Rovčanin izjavio da će EPCG Opštini uplatiti 2,5 miliona eura

Golubović: Država je na potezu za toplifikaciju

Gradonačelnik Pljevalja tvrdi da su se više puta obraćali Vladi i EPCG u vezi sa projektom i informisali ih šta je sve urađeno...

4618 pregleda 4 komentar(a)
Golubović, Foto: Goran Malidžan
Golubović, Foto: Goran Malidžan

Opština Pljevlja nije odustala od projekta toplifikacije grada i uradila je sve što je u njenoj nadležnosti da bi se projekat realizovao.

To tvrdi predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović, pojašnjavajući da su urađeni neophodni organizacioni poslovi vezani za raspisivanje tendera za projektovanje i izvođenje magistralnog vrelovoda od Termoelektrane Pljevlja do Sportske dvorane Ada.

Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Nikola Rovčanin nedavno je izjavio da će ta kompanija Opštini Pljevlja uplatiti dva i po miliona eura za toplifikaciju, kada lokalna uprava odradi svoj dio posla vezan za izradu projektne dokumentacije i izabere izvođača radova.

Rovčanin je istakao da je EPCG spremna da odmah uplati 2,5 miliona eura izvođaču radova, koliko je kompanija ranije odobrila za tolifikaciju grada, iako je bila dogovorena uplata donacije u više godišnjih rata.

“Mi ćemo ta sredstva dati, ali daćemo ih izvođaču i daćemo ih kada postane izvjesno da je lokalne samouprava uradila svoju stranu priče. Kada kažu, našli smo, toliko košta, izvolite. Dakle, ovdje je potrebna aktivnost lokalne samouprave, kako bismo paralelno krenuli sa projektom toplifikacije. Novac za ovu glavnu liniju, koja je značajna, je spreman”, rekao je Rovčanin.

Prema dinamici uplata po godinama koju je odredilo prethodno rukovodstvo, za toplifikaciju Pljevalja EPCG ove godine trebalo je da izdvoji 500.000 eura, naredne još toliko.

Opština Pljevlja, tvrdi Golubović, se više puta pismeno obraćala EPCG i Vladi, informišući ih o do sada realizovanim aktivnostima i potrebi za organizacijom i određivanjem dalje dinamike realizacije tog posla.

“Urađen je dokument Toplotni konzum toplifikacije grada Pljevalja koji je osim analize dosadašnje planske dokumentacije u vezi toplifikacije i analize toplotnog konzuma definisao i tendersku dokumentaciju za realizaciju projekta primarnog vrelovoda od Termoelektrane Pljevlja do Sportskog centra Ada. U ovoj fazi planiran je i krak prema potrošačima gradskog grijanja koji se toplotom napajaju iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici, za čijim bi radom prestala potreba”, naveo je Golubović u odgovoru na odborničko pitanje.

Zaključkom prethodne Vlade, ističe Golubović, sljedeći planirani korak je da EPCG uplati 2,5 miliona eura na “račun definisan od strane upravljačke strukture izgradnje projekta toplifikacije Pljevalja”

“Vladi Crne Gore je predstavljen dinamički plan za realizaciju projekta sa planiranim budžetskim sredstvima za realizaciju preko budžeta Crne Gore. Nažalost nije bilo odgovora na ove inicijative, tako da još uvijek nema uslova za raspisivanje tendera za projektovanje i izvođenje vrelovoda”, kaže Golubović.

Paralelno s tim, ističe prvi čovjek grada, u sklopu ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja trebalo bi da se izgradi osnovni vršni i rezervni izvor toplote za toplifikaciju, kao i pumpno-izmjenjivačka stanica iz koje bi se kroz vrelovod napajala Pljevlja toplotom.

“S obzirom da je toplifikacija Pljevalja uslovljena obezbjeđivanjem toplotne energije iz TE Pljevlja, značajnim finansijskim ulaganjem EPCG i Vlade neophodno je što prije formirati projektni tim za realizaciju sveobuhvatnog projekta daljinskog grijanja Pljevalja koji bi činili predstavnici Opštine Pljevlja, preduzeća Grijanje, TE i Vlade Crne Gore kako bi se ovaj za Crnu Goru pionirski projekat mogao što kvalitetnije realizovati”, naveo je Golubović.

Prvi čovjek grada smatra i da od brzine toplifikacije Pljevalja zavisi i korišćenje ovog projekta kao dodatni argument EPCG u pregovorima sa Vladom i Energetskom zajednicom oko budućeg rada TE Pljevlja.

Prethodna Vlada je 2019. obavezala Opštinu Pljevlja da krene u aktivnosti koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Tada je rečeno da i da će sredstva za eksproprijaciju biti obezbijeđena iz već odobrenog budžeta za izgradnju toplane.

Opština i Uprava javnih radova su obavezane da krenu u izbor izvođača za izradu studije za procjenu konzuma koji će biti napajan iz toplotnog izvora TE Pljevlja i krenu u realizaciju izrade projekta primarnog voda sistema daljinskog grijanja od TE Pljevlja do centra grada, uz izgradnju izmjenjivačke stanice.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma trebalo je da izradi projekat energetske efikasnosti za spoljašnjost objekata koji se sada griju iz postojeće toplane u Skerlićevoj ulici.

Sve aktivnosti na realizaciji projekta, kako je navedeno u informaciji Vlade iz 2019, osim finansiranja, je obaveza Opštine Pljevlja.

Preporučujemo za Vas