"Pomorski saobraćaj" u minusu 56,36 hiljada eura

Kompanija koja drži jedinu trajektnu liniju u državi, lani u rashode računala i trošak iz prethodnih godina od 83.500 eura. Bez tog troška firma bi bila u plusu 27.000 na koje bi morala da plati porez na dobit

5891 pregleda 12 komentar(a)
Sačuvali sva radna mjesta u prošloj godini: Trajekt Kamenari Lepetani, Foto: Siniša Luković
Sačuvali sva radna mjesta u prošloj godini: Trajekt Kamenari Lepetani, Foto: Siniša Luković

Kompanija “Pomorski saobraćaj” prošlu godinu je završila sa minusom od 56,361 eura što je skoro 47 puta lošiji rezultat u odnosu na 2019. godinu kada je ova firma imala dobit od 2,64 miliona eura.

To pokazuju podaci iz poslovnog bilansa “Pomorskog saobraćaja” koji su objavljeni na sajtu Uprave prihoda i carina.

Firma u vlasništvu podgoričkih biznismena braće Dejana i Dušana Bana i njihovog partnera Željka Mihajlovića, lani je, prvenstveno zbog pandemije koronavirusa i čestih potpunih ili djelimičnih "zatvaranja" Crne Gore uzrokovanih epidemiološkom situacijom, imala značajno manji promet nego u "regularnim" godinama.

Prema podacima od prodaje karata za prevoz trajektom lani je prihodovano 2,80 miliona eura što je skoro dva i po puta manje nego 2019. godine, kada je po tom osnovu ostvaren prihod od skoro 6,24 miliona.

Iako je za više nego duplo porasla stavka „ostali prihodi“ koji su iznosili 111,36 hiljada (46,01 hiljada u 2019. godini), te iako su značajno smanjeni troškovi poslovanja koji bili 1,49 miliona (2,18 miliona u 2019. godini) “Pomorski saobraćaj” je prvi put od kada su ga u ljeto 2004. od države kupili braća Ban i Mihajlović iskazao minus na kraju poslovne godine. To, ipak, neće teško pogoditi ovu kompaniju koja po izvještaju ima preko 12 miliona gotovine na računima i u blagajni, odnosno neraspoređenu akumuliranu dobit iz ranijih godina u iznosu od 6,39 miliona.

"Pomorski saobraćaj" je lani u rashode firme uvrstio stavku od 83.500 eura na ime „troškova za izradu tehničke dokumentacije za novi brod koji su ostvareni u prethodnim periodima, s obzirom da se odustalo od ove investicije“. Ako se eliminiše ovaj u bilanse lani uvedeni trošak, firma bi prošlu godinu završila sa plusom od 27.000 eura na koje bi morala da plati porez na dobit od devet odsto.

"Pomorski saobraćaj" u napomenama za izvještaj navodi da je poslovni rezultat za 2020. isključivo posljedica nedovoljnog ostvarenog prometa, a pri datom nivou tehničke opremljenosti i broja zaposlenih.

Objašnjeno je da se kompanija opredijelila da po cijenu poslovnog rezultata sačuva svoju ekonomsku supstancu i zaposlene u čemu se uspjelo, da su sva oprema (posebno brodovi), radna mjesta i zaposleni sačuvani iako je uposlenost kapaciteta bila skoro upola manja nego u redovnim okolnostima, a zarade su isplaćivane u punom iznosu.

"Procjena je bila da se može izdržati 2020. godina na navedenim osnovama, a da se ne ugrozi poslovna sposobnost kompanije, što se i desilo", piše u napomenama.

Na plate zaposlenih, naknade i ostale troškove prošle godine je potrošeno 1,39 miliona, a u prosjeku je bilo 92 stalno zaposlenih. Za isti broj zaposlenih ovi troškovi su 2019. bili veći za skoro 50.000 eura.

Zbog značajno smanjenog obima prometa i sa time smanjene potrebe angažovanja flote koju čini ukupno šest trajekata, “Pomorski saobraćaj” je lani imao značajno manje troškove goriva od 246,35 hiljada eura, što je 2,6 puta manje nego godinu dana ranije kada je potrošeno 653,86 hiljada.

Ne strahuju zbog raspisivanja tendera za novu koncesiju

Kompanija je lani platila 64,783 eura naknade Morskom dobru za zakup obala trajektnih pristaništa u Kamenarima i Lepetanima na osnovu čega obavlja svoju djelatnost što je za više od tri puta manje nego 2019. godine.

Ta naknada, prema ugovoru čije je važenje isteklo 2018. i naknadno produženo aneksima, iznosi četiri odsto od prihoda ostvarenog prodajom trajektnih karata. Kompanija u napomenama za izvještaj navodi da je bivše Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u drugoj polovini 2019. izmijenilo Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe a kojim je uredilo u trajektni linijski pomorski saobraćaj i da je to "valjan pravni okvir".

Ministarstvo kapitalnih investicija trebalo bi da uskoro definiše predlog koncesionog ugovora i raspiše tender za dodjelu koncesije za obavljanje ovo djelatnosti na jedinoj trajektnoj liniji gdje “Pomorski saobraćaj” godinama ima monopol.

"Pomorski saobraćaj" u napomenama kaže da bi tender trebao biti u drugoj polovini ove godine, te da smatraju da taj postupak u regularnim uslovima ne bi trebalo da nosi pretjeranu neizvjesnost u daljem poslovanju kompanije.

"Bez obzira na koncesioni ugovor za obavljanje postojeće dominantne djelatnosti, kompanija može koristiti i druge poslovne prilike – zakup linija u Hrvatskoj (gdje je deficit prevoznika), uspostavljanjem novih linija u Crnoj Gori (na primjer povezivanje Herceg Novog i Luštice), čarter prevoz, ali i širenje djelatnosti u drugim pravcima", piše u napomenama.

Bonus video: