Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović za "Vijesti"

Struja će biti jeftinija, 12 komisija provjerava rad bivše uprave

Državna energetska kompanija će 30 miliona eura dobiti uplatiti u državni budžet, a spremila je i novi popust za redovne platiše na majskim računima za struju. Iz EPCG najavljuju nove krivične prijave i investicije, kao i da će kompanija biti lokomotiva novog ekonomskog razvoja

54180 pregleda 2635 reakcija 155 komentar(a)
Đukanović, Foto: Luka Zekovic
Đukanović, Foto: Luka Zekovic

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) smanjiće stavke na računima za struju i povećati popuste, dok će u državni budžetu po prvi put ove godine uplatiti 30 miliona eura, to je u intervjuu “Vijestima” kazao novi novi predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) Milutin Đukanović.

On je istakao da je formirano 12 komisija koje provjeravaju različite segmente poslovanja i rada bivšeg rukovodstva u koje je uključen značajan broj stručnih i obrazovanih ljudi koji su van energetske kompanije.

“ Ništa neće biti sakriveno od očiju javnosti, a da li će biti još krivičnih prijava to ćemo vrlo brzo saznati. Lično mislim da hoće, jer se već sada može zaključiti da je bivše poslovodstvo više vodilo računa o interesima DPS klike nego o interesima građana” poruka je Đukanovića.

Državna energetska kompanija će, prema njegovoj najavi, pokrenuti novi investicioni ciklus gdje neće biti dodatnog troška za građane i biće lokomotiva ekonomskog razvoja.

Da li u skorije vrijeme može doći do snižavanja cijene električne energije za domaćinstva i privredu? Po osnovu smanjenja gubitaka, naknada za takozvane održive izvore energije ili uvođenjem dijela računa za CEDIS i CGES u popuste za redovne platiše?

Kao predsjednik Odbora direktora EPCG zalagaću se da strateški cilj kompanije mora biti adekvatno praćenje socio-ekonomske situacije, prije svega građana, tako da ćemo i u tom smjeru donositi odluke koje će pratiti realna cijena elektične energije kako za domaćinstva, tako i za privredu. Dakle, pokušaćemo da uspostavimo balans između tržišnih cijena na berzi i socio-ekonomske situacije vodeći računa o kategorijama osjetljivih potrošača.

Podsjetiću da se samo prva stavka na računu (aktivna energija) odnosi na energiju, odnosno, na usluge EPCG i da ona participira oko 40 odsto u računu. Sa druge strane, Odbor direktora će predložiti da se preispita politika subvencija za električnu energiju za OIE, za koje moram da kažem da predstavljaju otvorenu pljačku građana. Ustavni sud je na potezu i konačno mora da se odredi da li su subvencije za privilegovane proizvođače u skladu sa Ustavom. Uz to, neophodno je preispitatiti politiku naknada ostalim operaterima, koje opterećuju račune za električnu energiju. U rješavanju ovih problema uključićemo Vladu i Skupštinu

Nastavićemo subvencije za socijalno ugrožene kategorije stanovnistva, ali i popust za redovnost plaćanja s tim što nam je plan da uključimo i ostale participante u računu da budu prisutni, jer je do sada samo EPCG finansirala popust i to je bio trošak kompanije u iznosu od oko tri miliona eura na godišnjem novou. Neophodno je da se CEDIS i CGES aktivno uključe u politiku čiji će konačni cilj biti smanjenje računa za električnu energiju. CEDIS će podržati politiku EPCG u to nema nikakve sumnje, ali nažalost u CGES-u još nije došlo do promjene u rukovodećem kadru. Možemo očekivati da će se već na majskom računu prikazati dio ovoga o čemu sad govorim. Dakle, novo rukovodstvo kompanije isključivo će voditi računa o interesima građana i interesima kompanije.

Vlada je najavila da će donijeti odluku da državne kompanije prebace ostvarenu dobit u državni budžet. Da li ste radili analizu koliko bi EPCG, sa CEDIS-om i Rudnikom uglja, mogla da podijeli profit da ne utiče na njeno poslovanje

EPCG će prvi put ove godine pomoći budžet Crne Gore.To je veoma važno da uradimo u vrijeme korone i strašno loših ekonomskih pokazatelja po kojima je ekonomija Crne Gore na poslednjem mjestu u Evropi. Čitav profit od prošle godine u iznosu od gotovo 30 miliona eura ćemo uplatiti u budžet Crne Gore i vjerujem tako omogućiti sigurnu isplatu i onako malih penzija i socijalnih davanja za najugroženije kategorije građana. To će sugurno ostaviti posljedice po razvoj EPCG, ali očuvanje ne samo ekonomske nego, rekao bih, biološke supstance ove zemlje nema alternativu.

Nadamo se da će ideju koju sam promovisao u ime EPCG, o izgradnji novih obnovljivih izvora električne energije imati podršku čitavog društva i da ti projekti neće biti dovedeni u pitanje. Crna Gora se nalazi u ekonomskoj katastrofi, a korona je uništila prihode od turizma pa je danas realno da se dominantno bavimo proizvodnjom električne energije i otvaranjem novih radnih mjesta u tom sektoru. Proizvodnja “zelene energije” je idealna prilika za ekonomski preporod Crne Gore.

Podnijeli ste krivičnu prijavu protiv bivšeg premijera i bivše ministarke ekonomije, vlasnika Uniproma, članova bivšeg odbora direktora i izvršnog direktora EPCG zbog sumnje da su nanijeli štetu EPCG, a korist Unipromu od 17 miliona eura, jer je EPCG od Uniproma kupila takozvane emisione kredite Co2, koje je ta kompanija prethodno besplatno dobila od države. Da li ste do sada dobili neku rekaciju iz Tužilaštva povodom ove prijave i da li ih očekujete?

Tako je. U ime EPCG podnio sam Vrhovnom državnom tužilaštvu krivične prijave protiv bivšeg premijera Duška Markovića, bivše ministarke energetike Dragice Sekulić, bivših članova OD EPCG i predsjednika Odbora Krivokapića, dijela menandžmeta EPCG, vlasnika i zastupnika Uniproma Veselina Pejovića, kao i tadašnjeg izvršnog direktora Fonda za zaštitu živote sredine Jovana Martinovića.

Krivične prijave podnio sam zbog kriminalnog udruživanja, zloupotrebe ovlašćenja u privredi, zloupotreba službenog položaja i protivzakoniti uticaj i da je usljed njih nastupila direktna šteta po budžet Crne Gore u iznosu od blizu 17 miliona eura. Oni su u vremenskom periodu 2020-2021. godina, kao organizovana kriminalna grupa koju su organizovali Marković, Sekulić i Pejović, pribavili UNIPROM-u protivpravnu imovinsku korist od oko 17 miliona eura tako što su, po prethodnom dogovoru i unaprijed pripremljenom planu za svjesno kršenje propisa i pravila određivanja iznosa/količine emisionih kredita u smislu Zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena, Marković i Sekulić protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja, na šta ih je umišljajno podstrekao Pejović, najprije učestvovali u određivanju dodjele količine besplatnih emisionih kredita putem Uredbe o aktivnostima, odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova sa efektom staklene bašte tako što su kroz Uredbu za 2020. i 2021. za godinu opredijelili broj besplatnih emisionih kredita koji su pogodovali samo UNIPROM-u iako su bili svjesni da je broj besplatnih emisionih kredita koji je dodijeljen UNIPROM-u realno nepotreban, sve kako bi UNIPROM neiskorišćeni broj besplatnih emisionih kredita prenio uz enormnu naknadu na EPCG.

Da bi građani bolje razumjeli čitavu ovu situaciju ilustrovaću jednim primjerom, Duško Marković pokloni Veselinu Pejoviću akcije, koje kasnije Veselin Pejović proda Dušku Markoviću za 17 miliona eura. Naravno ovo Duško Marković ne plati svojim novcem, već novcem građana. Drsko i bezobrazno jedini je komentar, a oni se još nešto i bune.

Od ovakvog tužilaštva ništa ne očekujem, osim da vješto glumi da nešto radi, a sav njihov rad se svodi na očuvanje organizovanih kriminalnih grupa i vjerno služenje bivšem režimu. Ivica Stanković i Milivoje Katnić su djelovi mafijaške hobotnice i bilo šta očekivati od njih je više nego iluzorno.

Ranije ste najavili da će u EPCG biti osnovan tim koji će provjeravati rad bivše uprave. Šta se sve istražuje i da li će biti još nekih novih krivičnih prijava?

Sve ćemo preispitati. Već sam saopštio da smo formirali 12 komisija koje će analizirati najznačajnije i za javnost najinteresantnije segmente poslovanja. Formirane su komisije za radno-pravne odnose i rješavanje stambenih potreba zaposlenih, za tendere, za imovinu, za ekološku rekonstrukciju TE Pljevlja i sanaciju deponije Maljevac, za finansijske iskaze, za odnose EPCG-Prva banka, KAP-Uniprom, Željezara Toščelik i drugim povlašćenim subjektima (proizvođačima elektirične energije po subvencionisanim cijenama), za analizu zakonske i normativne regulative u oblasti energetike, za analizu voznog parka, platnih kartica, donacija, sponzorstva, pomoći i reklamiranja i ostalih neproizvodnih troškova, za privatizaciju EPCG (A2A), Rudnika uglja (RUP) i kupovinu sopstvenih akcija, za naplatu, isključenja i utuženja i komisija za odnose unutar EPCG grupe (EPCG, RUP, CEDIS). U ovim komisijama, osim zaposlenih u EPCG, uključen je značajan broj stručnih, obrazovanih, poštenih i hrabrih ljudi van EPCG. Ništa neće biti sakriveno od očiju javnosti, a da li će biti još krivičnih prijava to ćemo vrlo brzo saznati. Lično mislim da hoće, jer se već sada može zaključiti da je bivše poslovodstvo više vodilo računa o interesima DPS klike nego o interesima građana.

Crna Gora već četiri decenije nema nijedan novi državni izvor električne energije. Šta su Vaši planovi i koje investicije možete da najavite?

Crna Gora je u proteklom periodu doživjela industrijski, a samim tim i energetski sunovrat, jer u posljednih 40 godina EPCG nije izgradila nijedan značajniji izvor električne energije koji bi bio u njenom vlasništvu. Očigledno su projekte privatnika koji su investirali u energetiku pratile velike koruptivne radnje dok je EPCG bila po strani iako je struja jedini proizvod iz Crne Gore koji je konkurentan na svjetskim berzama. Ove činjenice samo potvrđuju prethodno iznesene konstatacije da EPCG nije vodila računa o interesima građana.

Pokretanje snažnog investicionog ciklusa, gdje nema dodatnih troškova za građane, jedan je od prioriteta novog rukovodstva EPCG.

Moramo krenuti u izgradnju hidroelektrane Komarnica, snage 170 MW, Krnovo 2, snage 50 MW, kao i izgradnju osmog agregata u HE Perućica, 54 MW, dok ćemo poseban akcenat dati na izgradnju solarnih elektrana, gdje ćemo omogućiti da građani ostvare značajne benefite od svoje neplodne zemlje. Takođe izgradnja jedne ili više solarnih elektrana na Veljem brdu mogu u značajnoj mjeri povećati energetski potencijal Crne Gore. Briska Gora je i dalje veoma aktuelna, možda pod nešto izmijenjenim uslovima možemo krenuti u realizaciju tog projekta. U periodu od naredne četiri godine bi se mogli realizovati ili privesti kraju projekti gdje bi se ukupna instalisana snaga, koja sada iznosi 883 MW, povećala za gotovo 100 odsto. To bi potpuno preporodilo Crnu Goru u ekonomskom smislu. Razvoj energetike bi pokrenuo i druge privredne grane. Pokrenula bi se poljoprivreda, a samim tim bi i turistički potencijali dobili svoju potpunu valorizaciju. Crna Gora bi postala zemlja iz koje se ne bi odlazilo, već bi postala zemlja u kojoj bi mlade generacije mogle da grade svoju budućnost.

Da zaključim, u granicama svojih mogućnosti doprinijeću da EPCG postane lokomotiva privrednog razvoja Crne Gore jer ona to može a taj razvoj mora se bazirati na zelenoj energiji sa dugoročnom strategijom potpunog prelaska na obnovljive izvore energije čime ćemo ispoštovati i naše obaveze na putu ka EU.

Pred izbore zaposleno više od 200 radnika, većinom simpatizeri DPS-a

Postojale su informacije da je bivša uprava kompanije uoči izbora, ali i nakon njih sve do svoje smjene, zaposlila veliki broj svojih partijskih aktivista i članova porodica. Da li je toga zaista bilo i u kojoj mjeri? Planirate li da provjeravate zakonitost tih ugovora?

U EPCG, CEDIS-u i RUP-u je u period od 1. juna 2020. godine do 15. marta zaposleno 62 radnika, dok je od Agencije u istom periodu preuzeto još 180 radnika. Nesporno je da su u procesu zapošljavanja favorizovani članovi i simpatizeri DPS-a. Kao što sam i prethodno saopštio i ovaj segment će biti detaljno iskontrolisan. Isključivo partijsko zapošljavanje dovelo je do teških diskriminacija u našem društvu, a i u značajnoj mjeri dovelo je do katastrofalne ekonomske situacije. Zapošljavanje, vodeći pri tome računa o stručnosti i odgovornosti, ne predstavlja problem, već naprotiv, ali zaposleni moraju nešto korisno da rade, a rukovodstvo je dužno da to osmisli. Ne može se živjeti od monopola koji ima EPCG i po osnovu toga ostvaruje pozitivno poslovanje, već se mora stvarati nova vrijednost. U EPCG će biti vraćen kult rada i nećemo bježati od toga da dobar rad i dobro nagradimo.

Bivša uprava favorizovala Prvu banku, naknadno će odlučiti šta sa akcijama

EPCG je vlasnik 19 odsto akcija u Prvoj banci, gdje drži i najveći dio depozita. Šta planirate da uradite sa ovim akcijama i da li je moguć izlazak EPCG iz vlasništva ove banke?

Trenutno u Prvoj banci imamo osam miliona eura depozita. Od dolaska novog rukovodstva nije produžen depozit za 11 miliona eura. Po ukupnom iznosu sredstava koja se nalaze na računima EPCG, Prva banka je danas na trećem mjestu. EPCG je vlasnik gotovo 25% akcija Prve banke, ali u javnosti se govori o 19% koliko je učešće EPCG u odlučivanju i to je urađeno iz razloga da EPCG ne bi u slučaju kraha ove banke morala da učestvuje u njenoj sanaciji. To je bila odluka italijanskog menadžmenta za koju smatram da je bila dobra.

Još je rano donositi konačnu odluku o odnosu EPCG i Prve banke. Mora se sagledati širi kontekst ovih odnosa vodeći računa da se spriječi eventualna šteta koju bi mogli da imaju građani i privreda Crne Gore. Aktivno tražimo optimalna rješenja koja ne smiju biti samo u interesu EPCG, već moraju biti u interesu čitave zajednice.

Da li ste provjeravali ugovore o oročavanju novca u Prvoj banci, da li su oni bili zasnovani na tržišnim osnovama ili je bivša uprava činila usluge većinskom vlasniku banke držeći u njoj velike količine novca kao depozite?

Upravo smo formirali 12 komisija koje će analizirati dosadašnji način poslovanja EPCG u svim segmentima. Među tim komisijama postoji i komisija koja će baviti odnosima EPCG i Prve banke. Očekujemo da dobijemo odgovore na ova, kao i mnoga druga pitanja, koja su od značaja ne samo za EPCG i Prvu banku već za čitavo društvo. EPCG je bila jedan od osnivača Nikšićke banke, koja je takozvanom privatizacijom postala na volšeban način vlasništvo brata tadašnjeg premijera. O tržišnom načinu poslovanja nije moglo biti ni govora. EPCG je favorizovala Prvu banku, tu nema dileme. Nijesu raspisivani tenderi (odnosno tražene ponude od drugih banaka) prilikom oročavanja sredstava kod te banke. Ovakav način poslovanja pravdan je značajnim učešćem kompanije u vlasničkoj strukturi Prve banke. Ovaj odnos za nas je još uvijek crna kutija, ali ćemo i to brzo razriješiti.

Konzorcijumu DEC-Bemax - BB Solar uplaćeno 10 miliona, a radovi kasne

Da li je Termoelektrana(TE)Pljevlja iskoristila ranije dodijeljenih 20.000 časova rada iz 2016. godine sa ovom zastarjelom tehnologijom? Može li se desiti da Crna Gora ostane bez ovog izvora energije?

Prethodno rukovodstvo države i EPCG u najmanju ruku neodgovorno se odnosilo prema TE i RUP-u i suštinski je ugrozilo njihov rad. Nijesu na vrijeme preuzimane aktivnosti kako bi se omogućio nesmetan rad TE, tako se dozvolilo da ona iskoristi dodijeljenih 20.000 časova rada. Mi ćemo uraditi sve što je do nas da omogućimo da TE nastavi sa radom.

Provjeravate li ugovor bivše uprave u vezi rekonstrukcije Termoelektrane sa konzorcijumom kojeg vodi kineski DEC, a u kome se nalaze i domaće firme Bemaks, BB Solar i Permonte? Kakva će biti sudbina tog ugovora i ovog posla, odnosno kada se može očekivati početak te investicije?

Formiran je novi projektni tim, na čelu sa novim direktorom Dobrilom Gačevićem, koji je zadužen za praćenje realizacije tog projekta, a takođe formirana je i Komisija koja će izvršiti analizu i kontrolu čitavog postupka i kako se došlo do potpisivanja ugovora sa navedenim konzorcijumom i o tome će biti obaviještena javnost, a eventualni krivci procesuirani. Prethodno rukovodstvo je već avansiralo 10 miliona eura za ovaj projekat, a već imamo značajna kašnjenja u njegovoj realizaciji. Moramo što prije doći do ovih odgovora i mi aktivno radimo na tome.

Crna Gora je u proteklom periodu doživjela industrijski, a samim tim i energetski sunovrat jer u posljednih 40 godina EPCG nije izgradila nijedan značajniji izvor električne energije koji bi bio u njenom vlasništvu. Očigledno su projekte privatnika koji su investirali u energetiku pratile velike koruptivne radnje dok je EPCG bila po strani iako je struja jedini proizvod iz Crne Gore koji je konkurentan na svjetskim berzama. Ove činjenice samo potvrđuju konstatacije da EPCG nije vodila računa o interesima građana

Odbor direktora će predložiti da se preispita politika subvencija za električnu energiju za OIE, za koje moram da kažem da predstavljaju otvorenu pljačku građana

Preporučujemo za Vas