država bi u slučaju rušenja mogla imati višemilionsku štetu

Upravni sud ponovo o pumpi Europetrola

Vlasnici traže poništenje dozvole za rekonstrukciju magistrale dok se ne riješe imovinski sporovi

7367 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

U Upravnom sudu juče je počelo ponovno suđenje povodom tužbe Nikole i Maria Gojčaja, vlasnika benzinske pumpe “Europetrol” u Danilovgradu, protiv Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kojim traže poništenje građevinske dozvole za rekonstrukciju magistralnog puta, jer je njome obuhvaćeno i rušenje njihove pumpe, a da prethodno nijesu riješeni imovinski odnosi.

Ovaj spor može imati višemilionsku štetu za državu jer bi u slučaju rušenja benzinske pumpe vlasnici tražili i izgubljenu dobit jer za nju imaju građevinsku i upotrebnu dozvolu a uspješno radi već godinama.

Upravni sud je ranije odbio njihovu tužbu, ali je Vrhovni sud preinačio tu odluku i postupak ponovo vratio na početak. Vrhovni sud je zauzeo stav da se moraju cijeniti navodi tužilaca da nijesu bili ispunjeni uslovi za izdavanje građevinske dozvole zato što zakon predviđa da investitor - Uprava za saobraćaj mora imati regulisane imovinske odnose na nepokretnosti na kojoj treba vršiti radove.

Advokat Gojčaja, Veselin Radulović naveo je da je spornom dozvolom predviđena izgradnja preko parcele na kojoj se nalazi pumpa, suprotno prethodnim pismenim garancijama iako još nije izvršena eksproprijacija i vlasnicima nije isplaćena naknada u skladu sa zakonom.

Gojčaji su juče Upravnom sudu dostavili građevinsku i upotrebnu dozvolu za benzinsku pumpu, kao i pravno tumačenje Direkcije za saobraćaj i izjašnjenje Opštine Danilovgrad kojima im je prethodno garantovano da nova saobraćajnica neće uopšte ugroziti njihovu imovinu i da će benzinska pumpa nastaviti nesmetano da radi.

Radulović je naveo da ni predstavnici Ministarstva ne spore da radovi na parceli u vlasništvu Gojčaja mogu početi tek nakon pravnosnažnosti rješenja o eksproprijaciji i kada se tužiocima isplati naknada. On je naveo da je to obavezan razlog za poništenje građevinske dozvole jer se ona ne može sprovesti na dijelu imovine porodice Gojčaj.

Zastupnici Ministarstva ostali su pri stavu da tužba treba da se odbaci.

Porodica Gojčaj, kako su naveli, očekuje od Upravnog suda da ispoštuje stav Vrhovnog suda, kao i Ustav, zakone i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i da poništi rješenje Ministarstva kojim je izdata građevinska dozvola.

“Očekujemo da Vlada i nadležno ministarstvo najzad riješe ovaj problem prije nastupanja nesagledive štete, odnosno da preduzmu radnje iz okvira svojih ovlašćenja i omoguće nesmetano poslovanje benzinske pumpe, sačuvaju radna mjesta zaposlenih i sigurne prihode koje država i Opština Danilovgrad svakog mjeseca stiču njenim poslovanjem, ili da izvrše eksproprijaciju i vlasnicima u skladu sa zakonom isplate naknadu obične štete i izmakle dobiti. U protivnom, iako podržava izgradnju nove saobraćajnice, porodica Gojčaj će koristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih prava i naknade štete koja im bude nezakonito pričinjena”, naveo je Radulović.