"Želimo partnerski i međusobno uvažavajući odnos sa svima koji odlučuju o poslovanju i sudbini ACG"

"Naše dvije sindikalne organizacije, kao jedine reprezentativne u skladu sa odredbama Zakona o reprezentativnosti sindikata, svoje aktivnosti sprovode i vrše isključivo u cilju zaštite interesa i prava radnika Aerodromi Crne Gore i sa prezirom odbacujemo bilo kakve insinuacije da u našem postupanju ima upliva politike"

3020 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Aerodromi Crne Gore
Ilustracija, Foto: Aerodromi Crne Gore

Sindikat zaposlenih u Aerodromima Crne Gore izdao je saopštenje povodom jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima Odbora direktora.

Saopštenje prenosimo integralno.

U cilju pravovremenog i istinitog informisanja prije svega zaposlenih u Aerodromi Crne Gore, ali i zainteresovane javnosti, a kako bi se spriječile sve eventualne špekulacije putem medija i društvenih mreža kojima smo, nažalost, i danas svjedočili, objavljivanjem vijesti o najavama za mogućnost štrajka u kontekstu političke priče, u kojima sindikalne organizacije Aerodroma nemaju namjeru da učestvuju na bilo koji način, Koordinacioni odbor Sindikalne organizacije Aerodromi Crne Gore – Aerodrom Podgorica i Sindikalne organizacije Aerodromi Crne Gore – Aerodrom Tivat, žele da Vas informišu o detaljima sa današnjeg sastanka sa predstavnicima Odbora direktora Aerodromi Crne Gore:

  • naše dvije sindikalne organizacije, kao jedine reprezentativne u skladu sa odredbama Zakona o reprezentativnosti sindikata, svoje aktivnosti sprovode i vrše isključivo u cilju zaštite interesa i prava radnika Aerodromi Crne Gore i sa prezirom odbacujemo bilo kakve insinuacije da u našem postupanju ima upliva politike;
  • jedini zahtjev koji je ponovljen i danas članovima Odbora direktora jeste onaj koji smo i uputili prije dva dana, a to je očekivanje za njihovo zalaganje kao organa upravljanja za konačno sprovođenje izvršenja i namirenja po pravosnažnim i izvršnim presudama Privrednog suda Crne Gore, imajući u vidu složenu finansijsku situaciju u kojoj se nalazi ovo preduzeće. Dakle, nije u pitanju bilo kakvo uslovljavanje, već isključivo legitimni zahtjev, u odnosu na ulogu i funkciju koju Odbor direktora ima shodno Zakonu o privrednim društvima;
  • podržavamo javno iznijete najave člana Odbora direktora o isplati zarada za mjesec april. Ujedno, upozorili smo da se ni u kom slučaju preduzeće ne smije ostaviti bez finansijkse operativne rezerve, koja će služiti za interventno servisiranje, svakodnevnih neophodnih obaveza, u cilju održavanja sigurnog i bezbjednog opsluživanja vazduhoplova i putnika, i finkcionisanja svih organizacionih cjelina Duštva;
  • izrazili smo svoje nezadovoljstvo, zbog nepoštovanja pomenutog Zakona o reprezentativnosti sindikata, obzirom da je Odbor direktora involvirao u rješavanju ovog pitanja nereprezentativni sindikat koji nema zakonski kapacitet da učestvuje u pregovorima ili dogovorima sa organima upravljanja. Zato nas dodatno iznenađuje objava na društvenoj mreži predstavnika tog nereprezentativnog sindikata. Dakle, smatramo da moramo biti odgovorni u svom postupanju kako poslodavac tako i sindikat, odnosno uvažavati jedni druge u odnosu na zakonska ovlašćenja, što u konkretnom slučaju nije ispoštovano od strane Odbora direktora.

Da zaključimo, u skladu sa navedenim, više je nego jasno da sindikalne organizacije žele isključivo partnerski i međusobno uvažavajući odnos sa svima koji odlučuju o poslovanju i sudbini Aerodorma Crne Gore, na ravnopravnim i zakonskim osnovama. Svakako, sindikalne organizacije zadržavaju pravo da, u koliko se ne postigne saglasnost u vezi ovih krucijalnih pitanja za zaposlene i poslovanje Društva, iniciraju i druge oblike zaštite svojih prava i interesa u skladu sa zakonom.

O svim daljim aktivnostima bićete blagovremeno informisani.