odluka vlade

Deset i po hiljada tona pšenice upisuju kao državnu imovinu

Nadležne institucije zadužene da formiraju radnu grupu, koja će do 3. juna predložiti način postupanja sa pšenicom, kako bi se minimizirali troškovi nabavke koju je izvršila prethodna Vlada

4155 pregleda 0 komentar(a)
Pšenicu nabavila prethodna Vlada: Bivša ministarka Sekulić u barskoj luci, Foto: Gov.me
Pšenicu nabavila prethodna Vlada: Bivša ministarka Sekulić u barskoj luci, Foto: Gov.me

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o 10.500 tona pšenice, koju je nabavila prethodna Vlada.

Budući da pšenica nije puštena u promet shodno prvobitnoj namjeni u vrijeme mandata prethodne Vlade, te da opštine i nosioci snabdijevanja sa njihovih teritorija nijesu iskazali potrebu za intervencijom na tržištu, konstatovano je, kako je saopšteno iz Vlade, da nije bilo ozbiljnog poremećaja na tržištu i da su se stekli uslovi da se pšenica upiše u jedinstvenu evidenciju, kao nefinansijska državna imovina.

Iz Vlade navode kako je razmatrano više scenarija njene prodaje, a nadležne institucije su zadužene da bez odlaganja formiraju radnu grupu, koja će do 3. juna predložiti način postupanja sa pšenicom, kako bi se minimizirali troškovi nabavke koju je izvršila prethodna Vlada.

"Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je zaduženo da iz tekuće budžetske rezerve, 'Jadroagentu' d.o.o – Bar izvrši plaćanje troškova skladištenja pšenice za februar i mart od 44.100,00 i 48.825,00 eura, kao i troškove fumigacije i elevacije u iznosu od 1.570,18 i 1.050,00 eura", navodi se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije.

Iz Vlade su kazali da je suština predloženih izmjena i dopuna usklađivanje sa Zakonom o državnoj upravi, ali i stvaranje preduslova za popunjavanje menadžmenta i Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije.

„Novim rješenjima se omogućava mnogo veći izbor lica koja uživaju lični i profesionalni ugled za poslove koje će obavljati što će se, u konačnom, pozitivno odraziti na veću efikasnost i racionalnost rada Agencije“, kaže se u saopštenju.

Predloženo je, kako se dodaje, i ukidanje mjesta pomoćnika Direktora Agencije.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije podmorskim kablom.

Informacija, kako se navodi, sadrži detaljan pregled kako završenih, tako i preostalih poslova.

„Uz zaključak da je za nesmetanu realizaciju ovog Projekta, koji je stavljen na sami vrh liste prioritetnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, potrebna maksimalna međuresorna saradnja na nivou Vlade kao i podrška svih institucija koje su uključene u rješavanje svih spornih pitanja“, kaže se u saopštenju.

Vlada je, kako se navodi, s tim u vezi donijela više konkretnih zaduženja za organe i institucije iz svog djelokruga.

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenata pretpristupne pomoći Evropske unije (EU) (IPARD II program).

Navodi se da su Uredbom izvršena određena terminološka usklađivanja za već postojeće mjere 1 i 2 (čija implementacija je u toku), detaljna razrada mjere 7 – Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja i izmjena budžetske alokacije Programa u odnosu na tu mjeru.

„Stupanjem na snagu Uredbe stvara se pravna mogućnost za objavljivanje javnih poziva na osnovu kojih će se u ovoj godini omogućiti poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima da ostvare pravo na sredstva podrške iz pretpristupnih fondova EU čiji iznos je viši od 20 miliona EUR“, kazali su iz Vlade.

Donijeta je Odluka o izmjenama Odluke o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe.

Iz Vlade su kazali da se izmjene odnose na tehničko usaglašavanje Kontrolne liste sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za ovu godinu.

„Njihovim donošenjem će se omogućiti carinskim službenicima jednostavnije i objedinjeno sublimiranje i praćenje propisa organa koji se odnose na potrebu pribavljanja dozvola za pojedine vrste roba“, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela Odluku o prestanku postojanja ozbiljnih poremećaja na tržištu izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID 19.

„Kojom se, nakon što je utvrđeno da na crnogorskom tržištu nema poremećaja u snabdijevanju robama definisanim zakonom o interventnim nabavkama, stavlja van snage postojeća Odluka“, kaže se u saopštenju.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u 2020. godini i isplati redovnog iznosa troškova lokalne Kancelarije UNDP.

„U skladu sa ranije preuzetim obavezama, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je zaduženo da iz tekuće budžetske rezerve isplati redovni iznos troškova lokalne Kancelarije UNDP za 2020. godinu, u iznosu od 408.600 dolara“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi sufinansiranja redovnih programskih aktivnosti sportskih organizacija u drugom kvartalu ove godine.

Navodi se da je iskazana neophodnost da se, shodno iskazanim prioritetnim i redovnim potrebama sportskih organizacija za drugi kvartal ove godine opredijeli 665 hiljada eura.

„U cilju privremenog sufinansiranja navedenih sportskih organizacija do donošenja Zakona o Budžetu za ovu godinu i objavljivanja javnog konkursa u skladu sa Zakonom o sportu", kaže se u saopštenju.

Vlada je zadužila Upravu za sport i mlade da traženi iznos uplati Crnogorskom olimpijskom komitetu, Paraolimpijskom komitetu Crne Gore i nacionalnim sportskim savezima.