predlažu da se iz neraspoređenog profita isplati 167 hiljada eura

Akcionari Marine traže dividendu

"Ovu odluku predlažemo jer smatramo da je potrebno jedan dio dobiti rasporediti akcionarima u vidu dividende, a isti ne bi ugrozio likvidnost i tekuće poslovanje kompanije", naveo je Ćetković u predlogu odluke

8352 pregleda 2 komentar(a)
Na Skupštini akcionara 7. aprila biće i smijenjen bord direktora, a na predlog Vlade izabran novi: Marina Bar, Foto: Anto Baković
Na Skupštini akcionara 7. aprila biće i smijenjen bord direktora, a na predlog Vlade izabran novi: Marina Bar, Foto: Anto Baković

Mali akcionari Marine Bar zatražili su da Skupština akcionara zakazana za 7. april donese odluku o isplati dividende u iznosu od 167.131,69 eura ili tačno 11 centi bruto po akciji, od ukupno 2,5 miliona eura neraspoređene dobiti na kraju prošle godine.

Na zahtjev malog akcionara Milana Ćetkovića, koji posjeduje 6,63 odsto akcija ova barske kompanije, predlog o podijeli dividende je vanredno uvršten na dnevni red. Zakon o privrednim društvima predviđa da jedan ili više akcionara sa ukupno preko pet odsto akcija imaju pravo da predlažu nove tačke dnevnog reda.

Da li će biti podjele dividende i u ovakvom simboličnom iznosu u odnosu na ukupnu neraspoređenu dobit, zavisiće od glasova predstavnika Vlade i državnih fondova na Skupštini akcionara, koji zajedno imaju 54 odsto akcija. Vlada ima 19,5 odsto akcija, Investiciono razvojni fond 17 odsto, Fond PIO 13,4 odsto i Zavod za zapošljavanje 4,4 odsto akcija.

"Ovu odluku predlažemo jer smatramo da je potrebno jedan dio dobiti rasporediti akcionarima u vidu dividende, a isti ne bi ugrozio likvidnost i tekuće poslovanje kompanije", naveo je Ćetković u predlogu odluke.

Na skupštini će se razmatrati finansijski iskaz za 2020. godinu sa Izvještajem o poslovanju i izvještajima o radu menadžmenta i Odbora direktora, kao i izvještaj nezavisnog revizora na finansijske iskaze.

Biće i izmijenjen Statut kompanije, razriješen postojeći i izabran novi odbor direktora, usvojena odluka o utvrđivanju naknade za rad članovima Odbora direktora, kao i imenovan revizor za 2021. godinu.

Marina Bar je prošlu godinu završila sa profitom od 159 hiljada eura, što je značajno niže nego u 2019. godini kada je dobit vrijedila 333 hiljade eura. Prihodi od prodaje u prošloj godini, obilježenoj pandemijom korona virusa, iznosili su 870 hiljada eura i bio je manja za 16 odsto u odnosu na godinu ranije. Ostali poslovni prihod bio je 201 hiljadu eura, ili za 78 hiljada manji. Ukupni poslovni rashodi iznosili su 805 hiljada eura i bili su za 110 hiljada manjie nego u 2019. godini.

Ukupna neraspoređena dobit iz ranijih godina na kraju 2020. godine iznosila je 2,57 miliona eura, jer više godina nije dijeljena dividenda. Predlogom odluke o visini naknada članovima borda, koju je predložio postojeći sastav odbora, predsjednik borda direktora imao bi pravo na naknadu u visini jedne prosječne zarade u kompaniji a članovi na 70 odsto tog iznosa.

Preporučujemo za Vas