đukanović predsjednik

Osnovana Komisija za investicije u elektroenergetskom sektoru

Zadatak Komisije, kako je saopšteno, je da jasno definiše pravce daljeg razvoja elektroenergetskog sektora u Crnoj Gori i intenzivira investicioni proces sa akcentom na projektima u oblasti Obnovljivih izvora energije (OIE)

7846 pregleda 5 komentar(a)
Foto: EPCG
Foto: EPCG

Elektroprivreda Crne Gore osnovala je Komisiju za investicije u elektroenergetskom sektoru, a za predsjednika je imenovan predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović.

Kako je saopšteno iz EPCG, razvoj elektroenergetskog sektora je od vitalnog interesa za društvo, pa su u cilju unapređenja i razvoja ove privredne grane elektroenergetski subjketi i resorna ministarstva osnovali Komisiju.

Zadatak Komisije, kako je saopšteno, je da jasno definiše pravce daljeg razvoja elektroenergetskog sektora u Crnoj Gori i intenzivira investicioni proces sa akcentom na projektima u oblasti Obnovljivih izvora energije (OIE).

"U tom smislu, Komisija će nastojati da ubrza sve administrativno-tehničke procedure i otkloni potencijalne barijere u cilju efikasnije realizacije planiranih investicija, a kontinuirano će se raditi i na unapređivanju regionalne saradnje".

U saopštenju se navodi da je EPCG zainteresovana za izgradnju novih hidroenergetskih kapaciteta na rijeci Komarnici i Pivi, HE "Komarnica" i HE "Kruševo", za koje već postoji tehničko-planska dokumentacija.

"Za projekat buduće hidroelektrane "Komarnica" već je izdat Koncesioni akt za izgradnju, dok bi dokumentaciju za izgradnju hidroenergetskog objekta u donjem toku rijeke Pive, nizvodno od HE "Piva", trebalo inovirati i prilagoditi savremenim zahtjevima u oblasti očuvanja životne sredine", saopšteno je iz EPCG.

Dodaju da rade na pronalaženju novih lokaliteta pogodnih za izgradnju novih solarnih kapaciteta, i podsjećaju da je u pripremi realizacija projekta vjetroelektrane "Gvozd" na Krnovskoj visoravni u nikšićkoj opštini instalisane snage 50 MW i solarne elektrane "Briska Gora" kod Ulcinja, kao i projekta SE "Velje Brdo" početne snage 50 MW.

"Takođe EPCG je spremna da, zajedno sa ostalim institucijama, da značajan doprinos instalaciji solarnih panela na objektima za individualno stanovanje, kao i na objektima u kojima se obavlja privredna djelatnost. Jedan od prioritetnijih projekata EPCG je i ugradnja osmog agregata u HE "Perućica", čija vrijednost se procjenjuje na oko 24 miliona eura. Novi agregat raspolagao bi instalisanom snagom od 58,5 MW, a njegovim uvođenjem u proizvodnju obezbijedilo bi se dodatnih oko 50 GWh električene energije godišnje. Projekat bi se finansirao iz kreditnog aranžmana sa KfW bankom".

Pored Đukanovića komisija ima još devet imenovanih članova - Ratko Mitrović, ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Nikola Rovčanin, izvršni direktor EPCG, Marko Perunović, državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Rajko Radošević, predsjednik Odbora direktora CEDIS-a, Vladimir Čađenović, izvršni direktor CEDIS-a, Koča Đurišić, direktor Uprave za nekretnine i imovinu, Draško Boljević, v.d. direktora Fonda za zaštitu životne sredine, Bogdan Minić, šef Službe za pripremu i realizaciju projekata u CGES-u, kao i Branko Knežević, predstavnik Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i savjetnik Izvršnog direktora CGES-a.

Preporučujemo za Vas