2,6 ODSTZO MANJE NEGO 2017. GODINE

Finansijski plan gradske opštine Golubovci: Planirano da u kasi imaju 2.725.000 eura

U Nacrtu plana se navodi da se od ukupnih sredstava 880.000 odnosi na operativne, a 1.845.000 eura na kapitalne
68 pregleda 0 komentar(a)
Golubovci, Foto: Luka Zeković
Golubovci, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 05.12.2017. 19:34h

Gradska opština Golubovci će u narednoj godini raspolagati sa 2.725.000 eura, što je za 2,6 odsto manje nego u 2017. godini.

U Nacrtu finansijskog plana se navodi da se od ukupno planiranih sredstava 880.000 odnosi na operativne, a 1.845.000 eura na kapitalne izdatke. Primici za transfere političkim partijama planirani su u iznosu od 84.000 eura.

Ustupljeni prihodi Glavnog grada planirani su u iznosu od ukupno 160.000 eura. Od tog iznosa, 150.000 eura je planirano od poreza na nepokretnosti, 7.000 od lokalnih komunalnih taksi i 3.000 od lokalnih administrativnih taksi.

Primici iz budžeta Glavnog grada za kapitalne izdatke planirani su u iznosu od 1.685.000, od čega je za lokalnu infrastrukturu predviđeno 1,6 miliona eura.

Za rekonstrukciju saobraćajnice Golubovci-Mataguži planirano je 400.000 eura, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za saobraćajnicu Golubovci -Mataguži, saobraćajnicu prema srednjoj školi i drugo je predviđeno 250.000 eura, a za rekonstrukciju i proširenje postojećih saobraćajnica 300.000 eura.

Nacrtom dokumenta je za izgradnju manjih saobraćajnica predviđeno 250.000 eura, investiciono održavanje putne mreže 120.000 eura, izradu planske dokumentacije 65.000 eura, izradu projektne dokumentacije 80.000 eura...

Izdaci za građevinske objekte planirani su u iznosu od 200.000 i to za izgradnju Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju.

U dokumentu se navodi da su izdaci za opremu planirani na 5.000 eura, dok je za investiciono održavanje predviđeno 15.000 eura. Od 15.000 eura je za uređenje sportskih terena predviđeno 10.000, a za adaptaciju i održavanje opštinskih objekata 5.000 eura.

U dijelu izdataka, za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirano je 377.000 eura. Za transfere političkim partijama planirano je 84.000, transfere obrazovanju 14.000, dok će institucijama kulture i sporta biti namijenjeno 220.000 eura.

Planiraju zapošljavanje novih službenika

Nacrtom finansijskog plana za narednu godinu je za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca predviđen utrošak od 320.000 eura.

„ Planirano povećanje sredstava za bruto zarade uslovljeno je potrebom za zapošljavanjem novih službenika u cilju preuzimanja nadležnosti propisanih Zakonom o Glavnom gradu, kao i izmjenama organizacione strukture nakon sprovođenja lokalnih izbora i konstituisanja Opštine u sastavu Glavnog grada“, navodi se u dokumentu. GO Golubovci ima 20 službenika i namještenika.

Za ostala lična primanja planirano je 63.000, rashode za usluge 63.000, za materijal 26.000, za tekuće održavanje 17.000 eura...

Preporučujemo za Vas