otvoren 15 dana

Raspisan konkurs za izvršnog direktora Željezničke infrastukture

Kandidat, pred opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, mora da ima visoku stručnu spremu VII1 i pet godina radnog iskustva, od čega najmanje tri u struci

5863 pregleda 4 komentar(a)
Željeznička stanica u Podgorici, Foto: Luka Zeković
Željeznička stanica u Podgorici, Foto: Luka Zeković

Željeznička infrastruktura (ŽICG) raspisala je konkurs za izbor izvršnog direktora, koji će biti otvoren 15 dana.

Kandidat, pred opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, mora da ima visoku stručnu spremu VII1 i pet godina radnog iskustva, od čega najmanje tri u struci.

Kandidat mora i da posjeduje organizatorske sposobnosti i smisao za rukovođenje, da nije kažnjavan i da ne postoje druge zakonske smetnje za imenovanje.

Kandidat je dužan da dostavi plan razvoja kompanije za naredne dvije godine.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i tražene dokaze, dostave u originalu ili ovjerenoj kopiji u zatvorenoj koverti na adresu kompanije.