bivše ministarstvo izdalo dozvolu mimo zakona

Sud poništio dozvolu za put, nema ni rušenja pumpe

Zbog ovog propusta sada se mora obustaviti rekonstrukcija puta DG - PG od 24 miliona eura. Radovi su počeli u julu, kada ih je obišao tadašnji premijer Duško Marković sa direktorom Uprave za saobraćaj Savom Paračom, a bivša vlast ih je koristila i u predizbornoj kampanj

58468 pregleda 156 reakcija 45 komentar(a)
Foto: europetrol.me
Foto: europetrol.me

Upravni sud je u ponovnom postupku donio presudu kojom je poništio građevinsku dozvolu za rekonstrukciju puta Danilovgrad - Podgorica. Ta odluka je donijeta na osnovu ranije presude Vrhovnog suda i tužbe porodice Gojčaj da građevinska dozvola nije mogla biti izdata, a da prethodno nijesu rješeni imovinski sporovi u vezi njihove benzinske pumpe “Euro Petrol”.

Sporna dozvola izdata je u martu prošle godine a predviđa rekonstrukciju magistralnog puta u bulevar u dužini od 15 kilometara. Posao vrijedan 24 miliona eura dobila je kompanija “Bemax”. Radovi su počeli u julu, kada ih je obišao tadašnji premijer Duško Marković sa direktorom Uprave za saobraćaj Savom Paračom, a bivša vlast ih je koristila i u predizbornoj kampanji.

Ovaj spor traje već duže od godinu, dok samo planiranje i projektovanja različitih varijanti proširenja ovog puta traju deset godina. Međutim, bivše Ministarstvo održivog razvija i turizma je izdalo dozvolu za gradnju prema projektu koji predviđa proširenje puta na stranu gdje se nalazi “Euro petrol” pumpa, a da prethodno nije riješen postupak eksproprijacije te imovine.

Upravni sud je prvo odbio tužbu za poništenje građevinske dozvole, ali je nakon žalbe Vrhovni sud presudio da je Upravni sud učinio povredu postupka jer građavinska dozvola ne može biti izdata bez rješavanja imovinskih sporova i spor vratio na ponovno razmatranje.

Vlasnici „Euro petrol CG“ Nikola i Mario Gojčaj ne zahtijevaju obustavu radova na cijeloj dionici, već samo da se prihvati ranija varijanta projekta prema kojem je proširenje puta bilo moguće bez uklanjanja pumpe ili da se u cijelosti obeštete za imovinu i izgubljenu dobit s obzirom da njihov objekat od istog Ministarstva ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Međutim, prema presudi koju su stranke u postupku dobile u petak, dozvola je poništena, što znači da svi radovi moraju prestati, a započeti novi postupak za odobravanje građevinske dozvole uz prethodno rješenje imovinskog spora sa porodicom Gojčaj.

Ovaj propust bivšeg Ministarstva i Uprave za saobraćaj, zbog obustave radova i obnavljanja postupka, može izazvati novu višemilionsku štetu za državni budžet.

“Porodica Gojčaj vjeruje da će nova presuda Upravnog suda biti dodatan podstrek, ali i obaveza nadležnim organima da ovo pitanje najzad riješe u skladu sa zakonom i da otklone brojne nepravilnosti i propuste koji su u prethodnom periodu pričinjeni na njihovu štetu. Tako će se spriječiti i nastupanje višemilionske štete koja može nastupiti zbog neodgovornog rada i moguće zloupotrebe službenog položaja, a koju bi u krajnjem morala nadoknaditi država, odnosno građani Crne Gore. Podsjećam da porodica Gojčaj već tri godine poziva nadležne organe da zaustave najavljeno kršenje njihovih osnovnih ljudskih prava i rušenje benzinske pumpe u Danilovgradu. Više pisanih obraćanja upućeno je direktoru Direkcije za saobraćaj, predsjednici Opštine Danilovgrad, glavnom urbanisti Opštine Danilovgrad, Sekretarijatu za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad, Preduzeću za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica, Ministarstvu održivog razvoja i turizma i na kraju bivšem premijeru prethodne Vlade Crne Gore”, kazao je advokat porodice Gojčaj i „Euro petrol CG“ Veselin Radulović.

On navodi da Gojčaji podržavaju rekonstrukciju puta između Podgorice i Danilovgrada.

“Ali ponavljam da je nepravedno, a istovremeno neustavno i suprotno stavovima Evropskog suda za ljudska prava i principu proporcionalnosti, porodicu Gojčaj izložiti nepotrebnom pojedinačnom i prekomjernom teretu na način kako se to najavljivalo. Presuda Upravnog suda upravo potvrđuje opravdanost svih navoda porodice Gojčaj, pa očekujem da se u ponovnom postupku izdavanja građevinske dozvole zakon u potpunosti ispoštuje i ovo pitanje riješi u javnom interesu.

Crtanje puta preko jedne pumpe, a planiranje druge - propust ili zloupotreba

Ovakve zloupotrebe i propusti prethodne izvršne vlasti, kako je naveo Radulović, uzrokuju svakodnevne troškove i istovremeno prijete nastupanjem nesagledive štete za državni budžet i javni interes, ali i stvaraju nesigurnost za sve privednike koji djelatnost obavljaju u skladu sa zakonom i od kojih država i društvo imaju višestruke koristi.

“Takođe, neprihvatljivo je da ovakvi propusti i moguće zloupotrebe pri planiranju i izgradnji veoma značajnih infrastrukturnih objekata, ostanu bez adekvatne reakcije i bez ikakvog pokušaja utvrđivanja odgovornosti. Zato apelujem na nadležne organe da u najskorije vrijeme postupe po presudi Upravnog suda i ovo pitanje najzad riješe na zakonit način. Porodica Gojčaj i dalje smatra da je najracionalnije sačuvati benzinsku pumpu i da bi njeno rušenje, prije svega, uzrokovalo višemilionsku štetu za državni budžet. Dodatno, planiranje izgradnje drugih benzinskih pumpi u neposrednoj blizini postojeće koja bi se srušila, ukazuje i na druge ozbiljne sumnje i zloupotrebe onih koji su tako nešto planirali. U svakom slučaju, ako nadležni ipak budu istrajni u namjeri da benzinsku pumpu sruše, porodica Gojčaj će insistirati na obavezi države da im, u skladu sa zakonom, u punom iznosu nadoknadi stvarnu štetu i izmaklu korist”, naveo je Radulović.

On navodi da bi rušenje pumpe morala nadoknaditi država, iako se prema ranijem projektu može završiti uz njeno očuvanje.

“Zato očekujem da nadležni organi postupe u skladu sa zakonom i zaštite javni interes, a sasvim sam siguran da bi na taj način bio zaštićen i interes porodice Gojčaj. U svakom slučaju, poštovanje zakona je imperativna obaveza svih, posebno onih koji su zaduženi za njegovo sprovođenje”, smatra Radulović.

Preporučujemo za Vas