MUP za radne sporove planirao 2 eura, potrošio 6,2 miliona

DRI je u novom izvještaju kontrolisao realizacije preporuka sadržanih u izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja MUP-a za 2014. godinu
0 komentar(a)
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Foto: Savo Prelević
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 09.12.2018. 00:45h

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je prošle godine potrošilo 6,2 miliona eura za sudske sprove po osnovu radnog odnosa, dok je plan tog resora bio da potroši samo dva eura, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI) u kontrolnoj reviziji MUP-a kojim rukovodi ministar Mevludin Nuhodžić.

“DRI skreće pažnju da se nastavlja praksa neodgovarajućeg upravljanja izdacima za sudske sporove, na šta je već ukazivala kroz sprovedene revizije, a posebno u reviziji „Izdaci iz budžeta Crne Gore za sudske sporove po osnovu radnih odnosa““ piše u najnovijem izvještaju vrhovne monetarne institucije.

DRI je u novom izvještaju kontrolisao realizacije preporuka sadržanih u izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja MUP-a za 2014. godinu.

“Kontrolnom revizijom je utvrđeno da organizacione jedinice službi za obračun zarada nijesu dostavljale Izvještaje o ostvarenim redovnim časovima rada, kao ni o satima godišnjeg odmora. Nalazima ove i prethodne revizije utvrđeno je da su na poziciji “otplata obaveza iz prethodnog perioda“ evidentirani izdaci za sudske sporove, čiji su predmet uglavnom potraživanja iz radnog odnosa. Identifikovane slabosti u vezi sa evidentiranjem, sačinjavanja i dostavljanja izvještaja o ostvarenim časovima rada značajno utiču na postojanje visokog rizika od nastanka sudskih sporova po osnovu radnih odnosa”, ocijenio je DRI.

Utvrđeno je da MUP nije donio posebni akt u skladu sa kojim se sprovode nabavke iz oblasti odbrane i bezbjednosti, odnosno, bezbjednosno osjetljive opreme i roba, usluga i radova koji su direktno povezani sa tom opremom. Utvrđeno je da nije ni poštovan Zakon o javnim nabavkama, te da su pojedine nabavke pokretane bez ispunjavanja osnovnih uslova za započinjanje tog postupka. Revizijom je rukovodi senator Branislav Radulović, a drugi član Kolegijuma je bio senator Nikola Kovačević.