Skijalištima Crne Gore milioni iz budžeta za opstanak: Bez tih para, 2020. bi završili u minusu

Državnom preduzeću prošle godine Vlada dala 1,18 miliona eura za održavanje poslovanja Agencija za zaštitu konkurencije ispituje državnu pomoć iz ranijih godina, a zabranila je dalju pomoć do okončanja postupka

11524 pregleda 17 komentar(a)
Skijalište Kolašin 1600, Foto: Dragana Šćepanović
Skijalište Kolašin 1600, Foto: Dragana Šćepanović

Finansijski izvještaj Skijališta Crne Gore (SCG) pokazuje da je ta državna kompanija za prethodnu godinu ostvarila pozitivan rezultat, te da je u plusu od 279.686 eura.

Međutim, 78,97 odsto od ukupnih 1,42 miliona prihoda koja su Skijališta računala odnosi se na transfer iz državnog budžeta.

Ako se ta suma izuzme SCG je 2020. godinu završio u minusu od 827 hiljada eura.

Da bi ovo preduzeće moglo da posluje za 2020. godinu iz državnog budžeta je izdvojeno 1,18 miliona eura, od čega se 1,1 milion odnosilo na pokriće troškova poslovanja, dok je 85 hiljada eura predviđeno za nabavku osnovnih sredstava. To je 38 odsto više nego godinu ranije.

Rashodi su iznosili 1,12 miliona eura, što je za 100 hiljada više nego 2019. godine.

“Gubitak ranijih godina iznosi 159.535 eura, te se dijelom neraspoređene dobiti može pokriti ukupan gubitak ranijih godina, dok razlika u iznosu 120.151 eura može ostati na kontu neraspoređene dobiti”, piše u izvještaju.

Vlada bivšeg premijera Duška Markovića je u novembru 2017. donijela odluku da formira državno preduzeće SCG sa sjedištem u Mojkovcu.

Osnovni kapital preduzeća je bio 110 hiljada eura, a predviđeno je da upravlja javnim skijalištima Kolašin 1600, Cmiljača, Žarski, Torine, Jelovica, planinski centar Komovi i Eco adventure park Komovi.

113 miliona eura je bio plan države da uloži u razvoj skijališta. Koncept razvoja SCG je predviđao da se valorizuju postojeća aktivna skijališta i da se izgrade nova na Bjelasici, Komovima, Hajli i Durmitoru, kao i da se privatna skijališta uvedu u sistem javnih ako za to “bude obostranog interesa

Od svih tih sadržaja, što se po prihodima može vidjeti, prošle godine radilo je samo Skijalište “Kolašin 1600”.

Jedna od od skijališnih staza Ski-centra 'Kolašin 1600'
Jedna od od skijališnih staza Ski-centra "Kolašin 1600"foto: Kolašin 1600

SCG je od osnivanja dobijao pomoć države, a izvjesno je da bez nje ne mogu opstati ni u narednim godinama.

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) naložila je početkom ove godine Ministarstvu ekonomskog razvoja (MER) da ne daje pomoć SCG dok ne okonča ispitni postupak koji je pokrenula u decembru prošle godine u vezi sa novčanom pomoći od 250,8 hiljada eura, koje je prethodna Vlada ovoj državnoj firmi dala u 2018. godini za pripremu zimske turističke sezone.

Više novca od restorana nego od ski-pasova

Prema podacima iz izvještaja prihodi od prodaje ski-pasova i turističkih vožnji na žičari, ugostiteljstva i reklamnog prostora u ukupnom dobitku učestvuju sa tek 20 odsto, što je ipak 105.591 eura više nego 2019. godine.

U prihodima od prodaje, zarada od ugostiteljstva učestvuje najviše, sa 38,33 odsto.

To znači da je najveći izvor prihoda SCG, izuzimajući novac iz budžeta, restoran Triglav na skijalištu “Kolašin 1600”, koji jedini spada pod kategoriju ugositeljskih objekata od kojih Skijališta imaju prihod.

“Ostvareni prihodi od ugostiteljstva za 2020. godinu iznose 106.892 eura, dok su u istom periodu prethodne bili 81.246 eura (porast od 32 odsto)”, piše u izvještaju.

Prihodi ostvareni od prodaje karata iznose 73.465 eura, a prodato je ukupno 12.968 karata, što je prema izvještaju, povećanje prihoda od prodaje karata za 152 odsto u odnosu na 2019. godinu. Više od 70 odsto ostvarenog prihoda od karata odnosi se na prva tri mjeseca prošle godine.

“Prihodi ostvareni od usluga reklamiranja i izdavanja kataloških reklamnih za 2020. godinu bili su 98.514 eura, dok su prihodi po ovom osnovu u prethodnom periodu iznosili 43.710 eura (porast od 125 odsto)”, piše u izvještaju.

U njemu se navodi da je ski-centar tokom zimske sezone na početku prethodne godine radio smanjenim kapacitetom zbog nedovoljne količine snijega, a da je na realizaciju planiranih prihoda tokom ljeta uticala globalna situacija prouzrokavana mjerama zaštite protiv virusa korona, te između ostalog, nemogućnost dolaska stranih gostiju u Crnu Goru.

Zaradili 276 hiljada više od plana

I pored toga što je u izvještaju navedeno da sunedostatak snijega i pandemija koronavirusa negativno uticali na poslovanje Skijališta, neto sveobuhvatni rezulat, u odnosu na planirani je povoljniji za 276.371 eura, odnosno čak 8.437 odsto.

“Činjenica je da sa finansijskog aspekta nijesmo ostvarili očekivani poslovni rezultat u smislu ostvarenja prihoda od osnovne djelatnosti, odnosno po osnovu prihoda od prodaje ski-pasova, ugostiteljstva i srodnih djelatnosti, kao i prihoda od reklamiranja. U tom smislu ostvareni su poslovni prihodi na nivou 81 odsto od ukupno planiranih prihoda od osnovne djelatnosti

Međutim, u posmatranom periodu ostvarili smo neto sveobuhvatni rezultat u iznosu od 279.686 eura, što je za 276.372 iznad planom utvrđenog rezulata (porast od 8.437 odsto).

Naime, da bi nadomjestili neostvarene planirane prihode od prodaje karata i srodnih prihoda (iznajmljivanje zimske opreme, škola skijanja i sl.) na skijalištu Kolašin 1600, kroz zaključenje ugovora o reklamiranju i povećanje prihoda od rekamiranja u odnosu na planirane, uticali smo na ostvarenje planiranih prihoda u kumulativu”, objašnjeno je u izvještaju.

Prvo infRastruktura, pa održivo poslovanje

Iz SCG ističu da i dalje ne mogu funkcionisati bez subvencija države, a kao razlog navode i to što prema ski-centru “Kolašin 1600”, još uvijek nije izgrađena kompletna infrastruktura, sa posebnim osvrtom na fizičko spajanje ski-centara “Kolašin 1600” i “Kolašin 1450”, te izgradnju sistema za vještačko osnježavanje, kao i privođenje namjeni projekata u izgradnji na ski-centrima Žarski, Cmiljača, Štedim i Hajla.

“Tek nakon stavljanja u funkciju punih kapaciteta, odnosno okončanja projekata koji su u toku, i izgradnje sistema za vještačko osnježavanje možemo očekivati da ćemo imati profitne ski-centre na osnovu kojih bi mogli da se finansiramo samostalno. Posebno ukazujemo na izgradnju sistema za vještačko osnježavanje na ski-centru “Kolašin 1600”, kao prvom profitnom centru koji je nužan kako ne bi zavisili od vremenskih uslova i snježnih padavina i na taj način mogli nesmetano da planiramo i ugovaramo aranžmane sa tur operatorima, turističkim agencijama i hotelima. Nužno je i okončati izgradnju započetih hotela na području opštine Kolašin (pet hotela na skijalištima, dva hotela u gradu), koji se grade upravo zbog izgradnje i razvoja skijališta, a kojima će se nesumnjivo stvoriti nova vrijednost i klijentela skijališta, te imati zagarantovani broj skijaša na dnevnom nivou”, navodi se u izvještaju.

Skijalištima iz budžetske rezerve 650.000 eura u 2019. godini

Skijališta nijesu dobila pomoć od države samo u 2018. godinu, već i godinu kasnije što je dokumentovala Državna revizorska institicija (DRI) u reviziji završnog računa budžeta za 2019. godine.

Prema podacima DRI, Vlada bivšeg premijera Duška Markovića je te godine podijelila ukupno 28,6 miliona eura pomoći državnim firmama, uključući i SCG, bez mišljenja AZK.

SCG je tada iz tekuće budžetske rezerve dobio, navodi DRI, 650 hiljada eura.

Iz AZK su najavljivali da će uraditi naknadne kontrole neprijavljene državne pomoći koju je konstatovao DRI, u izvještaju o dodijeljenoj državnoj pomoći za 2019.

Za plate zaposlenih 700.000 eura

Od ukupnih rashoda, 61 odsto se odnosilo na plate i naknade zaposlenih, odnosno 690.406 eura. To je 13,51 odsto više nego 2019. godine.

Prema izvještaju, SCG je na kraju prošle godine imao 60 zaposlenih, a tokom perioda prosječno je angažovao 52 zaposlena. Njihova prosječna bruto zarada je bila 815 eura.

Na troškove poslovanja u koje spadaju nabavne vrijednosti prodate robe (hrana i piće), proizvodne usluge, nematerijalne i troškove materijala je izdvojeno 427.495 eura, što je 15 hiljada eura više nego 2019. godine.”

Bonus video: