zbog izgubljenog spora na Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu

Vlada CG da plati KIPS-u još 416.000 eura

"Ministarstvo finansija i socijalnog staranja nastaviće da se zalaže i da promoviše finansijsku disciplinu i puno poštovanje obaveza u ekonomskom sistemu Crne Gore", kazali su oni

26677 pregleda 42 reakcija 28 komentar(a)

Vlada Crne Gore kompaniji KIPS u vlasništvu Rista Drekalovića mora da plati još 416 hiljada eura, za naknadne troškove, zbog toga što je država izgubila spor na Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja izvršilo je dopunjeno izmirenje obaveza prema privrednom društvu KIPS doo Podgorica u vezi sa Presudom Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura, saopšteno je iz tog ministarstva.

"Na osnovu zahtjeva privrednog društva, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je izvršilo cjelovitu analizu obaveza saglasno Presudi Suda. Utvrđeno je da se nadoknada materijalne štete mora dopuniti za uvećanje poreza koji se mogu naplatiti, u iznosu od 408.203,57 eura", navodi se u njihovom saopštenju.

Oni dodaju da s obzirom na to da je dodatno utvrđeno da se zakasnilo sa plaćanjem ostatka nadoknade za materijalnu štetu, "obračunata je i biće uplaćena pripadajuća zatezna kamata poreskom obvezniku, definisana Presudom Suda u iznosu od 8.226,25 eura"

"Ministarstvo finansija i socijalnog staranja nastaviće da se zalaže i da promoviše finansijsku disciplinu i puno poštovanje obaveza u ekonomskom sistemu Crne Gore", kazali su oni.