Sporna gomila guma van deponije koja je paljena

Paljenje guma na Višem sudu

Osnovni sud presudio da aktivistima Organizacije KOD nijesu povrijeđena prava

2338 pregleda 24 reakcija 5 komentar(a)
Foto: Organizacija KOD
Foto: Organizacija KOD

Osnovni sud u Podgorici presudio je da Uprava policija - država i gradska firma “Deponija” nijesu aktivistima Organizacije KOD Budislavu Miniću i Srđanu Periću povrijedili ustavom zagarantovana prava, slobodu kretanja, pravo na primanje i saopštavanje informacija, niti da su uticali na krnjenje njihovog ugleda što su 21. septembra 2019. privedeni prvo u prostorije “Deponije”, a kasnije i u Centar bezbjednosti zbog navodnog nezakonitog snimanja prostora gradske deponije dronom, iako su za to imali urednu dozvolu Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Sud je presudom od 24. marta ove godine odredio i da Minić i Perić solidarno plate strankama sudske troškove u iznosu od 2.410 eura.

Oni su 13. aprila na ovu presudu podnijeli žalbu Višem sudu zbog, kako navode, bitne povrede odredaba postupka, pogrešnog i nepotpunog utvrđivanja činjeničnog stanja kao i pogrešne primjene materijalnog prava, zbog čega traže da Viši sud preinači prvostepenu presudu ili da je ukine i predmet vrati na ponovno suđenje.

Minić i Perić su podnijeli tužbu smatrajući da su imali pravo da snimaju prostor van ograde deponije na kojem se prema prijavama građana pale velike količine starih automobilskih guma u dužem vremenskom periodu čime se krše zakoni i zagađuje vazduh, a da institucije Glavnog grada ništa ne preduzimaju. Oni su naveli da su za snimanje dronom te lokacije van ograde deponije dobili urednu dozvolu od nadležne agencije, kako bi se utvrdilo činjenično stanje... Oni su smatrali da čuvarska služba “Deponije” nije imala pravo da ih privodi u svoje prostorije niti da protiv njih podnosi prijavu i poziva policiju, kao i da im je Uprava policije okrnjila ugled saopštavajući pojedinim medijima da su privedeni zbog nezakonitog snimanja. Predstavnici KOD-a su tokom postupka naveli da su slobodno došli na tu lokaciju kao javnu površinu, da neme nikavih prepreka ili zabrana prilaska.

Tužbom su tražili da država i “Deponija” solidarno na ime satisfakcije za povrijeđena prava isplate 5.000 eura za nabavku sadnica u okviru akcije pošumljavanja Podgorice pod nazivom “Inicijativa 100.000 stabala”, što je naknadno u toku postupka smanjeno na hiljadu eura.

U presudi je navedeno da se lokaciju na kojoj se nalazila i palila ogromna količina guma, iako je van ograde deponije, koristi firma “Deponija” i da je ona njen zaštićeni prostor, kao i da na samoj ogradi postoje oznake zabrane snimanje i da se to odnosi i na prostor van ograde iako to nigdje nije navedeno.

U presudi je navedeno da je policija Minića i Perića na saslušanju zadržala manje od šest časova, što je zakonski maksimum za uzimanje izjava, te da ne postoje dokazi da je neko iz Uprave policije proslijedio pojedinim medijima netačnu informaciju o razlogu privođenja.

Minić i Perić u žalbi navode da nije bilo osnova da ih čuvari deponije prekidaju u zakonskom poslu za koji su obučeni i imali dozvolu, kao i da se u presudi proizvoljno cijeli prostor van ograde deponije proglašava štićenim prostorom na kome je zabranjeno snimanje, jer taj prostor nije u vlasništvu “Deponije”,... Oni navode da je Sud svoje navode zasnovao samo na svjedočenju čuvara “Deponije”, zbog čega traže da se sagledaju svi dokazi.