EPCG češlja ugovore Termoelektrane sa eksternim firmama

Tuđe radnike plaćali više no svoje

Kompanija je praktično za cijenu jednog zaposlenog spoljne firme, mogla da angažuje gotovo dva sopstvena, tvrdi Nikola Rovčanin

8741 pregleda 8 komentar(a)
Foto: EPCG
Foto: EPCG

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) preispitaće sve ugovore sa eksternim firmama angažovanim na poslovima u Termoelektrani “Pljevlja”, zbog osnovane sumnje da su štetni po interes kompanije.

To je “Vijestima” saopštio izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin, istakavši da su početne analize pokazale da je prethodno rukovodstvo angažovalo radnu snagu preko posredničkih firmi, po cijeni značajno većoj od one po kojoj se plaćaju stalno zaposleni radnici.

“Nije sporno angažovanje eksternih firmi za realizaciju privremenih i povremenih poslova, ali konstantni paralelni angažman koji je pri tom duplo skuplji, predstavlja klasičnu vrstu štetnog ugovora po komapniju. Kompanija je praktično za cijenu jednog zaposlenog spoljne firme, mogla da angažuje gotovo dva sopstvena zaposlena”, tvrdi Rovčanin.

Kazao je da TE trenutno zapošljava oko 120 radnika, što je, kako je ocijenio istorijski minimum i najmanji broj radnika u termolektranama u okruženju iste snage.

“Iza izjava prethodnog rukovodstva da TE Pljevlja ima rekordno nizak broj zaposlenih, ne krije se nikakav uspjeh, jer je za broj smanjenih radnika angažovan isti broj preko posredničkih firmi po mnogo skupljoj cijeni. Postoje viđenja da je ovakav proces sprovođen sistematski, jer za radnike koji ove godine odlaze u penziju nije bila predviđena zamjena, već opet vjerovatno posredničke firme. To nisu dobre poslovne odluke. Privremeni i povremeni angažman, u svakom slučaju kontinuirani, uz znatno skuplju radnu snagu, nikako. Nakon čuvenog slučaja angažovanja mašina po 25 sati u Kolubari, imamo i ovakav slučaj TE Pljevlja koji se mjeri milionima eura”, rekao je Rovčanin, ne navodeći detalje.

Tvrdi da će svi takvi ugovori biti detaljno ispitani i da su neki već ocijenjeni kao štetni.

“Dat je nalog da se preduzmu adekvatne mjere u skladu sa mogućnostima imajući u vidu ugovorne uslove i prostor za pravni manevar u interesu kompanije”.

Rovčanin kaže da su kalkulacijom koštanja časa rada u bruto-iznosu zaposlenih u TE Pljevlja, koji obavljaju poslove mašinbravara i pomoćnih radnika, došli do podatka da su zaposleni preko posredničkih firmi skoro duplo skuplji.

“Kad predmetni trošak uporedimo sa onim koji su definisani u ugovorima sa eksternim izvođačima, dolazimo do jednostavne računice - da je 1 čas mašinbravara skuplji 93,68 odsto, odnosno 78,15 odsto u odnosu na bruto-trošak zaposlenih mašinbravara u Termoelektrani. Cijena jednog časa rada mašinbravara angaživanih preko eksternih firmi su razičiti i kreću se od 11,97 do 11.01 euro po času, a zaposlenih mašinbravara u Termoelektrani 6,18 eura po času. U to je uključen i minuli rad koji, s obzirom na godine staža zaposlenih, bitno ‘diže’ cijenu koštanja jednog časa. Kada su u pitanju pomoćni radnici, situacija je slična - bruto-trošak 1 sata naših zaposlenih iznosi 4,70 eura sa uključenim minulim radom, dok je ugovorena cijena usluge pomoćnog radnika preko posredničkih firmi 6,65 eura po času, ili 41,48 odsto više”.

Rovčanin ističe da primjeri pokazuju da je prethodno rukovodstvo držalo firmu u stalnoj zavisnosti od posredničkih firmi, uz kontinuiran i sistematski proces eliminisanja spstvene radne snage i alata.

“Trenutno je u Termoelektrani broj zaposlenih pao ispod 120, a sistematizacijom je predviđeno oko 170. Iz godine u godinu je umanjivan broj zaposlenih, a paralelno sa tim je rasla potreba za angažovanjem eksternih firmi na vršenju redovnih poslova. Lako je uočiti da se ovaj proces odvijao sistematski po utvrđenom planu, a analiza će pokazati šta su bili stvarni motivi i razlozi... U takvom stanju stvari, kako bi se nadoknadila stvarna potreba za radnom snagom i obezbijedilo nesmetano odvijanje procesa rada, angažovane su eksterne firme, ali je primjetan nivo prekovremenih sati, a u pojedinim djelovima rekao bih ‘iscrpljivanje’ radne snage”.

Nova zapošljavanja neminovnost

Nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o radu, ističe Rovčanin, dijelu zaposlenih, dominantno u proizvodnji, prestao je radni odnos po sili zakona, dok je dio aplicirao za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine.

“Sistematizacijom je predviđeno oko 170 zaposlenih u TE, a trenutno je ta brojka pala ispod 120. Tako da u kadrovskom smislu, zahvaljujući neodgovornosti prethodnog rukovodstva, danas imamo problem, ali ćemo ga blagovremeno i kvalitetno riješiti. Naravno, u ovakvom stanju stvari nova zapošljavanja su neminovnost, kako bi TE Pljevlja uopšte nastavila da funkcioniše. U tom cilju sam u saradnji direktorom TE Pljevlja, izvršnim rukovodiocima FC Proizvodnja i Direkcije za ljudske resurse, kao i našim inženjerima, održao hitan sastanak kako bismo odreagovali blagovremeno i prevazišli nastali problem. Uvjeren sam da će novo rukovodstvo TE Pljevlja uspješno sanirati sve naslijeđene probleme”.

Preporučujemo za Vas