"Montekargo" bez centa prevozio milione tona Pejovićeve rude?

Ministarstvo kapitalnih investicija poslalo prijavu tužilaštvu da ispita poslovanje državnog "Montekarga" i kompanije u vlasništvu Veselina Pejovića, a u nalazu piše da su vozovi bili toliko pretovareni da su oštećivali šine i pragove i ugrožavali bezbjednost saobraćaja

80195 pregleda 613 reakcija 123 komentar(a)
Da li se količine odvezene rude uopšte mjere?: Utovaranje boksita u Nikšiću, Foto: Arhiva Vijesti
Da li se količine odvezene rude uopšte mjere?: Utovaranje boksita u Nikšiću, Foto: Arhiva Vijesti

Državna kompanija za prevoz tereta željeznicom "Montekargo" prevezla je proteklih godina besplatno milione tona rude boksita za kompaniju "Uniprom" jer su vagoni značajno pretovarani mimo ugovorenih i plaćenih količina i željezničkih propisa, uz ugrožavanje bejzbjednosti željezničkog prevoza, uništavanja infrastrukture i uz veliki rizik po ugrožavanje ljudskih života, kazao je "Vijestima" novi predsjednik odbora "Montekarga" Miroslav Brajović.

Od kada je izabran novi odbor direktora prije 20 dana, Brajović je naložio pet vanrednih kontrola težine vagona koji su prevozili rudu za "Uniprom", biznismena Veselina Pejovića, od čega je u četiri slučaja od 17. do 22. marta otkriveno da su vozovi bili značajno pretovareni rudom boksita na štetu državne kompanije, kao i da imaju osnovane sumnje da je to bila praksa proteklih godina.

"Neznanje ili kriminal je kada je jedan od vozova pretovaren sa ukupno 62,700 tona, drugi sa 93,42 tona, treći sa 10,3 tona a četvrti sa 38,27 tona, za čiji prevoz nije plaćeno. Ukupno sa samo ova četiri voza kompaniji ‘Uniprom’ prevezeno je besplatno 204,69 tona rude", kazao je Brajović.

Novi bord direktora je kompletnu dokumentaciju proslijedio nadležnom Ministarstvu za kapitalne investicije, koje je na osnovu nje podnijelo prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu kako bi se ispitalo moguće postojanje krivičnih dijela prilikom ugovaranja, mjerenja i utovara rude u vagone "Montekarga" za potrebe "Uniproma".

U prijavi je navedeno da je na osnovu mjerenja utvrđeno da je ovoj državnoj kompaniji samo na osnovu pretovarenja vozova tokom prošle godine napravljena šteta od 308 hiljada eura, kao i da su iz dokumentacije i izjava konstatovali da je takva praksa trajala godinama.

Iz dokumentacije u koju su "Vijesti" imale uvid, vidi se da je sam "Uniprom" na svojoj vagi utvrđivao težinu i količinu utovarene rude, da su te cifre unošene u dokumentaciju na osnovu koje je "Montekargo" naplaćivao usluge prevoza.

Državna kompanija je imala pravo na povremena kontrolna mjerenja koja su češće utvrđivala pretovar nego utovarivanje ugovorene količine rude, a prema ugovoru mogla je samo te vozove da vrati kako bi se istovario višak.

"Ovakvim postupcima pored ‘Montekarga’ štetu je trpila i ‘Željeznička infrastruktura’ zbog većeg osovinskog pritiska pretovarenih teretnih vagona na same kolosijeke, kao i uništavanja samih pragova. Bivše rukovodstvo ‘Montekarga’ za četiri godine se nije obaziralo na ugrožavanje bezbjednosti željezničkog saobraćaja, kao i uništavanja naših voznih sredstava vagona i lokomotiva, koje je dolazilo zbog postupka ‘Uniproma’ usljed pretovaranja vagona mimo naših pravilnika i samog potpisanog ugovora između ove dvije firme", kazao je Brajović.

Bivši direktor "Montekarga" Muradif Grbović je smijenjen 5. februara ove godine, a on je na toj funkciji bio od sredine 2017. godine. Prije njega na toj funkciji bio je Milivoje Pavićević, koji je i potpisao prve ugovore sa "Unipromom".

Sporne ugovore i vaganja provjeriće tužilaštvo: Montekargo
Sporne ugovore i vaganja provjeriće tužilaštvo: Montekargofoto: Luka Zeković

Ministarstvo u dopisu Specijalnom tužilaštvu navodi da su nakon dostavljanja dodatne dokumentacije i izjašnjenja od predstavnika menadžmenta i kontrolora "Montekarga" dobili "uvjeravanja da je pretovaranje vagona rudom boksita u Nikšiću i prethodnih godina bila praksa, da se i ranije ugrožavala bezbjednost željezničkog saobraćaja i da je zbog toga moguće dolazilo do štete na osnovnim sredstvima preduzeća".

Navedeno je i da je prošle godine prevezeno 735 teretnih vozova rude boksit za "Uniprom" i povezanu firmu "Metal investments limited" iz Hongonga, a da je zbog pretovara svaki deseti voz praktično bio besplatan.

U prijavi su navedene izjave sadašnjih članova menadžmenta, koji su i proteklih godina bili na funkcijama - kazali su da su ranijih godina svi kontrolno vagani vozovi vraćani nakon ustanovljenog pretovara.

Navode se i izjave vršioca dužnosti direktora "Montekarga" Dragana Kljajevića i dio njegove prepiske sa vlasnikom "Uniproma" Veselinom Pejovićem, u kojoj ga optužuje da netačno mjere težinu rude, kao i da se često "vaganje ne obavlja već se težina upisuje na osnovu procjene utovarenih kašika".

"Montekargo" je počeo prevoz rude u januaru 2015. godine, a od tada je potpisano više ugovora i aneksa sa kompanijama "Uniprom", "Uniprom metali" i "Metal Investments" iz Honkonga, prema kojima je početna cijena od 4,7 hiljada eura pala na 4,3 hiljade po vozu za količinu od 600 tona. U prijavi se navodi i da ovim ugovorima nijesu posebno ni bile definisane sporne situacije o mogućem pretovaranju vozova.

"Neshvatljivo je da se svih ovih godina, ovako i slično radilo, a da izvršni direktor i menadžment nemaju nikakvo saznanje da se vozovi pretovaraju i još manje je prihvatljivo što ne snose nikakvu odgovornost za ovakve katastrofalne propuste iako po propisima mora postojati nulta tolerancija kada se radi o ugrožavanju bezbjednosti željezničkog saobraćaja", kazao je Brajović.

Gubici od pet miliona, stan na poklon i ugovor sa Hongkongom

U protekle četiri godine "Montekargo" je ostvario gubitke od pet miliona eura, dok je bivši direktor Muradif Grbović krajem 2019. godine dobio stambeni kredit od 120 hiljada eura sa mogućnošću da vrati svega 20 odsto tog iznosa. Grbovića je bivši odbor direktora smijenio 5. februara zbog spornog posla o održavanju vozova.

U prijavi je navedeno da je Grbović novim ugovorima i aneksima konstatno smanjivao cijenu za prevoz boskita kao i da je početkom 2018. godine potpisao ugovor kojim je dozvolio da dug "Uniproma" preuzme kompanija "Metal invest limited" iz Hongkonga, što u slučaju raskida ugovora sa "Unipromom" može otežati naplatu potraživanja.

Zdrava kompanija dovedena do bankrota, a za direktora kupuje telefon od 1.461 euro

Brajović navodi da je prije četiri godine zdrava kompanija dovedena do bankrota, kao i da je broj zaposlenih za vrijeme mandata bivšeg direktora Grbovića povećan za 50 odsto i to po partijskoj i rodbinskoj vezi.

Kaže da su na platnom spisku iz prošle godine nalazili radnike na određeno za koje nema nikakvog traga o učešću u bilo kakvom učešću u radnom procesu, kao i da su na odgovorna mjesta postavljani ljudi bez položenog stručnog ispita.

Navodi i da je u periodu dva mjeseca pred prošlogodišnje izbore primljeno deset radnika od čega pet na neodređeno, a neposredno nakon izbora 27 radnika od čega 20 dobijaju rješenje na neodređeno.

Otkrili su primjere i da su plaćane naknade za korišćenje privatnih vozila u službene svrhe iako postoje i službena vozila, da je za četiri godine potrošeno 367 hiljada eura za službena putovanja, reprezentacije, sponzorstva...

Za bivšeg izvršnog direktora su sa računa firme kupljena dva lap topa i dva mobilna telefona od kojih je jedan "za ličnu upotrebu" koštao 1.461 euro.

Ispravka: U prethodnoj verziji teksta je greškom iznos prevezene rude pisan sa tačkom umjesto zarezom, pa se moglo zaključiti da se radi o brojkama u hiljadama tona umjesto u tonama.