Pooštreni uslovi za predsjednika Privredne komore

Vlastimir Golubović je podnio ostavku na mjesto predsjednika PKCG 15. juna zbog, kako je objasnio, želje da pomogne Komori i oslobodi je hipoteke politizovanosti koja joj je, “iako nepravedno i neosnovano, ipak nametnuta”

30258 pregleda 13 komentar(a)
Vlastimir Golubović, Foto: BORIS PEJOVIC
Vlastimir Golubović, Foto: BORIS PEJOVIC

Kandidat za predsjednik Privredne komore (PKCG) moraće da ima 10 godina radnog iskustva u privredi i da dostavi program rada te organizacije za period od četiri godine.

To je ključna novina u aktuelnom konkursu za ovu poziciju u odnosu na prethodni oglas iz 2017. godine kada se tražilo od kandidata da ima pet godina iskustva u privredi, dok program rada nije tražen.

Vlastimir Golubović je podnio ostavku na mjesto predsjednika PKCG 15. juna zbog, kako je objasnio, želje da pomogne Komori i oslobodi je hipoteke politizovanosti koja joj je, “iako nepravedno i neosnovano, ipak nametnuta”.

On je rekao i da ne može “kao čovjek i privrednik” dozvoliti da odnos Vlade prema PKCG postane hipoteka koja će usporavati razvojne i ekonomske procese u crnogorskoj privredi. On je na tu poziciju izabran u decembru 2017. godine na period od četiri godine.

Prijave do 16. jula

Upravni odbor (UO) je istog dana kada je Golubović podnio ostavku, shodno statutu PKCG, donio odluku o raspisivanju konkursa za izbog novog predsjednika. Prema Statutu predsjednik se bira na period od četiri godine. Ista osoba može biti izabrana za predsjednika najviše dva puta uzastopno.

Odlukom je definisano da zainteresovani kandidati Komisiji za mandatna pitanja dostavljaju do 16. jula prijave, dok UO konačnu listu Skupštini komore dostavlja najkasnije do 22. jula.

“Pošto je Upravni odbor u okviru svojih ovlašćenja u ovoj interaciji izbora predsjednika odlučio da Skupštini predloži sve kandidate koji ispune uslove konkursa, to je bilo logično da se kvalitet kandidata provjeri i kroz iskustvo na poslovima rukovođenja u privredi i kroz ponuđeni program rada PKCG za mandatni period. Crna Gora se nalazi na kontinuiranom zadatku usvajanja evropskih standarda, a kako je PKCG u ekonomskom pogledu nezaobilazan činilac na putu pristupanja EU, to su kod propisivanja kriterijuma uzete u obzir uporedne prakse i standardi iz zemalja članica EU”, odgovoreno je “Vijestima” na pitanje zašto su promijenjeni uslovi konkursa u odnosu na 2017. godinu.

Iz PKCG su kazali da i uslovi koji se odnose na neosuđivanost i nepostojanje krivičnog postupka za odgovarajuća krivična djela pripadaju standardu koji se primjenjuje za rukovodeće pozicije u skoro svim važnijim institucijama i subjektima.

“Svi navedeni kriterijumi su postavljeni zakonito od strane nadležnog organa PKCG u skladu sa propisanom procedurom i nadasve sa jasnim ciljem podsticanja najvišeg stepena kvaliteta kandidata i transparentnosti procedure izbora predsjednika”, istaknuto je iz PKCG.

Od članskog doprinosa 2,31 milion

Ova organizacija je prošle godine, kako je pokazao izvještaj o finansijskom poslovanju, prihodovala 3,1 milion eura i u odnosu na naznačeni plan ostvareni su u iznosu od 116,95 odsto. Najveća stavka u prihodima je članski doprinos od koga se u budžet Komore slilo prošle godine 2,31 milion eura. Članovi PKCG (privredna društva, banke, organizacije za osiguranje, preduzetnici...) dužni su da plaćaju članski doiprinos PKCG po stopi od 0,27 odsto. Osnovicu za obračun članskog doprinosa čine bruto zarade zaposlenih.

Od drugih izvora Komora je prošle godine prihodovala 759,982 hiljade. U izvještaju je objašnjeno da su zbog koronavirusa pali prihodi od sertifikata, licenci, potvrda....

Ukupni razhodi za prošlu godinu su bili 2,69 miliona eura i ostvareni su sa 101,48 odsto u odnosu na planirane rashode.

“Troškovi materijala, goriva i energije, naknada za dnevnice za službena putovanja, smještaja, ishrane i prevoza na službenom putu i promocije privrede manji su od planirnaih kao posljedica nerealizovnaih aktivnosti zbog aktuelne pandemije. Troškovi naknada po odlukama i ugovorima su veći, jer su po odluci UO isplaćene otpremnine po prestaku mandata od 63,983 hiljade, pomoć NKT-u 25.000...Po osnovu sporazumnog prekida radnog odnosa isplaćene su otpremnine u iznosu od 38,944 hiljade.

Analizom finansijskih pokazatelja PKCG može se zaključiti da je epidemija izazvana kronavirusom uticala na pad određenih prihoda, kao i rashoda za aktivnosti koje nijesu mogle biti realizovane. PKCG je morala prilagoditi svoj rad okolnostima koje su diktirale epidemiološke mjere”, navodi se u izvještaju.

Na računu 2,34 miliona gotovine

Za neto zarade zaposlenih je potrošeno 960,219 hiljada, dok su godinu ranije ti izdaci bili 864,116 hiljada, dok je za naknade po kolektivnom ugovoru i ostale naknade isplaćeno 232,009 hiljada umjesto planiranih 98 hiljada....

Stalna imovine PKCG vrijedna je 2,62 miliona eura, od čega se na nekretnine odnosi 2,61 milion eura. Ova privredna organizacija raspolaže sa gotovinom od 2,34 miliona eura, dok joj je kapital vrijedan 4,84 miliona eura.

PKCG na kraju prošle godine je imala dugoročne obaveze od 357,517 hiljada, a kratkoročne obaveze su bile 230,268 hiljada.