vlada utvrdila

Šta je predviđeno novim Agrobudžetom: Veće premije i subvencije

Od ukupnog Agrobudžeta u iznosu od 44,82 miliona 27,16 miliona će biti izdvojeno iz državnog budžeta, 9,32 miliona iz donacija i 8,34 miliona iz kredita

42606 pregleda 8 komentar(a)
Stočarima će ove godine iz agrobudžeta biti isplaćeno oko 4,1 milion eura, Foto: Boris Pejović
Stočarima će ove godine iz agrobudžeta biti isplaćeno oko 4,1 milion eura, Foto: Boris Pejović

U ovogodišnjem Agrobudžetu koji je procijenjen na 44,82 miliona eura biće veće premije u odnosu na dosadašnje isplate za stočare, gazdinstva za preradu mlijeka, pčelare, ribare, maslinare, uzgajivače povrtlarskih kultura, uvećane su staračke naknade, izdvajanja za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciju primarne proizvodnje, za pokretanje poslova mladih poljoprivrednika....

Vlada je juče utvrdila ovogodišnji agrobudžet od čije ukupne sume 27,16 miliona će biti izdvojeno iz državnog budžeta, 9,32 miliona iz donacija i 8,34 miliona iz kredita.

Planirano je da agrobudžet stupi isti dan kada bude objavljen u “Službenom listu” kako bi se što prije stvorile pravne pretpostavke da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i ruralnog razvoja može da raspiše javne pozive za dodjelu novca.

Ovi pozivi su kasnili, jer je agrobudžet bio uslovljen usvajanjem Zakona o budžetu za ovu godini koji je stupio na snagu 1. jula.

Imajući u vidu kašnjenje nacionalnog budžeta koje je uslovilo nemogućnost blagovremenog usvajanja Agrobudžeta i kašnjenje u realizaciji mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima, neophodno je budžet što prije staviti na raspolaganje poljoprivrednim proizvođačima”, obrazloženje je ministarstva.

Direktna plaćanja u poljoprivredi ove godine biće 10,11 miliona eura, dok su prošle godine bila 8,22 miliona eura.

Stočarima će ove godine iz agrobudžeta biti isplaćeno oko 4,1 milion, što je 19 odsto više nego godinu ranije kada je isplaćeno 3,5 miliona.

Povećane su premije po grlu za krave i junice sa 70 na 75 eura, za ovce i koze sa osam na devet eura. Ministarstvo je izračunalo da će oko 5.300 gazdinstava ostvariti veće premije po grlu.

“Novim Agrobudžetom opredijeljena je podrška razvoju tržišne proizvodnje mlijeka, kao i podrška preradi mlijeka na gazdinstvima. Kao rezultat velikog interesovanja proizvođača za ovu mjeru povećali smo novčanu podršku u odnosu na prethodnu godinu za više od 30 odsto, sa 1,5 na oko dva miliona. Kroz mjere programa unapređenja stočarstva opredijeljeno je za podršku svinjarskom sekotru 20 odsto u odnosu na prošlu godinu”, kazali su u Ministarstvu poljoprivrede.

Iz Ministarstva su objasnili da kada je 2017. godine počela primjena mjere podrške preradi mlijeka bilo je 278 korisnika podrške, dok ih je prošle godine bilo 1.940 korisnika.

“U relevantne registre registrovano je preko 2.000 poljoprivrednih gazdinstava na kojima se prerađuje mlijeko i koji te mliječne proizvode stavljaju na tržište. Na tim gazdinstvima dva puta godišnje vrši se analiza gotovih proizvoda i na taj način se dobijaju podaci o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda koji se stavljaju na tržište.

Dobili smo podatke o načinu plasmana za preko 30 miliona litara mlijeka od kojih je proizvedeno i na tržište plasirano preko 3.500 tona sira i kajmaka tokom 2019. godine. Kroz ovu mjeru unaprijedili smo higijenske standarde u objektima u kojima se vrši prerada sirovog mlijeka u sir i kajmak”, objasnili su u ministarstvu.

Za upravljanje rizicima u poljoprivredi biće izdvojeno 200.000 eura. Iz Ministarstva poljoprivrede su kazali da se nastavlja trend rasta zaključenih osiguranja od šteta na poljoprivrednim usjevima, stočnom fondu i poljoprivrednim objektima.

“Sa 64 zaključena osiguranja u 2017. godini, 141 u 2018. godini, 2019. godinu završili smo sa 236 zaključenih osiguranja. U 2020. godini podržano je 279 korisnika u iznosu od 132,75 hiljada. Očekujući nastavak trenda rasta za 2021. godinu opredijelili smo sredstva za ovu mjeru 200 hiljda eura”, objasnili su u ministarstvu, kojim rukovodi Aleksandar Stijović.

Evidencija zemljišnih parcela

Subvencije u biljnoj proizvodnji su povećane sa 200 na 220 eura po hektaru, odnosno 230 eura za mlađe od 40 godina. Unaprijeđen je sistem kontrole, te će ove godine sve obradive površine biti evidentirane u sistemu za identifikaciju zemljišnih parcela (SIZEP).

Za tu namjenu opredijeljeno je 1,9 miliona, što je za oko pola miliona eura više nego prošle godine.

Od ove godine u vinarstvu moguće je ostvariti podršku i za protivgradne mreže sa pratećom konstrukcijom.

Za podizanje i modernizaciju/opremanje voćnih zasada opredijeljena je mjera u iznosu od 230 hiljada, odnosno 21 odsto više nego prošle godine.

Mjerom podrške pokretanju i razvoju poslovanja mladih poljoprivrednika opredijeljeno je pola miliona eura što je 25 odsto više nego prošle godine, staračke naknade su povećane sa 72 na 102 eura i po tom osnovu će se potrošiti ove godine 3,12 miliona.

Novac za sektor ribarstva uvećan je za 1,10 miliona u odnosu na 2020. godinu. Povećana su opredijeljena sredstva u morskom ribarstvu, marikulturi, slatkovodnom ribarstvu, kao i podrška modernizaciji razvoja ribarstva kroz MIDAS 2 projekat.

Preporučujemo za Vas