“Pro House” ima monopol od 2003. godine

Koncesija za trajekt na dugom štapu

Ministarstvo za kapitalne investicije bez jasnog odgovora o tome kad će koncesija za trajektnu liniju Kamenari-Lepetane. Braća Ban i Željko Mihajlović već 14 godina drže monopol na ovoj liniji

21458 pregleda 167 reakcija 38 komentar(a)
Trajektno pristanište Kamenari, Foto: Siniša Luković
Trajektno pristanište Kamenari, Foto: Siniša Luković

Do kada će jedina trajektna linija u državi koju drži kompanija “Pomorski saobraćaj” iz Kamenara u vlasništvu podgoričkih biznismena braće Dejana i Dušana Bana i njihovog partera Željka Mihailovića, funkcionisati bez koncesionog aranžmana kako je praksa svuda u svijetu zasada je neizvjesno, jer i nova Vlada ne preduzima ništa da to pitanje riješi u skorije vrijeme.

Ovo proizilazi iz odgovora Ministarstva za kapitalne investicije (MKI) na pitanje “Vijesti” kada će pripremiti nacrt koncesionog aranžmana i raspisati tender za dodjelu koncesije za obavljenje trajektnog prevoza vozila i putnika na liniji Kamenari-Lepetane-Kameneri.

Iz resora kojim rukovodi ministar Mladen Bojanić, pojasnili su da je potrebno da se utvrdi usklađenost zakona o sigurnosti pomorske plovidbe sa zakonima o koncesijama i privatno-javnom partnerstvu, nakon čega će se raditi koncesioni akt. Nije preciziran vremenski rok za usklađivanje zakona i izradu koncesionog akta.

Iz MKI je pojašnjeno da je Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe propisano da prevoz putnika i stvari u unutrašnjem pomorskom saobraćaju obavljaju plovni objekti sticanjem adekvatnih dozvola ili prava, pored ostaloga i prava na koncesiju za prevoz trajektom, kao i da je istim zakonom detaljnije razrađeno davanja koncesije na pravo obavljanja djelatnosti prevoza trajektom između pristaništa i pravo na izgradnju, korišćenje i održavanje pristaništa i privezišta.

“S obzirom na to da je 4. jula 2020. godine stupio na snagu zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesiji i novi zakon o javno-privatnom partnerstvu, potrebno je utvrditi njihovu usklađenost sa zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe kako bi krenula procedura izrade koncesionog akta i realizacije davanja koncesije na svim područjima unutrašnjeg pomorskog saobraćaja na kojima se može vršiti ova vrsta privredne djelatnosti”, rekli su iz MKI.

Ugovor i naknada

Objasnili su da postupak dodjele koncesije za obavljanje trajektnog prevoza u unutrašnjoj plovidbi pokreće Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, koja je obavezna da uradi nacrt koncesionog akta. Ta je uprava u nadležnosti MKI.

“Pomorski saobraćaj” trajektni prevoz na linji preko tjesnaca Verige, trenutno obavlja na osnovu ugovora koji ima sa preduzećem Morsko dobro iz februara 2004. godine o zakupu djelova trajktnih pristaništa u Kamenarima i Lepetanima.

Ugovor sa rokom važenja od 15 godina sklopljen je u vrijeme kada je “Pomorski saobraćaj” bio u vlasništvu Fonda PIO koji je dopunjavao tom zaradom svoj budžetski deficit, da bi u avgustu iste godine godine kompaniju kupila firma “Pro House” u vlasništvu braće Ban, bliskih predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću i njihovog partnera Mihailovića.

Privatizovani “Pomorski saobraćaj” je 14 godina ostvarivao milionske profite zahvaljujući monopolu, a Morskom dobru je za zakup obale plaćana mjesečna naknadu od četiri odsto prihoda ostvarenog prodajom usluga, što je godišnje bilo između 200 i 300 hiljada eura.

“Pomorski saobraćaj” je prije nekoliko godina odbijao da “Morskom dobru” dostavlja mjesečne obračune prometa, zbog čega su se vodili i sudski sporovi, a Državna revizorska institucija u jednom od svojih izvještaja izrazila je rezervu na način i iznos novca koji “Pomorski saobraćaj” uplaćuje “Morskom dobru”.

Ugovor je istekao krajem 2018. godine, ali je zaključkom bivše Vlade premijera Duška Markovića “Pomorski saobraćaj” nastavio da posluje, da bi u ljeto 2019. godine bio urađen aneks sa Morskim dobrom, a osnov za to je zaključak Vlade.

Zaključcima Vlade, kako je ranije pojašnjeno iz “Morskog dobra”, bilo je zaduženo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (MSP) da kroz zakon o sigurnosti pomorske plovidbe i upravljanja lukama predloži i način uređivanja linijskog pomorskog saobraćaja, kao i pitanje dodjele koncesije za djelatnost linijskog pomorskog saobraćaja.

MSP, koje je vodio Osman Nurković, od početka 2019. sve do kraja mandana bivše Vlade u decembru prošle godine nije ispoštovalo tu obavezu da uradi nacrt koncesionog akta i raspiše tedner za dodjelu koncesije.

Kako je država prodala i kontrolisala "Pomorski saobraćaj"

“Pomorski saobraćaj” je privatizovan na osnovu odluke Savjeta za privatizaciju bez javnog tendera kupovinom državnih akcija na berzi za 1,2 miliona eura od čega je “Pro hause” uplatio 680 hiljada eura u kešu, a ostatak obveznicama stare devizne štednje koje je prethodno kupio po diskontovanim cijenama. U vrijeme kada je Fond PIO odlučio da proda svoju “zlatnu koku” njegov direktor je bio aktuelni guverner Radoje Žugić.

Javnost nikad nije dobila objašnjenje zašto je država naprasno odlučila da proda “Pomorski saobraćaj” i zašto njegovi manjinski akcionari nisu bili obaviješteni da će država na berzu iznijeti svoje akcije, iako su manjinski akcionari bili spremni da ih plate do dva miliona, što je više od cijene koju su dali konačni kupci.

Inspekcijske službe su često žmurile na nezakonite postupke menadžmenta prema radnicima koji su bespravno otpuštani kada bi se pobunili zbog kršenja svojih zakonskih prava, kao i na tehničke nedostatke trajekata, kršenja zakona o sprečavanju zagađenja mora sa plovnih objekata...

Pitanja u vezi sa budućim koncesionim ugovorom

“Vijesti” su MKI pitale na koji će period biti data koncesija za trajektnu liniju, te koji su minimalni zahtjevi države od budućeg partnera u pogledu fiksnog i varijabilnog dijela koncesione naknade, odnosno minimalnog investicionog programa koji mora sporesti tokom trajanja koncesije.

Pitanje za taj resor je i da li će prilikom dodjele koncesije eliminatorni uslov biti da budući koncesionar bude kompanija registrovana u Crnoj Gori sa brodovima registrovanim pod crnogorskom zastavom ili će biti dozvoljeno da se na konkurs za dodjelu koncesije prijave i strani brodari koji imaju flotu pod zastavom neke od članica EU.

Traženo je od MKI da objasni da li će insistirati da budući koncesionar unaprijedi ekološke standarda za obavljanje djelatnosti trajektnog prevoza.