Arhing dobio posao da uredi Đalovića pećinu

Arhinginženjering je ponudio najnižu cijenu od 189.210 eura sa uračunatim PDV-om. Drugorangirana je bila ponuda Ing investa, a trećerangirana firme Urbi Pro Podgorica, koje su takođe bile ispravne i ponudile cijenu od 279.650 eura sa uračunatim PDVom
112 pregleda 0 komentar(a)
Đalovića klisura, Foto: PSK Akovo
Đalovića klisura, Foto: PSK Akovo
Ažurirano: 22.11.2017. 15:55h

Kompanija Ing invest iz Danilovgrada odustala je nakon dva mjeseca od žalbe na rješenje Direkcije javnih radova o izboru najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta turističke valorizacije - uređenja dijela Đalovića pećine u opštini Bijelo Polje, zbog čega je Državna komisija obustavila postupak razmatranja žalbe.

Žalba je komisiji predata sredinom septembra, zbog čega je privremeno prekinut ovaj tenderski postupak, a sada se stvaraju uslovi za zaključenje ugovora sa prvorangiranim ponuđačem koji će projektovati uređenje pećine.

Direkcija javnih radova, kojom rukovodi Almer Kalač, izabrala je kao najpovoljniju ponudu firme Arhinginženjering iz Bijelog Polja da pravi glavni projekat turističke valorizacije - uređenja dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima.

Arhinginženjering je ponudio najnižu cijenu od 189.210 eura sa uračunatim PDV-om. Drugorangirana je bila ponuda Ing investa, a trećerangirana firme Urbi Pro Podgorica, koje su takođe bile ispravne i ponudile cijenu od 279.650 eura sa uračunatim PDVom.

Arhinginženjering, čiji je vlasnik Rifat Alihodžić, prošle godine je izradio studiju opravdanosti, po ugovorenoj cijeni od 59.797,50 eura. Ukupna investicija sa žičarom i putem vrijedi skoro 12 miliona eura, dok će biti 60 zaposlenih.

Prezentacija planova za valorizaciju pećine je održana 16. novembra 2016. nakon što je završena Studija opravdanosti, na čiju su temu govorili tadašnji ministar turizma Branimir Gvozdenović i rukovodilac tima Alihodžić. Odgovorni projektant za Studiju pored Alihodžića, između ostalih, bila je i Elvira Muzurović, koja je direktorica Arhinga.

DJR je svojim rješenjem utvrdila da je ponuda Arhinginženjeringa “u svemu pripremljena i dostavljena u skladu sa uslovima predviđenim predmetnom tenderskom dokumentacijom, te da ne postoje činjenice i dokazi da je ovaj ponuđač u konkretnom postupku javne nabavke u sukobu interesa po bilo kojem zakonskom osnovu”.

Kako je Ing invest poslije dva mjeseca povukao žalbu o potencijalnom sukobu interesa, komisija se neće ni izjašnjavati. Inspekcija za javne nabavke, takođe, prema dostupnim podacima do sada se nije ni interesovala za ovaj slučaj.

Bonus video: