procijenjeni broj korisnika je do 500

Bar će pomoći privrednike sa 190.000 eura

Agencija za zaštitu konkurencije ocijenila da je pomoć dobro usmjerena i u skladu sa važećim pravilima

3557 pregleda 21 reakcija 5 komentar(a)
Bar, Foto: Anto Baković
Bar, Foto: Anto Baković

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) ocijenila je da je pomoć od oko 190.000 eura koju je Opština Bar namijenila privrednicima za prvih šest mjeseci ove godine - primjerena državna pomoć, koja je dobro usmjerena kako bi se ublažila šteta nastala za zdrava preduzeća i očuvao kontinuitet ekonomske aktivnosti za vrijeme i nakon pandemije koronavirusa.

Opština Bar pomoć daje kroz oslobađanje poslodavaca plaćanja poreske obaveze prireza porezu na dohodak fizičkih lica za nove zaposlene, plaćanja godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog i nekategorisanog puta, lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama za postavljanje privremenih objekata i lokalne komunalne takse za korišćenje auto-taksi stajališta.

“Cilj mjera je podsticaj privrednih društava i preduzeća i finansijske olakšice za njih, kako bi se ublažili poremećaji nastali zbog pandemije koronavirusa. Planirani ukupni iznos olakšica za 2021. godinu će iznositi oko 190 hiljada eura. Predviđena je dodjela državne pomoći preduzetnicima, malim i srednjim privrednim društvima i velikim privrednim društvima. Procijenjeni broj korisnika državne pomoći... je od 101 do 500”, piše u rješenju AZK.

Dalje se navodi da je Opština dostavila obrazac u kome je za svaku mjeru preciziran planirani iznos državne pomoći i to za oslobađanje poslodavaca plaćanja poreske obaveze prireza porezu na dohodak fizičkih lica za nove zaposlene oko pet hiljada eura, oslobađanje plaćanja iznosa godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog i nekategorisanog puta oko 120 hiljada eura, oslobađanju plaćanja lokalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama za postavljanje privremenih objekata oko 60 hiljada eura i oslobađanje plaćanja iznosa lokalne takse za korišćenje auto-taksi stajališta oko pet hiljada eura.

AZK je ranije naredila da iznos državne pomoći ne može biti veći od 800 hiljada eura po preduzeću, što su evropska pravila, i da primijeni kumulaciju svih državnih pomoći u aktuelnoj pandemiji koronavirusa. Kumulacija podrazumijeva svu pomoć na državnom i lokalnom nivou koju je neko dobio u kovid krizi.

“Pomoć se može dodijeliti u obliku direktnog bespovratnog novca, poreskih olakšica i povoljnijih uslova plaćanja ili u drugim oblicima, kao što su otplate, jemstva, zajmovi i vlasnički kapital, pod uslovom da ukupna nominalna vrijednost tih mjera ne prelazi ukupnu gornju granicu od 800.000 eura po preduzeću. S obzirom na planirani broj korisnika državne pomoći (od 101 do 500) i projektovani budžet za realizaciju odluka, Agencija je zaključila da državna pomoć neće prelaziti najviši dozvoljeni iznos pomoći...”.

Preporučujemo za Vas