OGLAS TRAJE 15 DANA

Raspisan konkurs za direktora Aerodroma, mogu konkurisati i stranci

Kandidat treba da ima VII-1 stepen stručne spreme, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja, da posjeduje iskustvo iz oblasti vazdušnog saobraćaja, ekonomije ili poslovnog upravljanja i da posjeduje visoke etičke standarde i integritet

20235 pregleda 293 reakcija 22 komentar(a)
Aerodrom u Podgorici, Foto: Boris Pejović
Aerodrom u Podgorici, Foto: Boris Pejović

Aerodromi Crne Gore danas su raspisali javni konkurs za izbor izvršnog direktora, koji će trajati narednih 15 dana.

Kako je navedeno u oglasu na sajtu Zavoda za zapošljavanje, kandidat treba da ima VII-1 stepen stručne spreme, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja, da posjeduje iskustvo iz oblasti vazdušnog saobraćaja, ekonomije ili poslovnog upravljanja i da posjeduje visoke etičke standarde i integritet.

Osim potrebnih diploma i dokaza o ispunjenju traženih uslova, kandidat treba da priloži uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Kako je navedeno, pravo prijavljivanja na ovaj Konkurs imaju i državljani drugih država u skladu sa zakonom.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu, ili u ovjerenoj kopiji u zatvorenoj koverti na adresu Aerodromi Crne Gore AD - Podgorica, Poštanski fah 202, sa naznakom „Za otvoreni Javni konkurs za izbor izvršnog/e direktora/ce“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Dosadašnji izvršni direktor Danilo Orlandić smjenjen je 8. aprila, kada je za vršioca dužnosti postavljena Ana Lončarević, šefica Službe za razvoj u Aerodroma. Ona je prošle sedmice podnijela ostavku pa je za novog vršioca dužnosti izabran Ognjen Jovović, član odbora direktora.

Aerodromi su prošle godine ostvarili gubitak od 13 miliona eura zbog korona krize. Kompanija je u problemima jer je bivši menadžment izgubio sudske sporove od 14 miliona eura, većinom sa svojim radnicima.

Takođe, Agencija za civilno vazduhoplovstvo je kompaniji zbog propusta u radu dosadašnjeg menadžmenta izrekla veliki bropj kazni i upozorenja.

Preporučujemo za Vas