije i registracije promjena u CRPS, a posebno imajući u vidu odredbe Zakona o privrednim društvima koje propisuju obavezu Uprave prihoda - CRPS da pred nadležnim sudom pokrene postupak sudske likvidacije svih preduzeća koja nijesu ispunila obavezu registracije i izbriše ih iz Registra nakon sprovedenog postupka sudske likvidacije.