Minimalna vrijednost po kojoj bi Telekom na berzi kupovao svoje akcije na berzi bila bi 1,1499 eura

Telekom da otkupom spriječi pad svojih akcija

Grupa malih akcionara predložila da kompanija trguje za 1,2 miliona, odluka 23. juna

7663 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Vesko Belojevic
Foto: Vesko Belojevic

Grupa malih akcionara Crnogorskog telekoma, koji zajedno imaju 6,78 odsto vlasništva, uputila je zahtjev za dopunu dnevnog reda Skupštine akcionara zakazane za 23. jun predlažući donošenje odluke o davanju ovlašćenja za sticanje sopstvenih akcija.

Prema predlogu ove odluke, kompanije bi bila obavezna da u narednoj godini mjesečno troši do 100.000 eura za kupovinu svojih akcija kako bi održala njihovu vrijednost na berzi.

Minimalna vrijednost po kojoj bi Telekom na berzi kupovao svoje akcije na berzi bila bi 1,1499 eura, što predstavlja srednju vrijednost akcija prodatih na berzi od početka godine do kraja maja. Ovo znači da kompanija ne bi dozvolila da njene akcije padnu ispod ove vrijednosti. Predlogom odluke predviđeno je da maksimalna vrijednost akcija koje bi otkupljivala ne bi bila veća od 1,50 eura.

Da bi Skupština akcionara donijela ovakvu odluku, koja je predviđena kao mogućnost u Zakonu o privrednim društvima, potrebno je da za nju glasa većinski vlasnik Hrvatski telekom, koji bi za to trebalo da traži saglasnost od svog vlasnika Dojče telekoma. Manjinski akcionari su ovaj predlog uputili 8. juna, a u petak je objavljen na sajtu berze kao proširenje dnevnog reda.

Ukoliko predlog bude usvojen, Telekom će rezervisati 1,2 miliona eura za kupovinu sopstvenih akcija. Sa ovom sumom mogao bi kupiti nešto preko jedan milion akcija, zavisno od ostvarene cijene.

Ukoliko u jednom mjesecu ne budu kupljene akcije u vrijednosti do 100 hiljada eura, neiskorišćena suma bi se prebacivala u naredni mjesec i tako do kraja roka. Kompanija bi dnevno kupovala akcije u broju do 50 odsto ponuđenih na berzi sve do potrošnje opredijeljenog mjesečnog iznosa. Nalozi za kupovinu akcija bi se uspostavljali prije otvaranja tržišta i ne bi se mogli mijenjati tokom radnog dana berze.

Kompanije bi otkupljene akcije poništila nakon tri godine kada bi bio umanjen osnovni kapital za iznos nominalne vrijednosti tih svojih akcija.

U obrazloženju ovog predloga, grupa malih akcionara navodi da su akcije Telekoma godinama bile najprivlačnije investitorima na berzi zbog visine prinosa i brzine povrata investicije. Međutim, kako navode, posljednjih godina profit društva je bio sve manji zbog pada korišćenja nekih servisa, pojačane regulacije i rasta konkurencije “kako nelojalne, tako i one zdrave”. Sve to, kako piše u obrazloženju, odrazilo se i na pad cijena akcija na berzi.

Tokom epidemije koronavirusa vrijednost akcija dostigla je istorijski minimum, na što je kako ističu uticaj imala i neaktivnost same berze i nezainteresovanost investitora, što je ruzultiralo minimalnim berzanskim trgovinama.

“Poništenjem sopstvenih akcija stvoriće se koristi za sve akcionare Društva u vidu dodatnog povrata sredstava pored redovne dividende i kroz poboljšanu kapitalnu strukturu društva. Upravo iz razloga niske cijene, te želje da kao neosporni lider na tržištu telekomunikacija povrati povjerenje i interesovanje investitora, kako u samo Društvo tako i u berzu uopšte, Društvo će pokrenuti program sticanja sopstvenih akcija”, navedeno je u obrazloženju.

U grupi malih akcionara koji su pokrenuli ovaj predlog su Otvoreni investicioni fond Trend sa 0,4 odsto vlasništva, Zetagradnja sa 1,54 odsto akcija, klijenti kastodi računa Erste banke sa 2,63 odsto, klijent kastodi računa Crnogorske komercijalne banke sa 1,08 odsto, Radoslav Tomić sa 0,96 odsto i Arnad Alivodić sa 0,17 odsto akcija Crnogorskog telekoma.

Oni ukupno imaju 3,2 miliona akcija Telekoma ili 6,78 odsto učešća u kapitalu. Hrvatski telekom posjeduje 76 odsto akcija u Crnogorskom.

Trenutna vrijednost akcije Telekoma na berzi je 1,23 eura. Najniža sadašnja ponuda prema prodajnim nalozima iznosi 1,24 eura, dok je najveća ponuđena po kupovnim nalozima 1,18 eura. Najniža ostavarena cijena bila je krajem prošle gopdine na 1,01 eura, a najveća ikada iznosila je 8,62 eura.

Preporučujemo za Vas