vršili kontrolu

DRI: Dva predloga zakona bez krupnih razlika

"Upoređivanjem predloženih zakona utvrđeno je da normativni dio, cifarski iznosi iskazani u članovima 1 i 2, kao i sumarno iskazani primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji iskazani u članu 3 su istovjetni u oba dokumenta"

11476 pregleda 1 komentar(a)
Bivšoj Vladi negativno mišljenje: Zgrada Vlade, Foto: Savo Prelević
Bivšoj Vladi negativno mišljenje: Zgrada Vlade, Foto: Savo Prelević

Državna revizorska institucija (DRI) je uporedila novi predlog završnog računa budžeta za 2019. godinu koji je dobila od resornog ministarstva finansija sa starim predlogom bivše Vlade i utvrdila je da nema značajnijih krupnih razlika u ta dva dokumenta.

Ministarstvo finansija i socijanog staranja je DRI dostavilo predlog ovog zakona uz objašnjenje da on nije izmijenjen u odnosu na prethodno revidirani, kao i da nije bilo promjena u elektronskoj bazi podataka Glavne knjige Trezora.

“Upoređivanjem predloženih zakona utvrđeno je da normativni dio, cifarski iznosi iskazani u članovima 1 i 2, kao i sumarno iskazani primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji iskazani u članu 3 su istovjetni u oba dokumenta. Upoređivanje podataka iskazanih po potrošačkim jedinicama, kao i obrazloženja predloženih zakona izvršeno je po slučajnom uzorku i tom prilikom nijesu utvrđene razlike. Uočene tehničke razlike nijesu relevantne”, konstatovao je DRI.

Vrhovna revizija je dala u oktobru prošle godine negativno mišljenje na reviziju pravilnosti završnog računa državnog budžeta Vlade premijera Duška Markovića za 2019. godinu jer je utvrđeno da potrošačke jedinice nijesu u svim materijalno značajnim aspektima uskladile poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori.

Za finansijsko poslovanje dato je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje pošto je utvrđeno da je predlog završnog računa sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog poslovanja.

Preporučujemo za Vas