Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:

"Presuda Upravnog suda omogućava dalju devastaciju prirodnih resursa"

“Ova presuda od velikog je značaja jer može imati uticaj na mogućnost daljeg raspolaganja drvnom masom na području koje je koncesionim ugovorom ustupljeno Vektri, a gdje država već trpi velike gubitke"

7568 pregleda 10 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Arhiva Vijesti
Ilustracija, Foto: Arhiva Vijesti

Presuda Upravnog suda kojom se ukida rješenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predstavlja, kako smatraju u tom resoru, pokušaj da se koncesionaru koji duguje državi više miliona eura na ime neplaćene koncesione naknade omogući nastavak dalje devastacije prirodnih resursa.

"Vijeće Upravnog suda u sastavu sudija Fadila Kardovića, Svetlane Radošević i Vojina Lazovića, dostavilo je Ministarstvu presudu kojom je usvojilo tužbu Vektre Jakić i poništilo rješenje Ministarstva kojim je bila potvrđena odluka Uprave za šume da raskine ugovor o koncesiji zaključen sa tom pljevaljskom kompanijom 2007. godine”, navodi se u sopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da, iako je u ranijim istovjetnim slučajevima, kada su u pitanju drugi koncesionari, sud smatrao zakonitim i osnovanim takav raskid ugovora u ovom slučaju mijenja praksu i kako navodi ne može sa sigurnošću utvrditi osnov, zakonski ili ugovorni, koji bi dao za pravo Upravi za šume (koncedentu) da raskine ugovor.

“Takođe, sud navodi da se nije bavio provjerom činjeničnog utvrđenja i razlozima za raskid, odnosno neplaćanjem obaveza i nedostavljanjem garancija. Iako su upravo neplaćanje koncesione naknade i nedostavljanje garancije razlozi koji su i zakonom i ugovorom predviđeni kao osnovi za jednostrani raskid ugovora sud nije smatrao da je potrebno da iste dovede u vezu”, precizirali su iz Ministarstva.

Osim toga, sud je u potpunosti, kako su ocijenili, zanemario dosadašnju praksu i stav Vrhovnog suda u istovjetnim slučajevima na koje je Ministarstvo tokom spora ukazalo, jer je Upravni sud u svim drugim slučajevima potvrdio pravilnost postupanja upravnih organa u pogledu raskida ugovora o koncesiji u slučaju nepoštovanja ugovornih odredbi od koncesionara.

“Na raspravi koja je prethodila donošenju odluke punomoćnik Vektre Jakić je tražio da Upravni sud prekine postupak jer su smatrali da taj sud nije nadležan, već Privredni sud u Podgorici pred kojim su pokrenuli spor. U međuvremenu Privredni sud se u tom predmetu oglasio nenadležnim nakon što je 19 mjeseci držao na snazi privremenu mjeru koja je Vektri omogućavala samovlašće u šumama za čije koriščenje nije plaćala naknadu”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da po tom osnovu Vektra Jakić, jedan od najvećih poreskih dužnika Crne Gore, samo na ime neplaćanja koncesione naknade za korišćenje šuma državi duguje 8,5 miliona eura uključujući kamate, pa se opravdano nameće pitanje šta je još potrebno da bi sud smatrao da postoji osnov za raskid ugovora.

“Ova presuda od velikog je značaja jer može imati uticaj na mogućnost daljeg raspolaganja drvnom masom na području koje je koncesionim ugovorom ustupljeno Vektri, a gdje država već trpi velike gubitke. Uprkos svemu, Ministarstvo će preduzeti sve što je u njihovoj moći da zaštiti jedan od najznačajnijih prirodnih resursa koji čini značajan potencijal za razvoj domaće privrede i povećanje bruto domaćeg proizvoda”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su zaključili da je funkcionalno pravosuđe koje uživa povjerenje građana od suštinskog značaja za dalje kretanje Crne Gore na putu evropskih integracija, a dosadašnje postupanje domaćih sudova u slučaju Vekre jasno pokazuju da su temeljne reforme u pravosuđu neophodne.

Preporučujemo za Vas