online seminar

Program „Žene u biznisu“

Edukacija i pristup izvorima finansiranja – odgovor preduzetnica na korona krizu

16129 pregleda 0 komentar(a)
Foto: NLB
Foto: NLB

U organizaciji NLB Banke, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), 10. juna sa početkom u 14h, putem online platforme Zoom, biće organizovan četvrti online seminar u okviru NLB Programa podške za žene u biznisu pod nazivom „Digitalizacijom biznisa do rasta poslovanja“. COVID pandemija je donijela brojne promjene u poslovanju biznisa širom svijeta, pa tako i sve češće pominjanu digitalnu transformaciju. Ukoliko želite sa saznate šta je digitalizacija i u kojim segmentima poslovanja se može sprovesti i na taj način poboljšati poslovne rezultate, onda je ovaj vebinar upravo za Vas. Seminar je namijenjen svim preduzetnicama nezavisno od toga da li su klijentkinje NLB Banke. Predavanje će održati konsultantkinja za digitalnu transformaciju Milena Milićević.

Sve zainteresovane preduzetnice za edukaciju se mogu prijaviti ovdje.

NLB Banka je prva komercijalna banka u Crnoj Gori koja se pridružila Programu podrške Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) "Žene u biznisu"*, sa ciljem da podrži potencijal preduzetnica, omogućavajući pristup finansiranju ali i znanju potrebnim za rast poslovanja.

*U cilju promocije rodne ravnopravnosti i rješavanja potreba malih i srednjih preduzeća koja vode žene, EBRD uz podršku donatora, Švedske međunarodne razvojne agencije (SIDA), u zemaljama Zapadnog Balkana sprovodi već drugi ciklus programa "Žene u biznisu", kroz koji je do sada realizovano preko 50 miliona eura kredita, koje koristi preko 3200 klijentkinja. Fokus podrške je finansijska inkluzija, odnosno pomoć preduzetnicama da dobiju pristup izvorima finansiranja i savjetodavnu podršku da tu pomoć efikasno iskoriste. Program zato pruža potporu ženama u biznisu kroz kombinaciju komponenti, zarad što boljeg rezultata kod privrednica. Kreditna linija plasirana kroz partnerske finansijske institucije u potpunosti je prilagođena malim i srednjim preduzećima koje vode žene i upotpunjena jačanjem kapaciteta radi unapređenja i vještina upravljanja glavnim aspektima poslovanja kao što su finansije, prodaja ili ljudski resursi.

U okviru ovog Programa, u organizaciji NLB Banke, privrednice su do sada imale priliku da besplatno pohađaju seriju vebinara pod nazivom "COVID Krizni menadžment".

Skoro 90% malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori dočekalo je COVID-19 pandemiju bez plana za reagovanje u kriznim situacijama, a dvije trećine njih je osjetilo značajan negativan uticaj na poslovanje, pokazuju rezultati istraživanja sprovedeni tokom serije vebinara.

Na osnovu tih pokazatelja kreiran je mehanizam da se ovaj nedostatak neutrališe i doprinese unapređenju poslovanja preduzeća koje vode žene u Crnoj Gori, kroz koncept nazvan COVID crisis management, a koji na strukturiran način kroz tri faze i specijalne alate, omogućava privrednicama da odbrane i zaštite resurse kompanije, unaprijede profitabilnost poslovanja i prilagode poslovni model izmijenjenoj realnosti.

Imajući u vidu gore navedene rezultate istraživanja, u smislu efekta krize izazvane pandemijom COVIDa-19 na različite djelatnosti, usljed smanjene tražnje, poremećaja u okviru lanca snabdijevanja, usporavanja transporta ljudi i roba, za korisnice programa, kroz poseban paket interaktivnih radionica, analizirane su tri različite faze u upravljanju specifičnim rizicima sa kojima se suočavaju biznisi u uslovima izmijenjene tržišne realnosti

NLB PR
foto: NLB

Prva sesija pružila je praktične smjernice za upravljanje likvidnošću kompanije kao prvim prioritetom, upotpunjena analizom realnih primjera uticaja različitih poslovnih odluka korišćenjem specijalnog alata za upravljanje novčanim tokovima. Opremljene odbrambenim alatima i taktikama, učesnice su se na drugoj sesiji posvećenoj upravljanju profitabilnošću, upoznale sa setom alata za srednjoročna dejstva i efekte njihove upotrebe u konkretnim kompanijama, da bi na trećoj sesiji imale priliku da analiziraju taktike za prilagođavanje elemenata poslovnog modela, kao neophodnog odgovora na izmijenjenu tržišnu realnost. Iskusni predavač Frankfurtske škole za finansije i menadžment, konsultant za mala i srednja preduzeća, Gojko Vučinić, u okviru ove serije predavanja, predstavio je praktične alate za analizu elemenata likvidnosti, profitabilnosti i razvoja biznis modela, a učesnice su osposobljene da na sveobuhvatan način sagledaju svoju trenutnu poziciju, perspektive razvoja, svoj postojeći biznis model, kao i da definišu glavne tačke djelovanja kako bi postojeći model poslovanja prilagodile novim okolnostima.

Tokom vebinara, utvrđeno je da je na više od 80% ispitanica kriza djelovala negativno, sa aspekta uticaja na svakodnevne poslovne aktivnosti, od planiranja, preko koordinacije poslovnih procesa, komunikacije, produktivnosti i ostvarenja ciljeva. Među tim aktivnostima, najviše je trpjelo ostvarivanje ciljeva, koje je usljed krize bilo otežano za skoro četvrtinu učesnica, potom planiranje (17%), te efikasnost i produktivnost sa po 15%.

U pogledu odbrambenih taktika za očuvanje likvidnosti, naviše korišćena mjera podrške bila je moratorijum na kredite, koji je iskoristilo 26% anketiranih preduzetnica, a slijede bespovratna sredstva (22%) i odlaganje plaćanja poreza sa 17%. Sa druge strane, značajan broj učesnica (po 44%) je posegao za smanjenjem troškova ili obezbjeđivanjem povoljnijih uslova nabavke robe i usluga kao dio „ofanzivne“ taktike i time su uticale na upravljanje profitabilnošću.

NLB Banka A.D. Podgorica, kao banka primarnog izbora za više od 32% registrovanih biznisa kojima upravljaju žene u Crnoj Gori, na ukazano poverenje klijentkinja uzvratila je programom koji nudi bolje bankarsko iskustvo, uz posebno olakšan pristup izvorima finansiranja, koji je i dalje je glavna prepreka široj inkluziji preduzetnica, i to kroz značajne pogodnosti kreirane na osnovu temeljne analize tržišta, a koje su u potpunosti prilagođene njihovim potrebama i koje uklanjaju barijere za rast i razvoj i prepreke na putu ka realizaciji finansiranja.

„Slijedila je san“, duo Who See – muzička numera pripremljena za potrebe NLB Programa podrške za žene u biznisu

Više o uslovima finansiranja za žene u ubiznisu, dostupno je na stranici: https://www.nlb.me/me/preduzeca/opste/zeneubiznisu.