Spisak želja uslov za razgovor

Advokatska komora dostavila Vladi predlog protokola o saradnji za izmjene Zakona o fiskalizaciji

Zahtijevaju od Vlade da onemogući poreskim inspektorima da kontrolišu spise njihovih predmeta, već da imaju uvid isključivo u finansijsko poslovanje, kako se ne bi narušio odnos povjerenja između advokata i klijenta

36763 pregleda 57 reakcija 58 komentar(a)
Advokati štrajkuju od 24. maja (Ilustracija), Foto: Shutterstock
Advokati štrajkuju od 24. maja (Ilustracija), Foto: Shutterstock

Advokatska komora zahtijeva od Vlade da onemogući poreskim inspektorima da tokom inspekcijskog nadzora kontrolišu spise predmeta advokatske kancelarije, već da imaju uvid isključivo u finansijsko poslovanje, kako se ne bi narušio odnos povjerenja između advokata i klijenta.

To je jedan od preduslova da bi zajedničke radne grupe počele priču o izmjenama Zakona o fiskalizaciji, saznaju Vijesti u Komori.

Takođe, traže i da poreski inspektor ne može imati ovlašćenja da zabrani rad advokatskoj kancelariji i da faktura koju izdaju advokati neće morati da sadrži podatke kojim bi se narušio odnos povjerenja advokata i klijenta i kojima bi se narušilo načelo tajnosti postupka.

Te uslove Advokatska komora dostavila je izvršnoj vlasti u predlogu protokola o saradnji za izmjene Zakona o fiskalizaciji.

U predlogu protokola, traži se i da advokati neće morati da rade fakturisanu realizaciju, odnosno, neće biti dužni da izdaju fakture za radnje koje ne naplaćuju u trenutku njihovog izvršavanja, već se se fakturisati nakon realizovane naplate za pruženu pravnu pomoć, na način kako su i do sada radili u skladu sa ugovorom koji su zaključili sa klijentom”.

Advokati
foto: Shutterstock.com

“Od advokata se neće zahtijevati fakurisanje pojedinačnih radnji koje se preduzimaju u predmetima odbrana po službenoj dužnosti, već će se, kao i do sada, rješenja o naknadi troškova i nagradi za odbrane po službenoj dužnosti donositi na osnovu ispostavljenih troškovnika, a ta rješenja će Sudski savjet, nakon isplate, dostavljati Upravi prihoda i carina. Prilikom podnošenja zahtjeva za dosuđivanje naknade troškova postupka, sudovi neće od advokata tražiti račune izdate klijentu, imajući u vidu da će radna grupa izraditi rješenje po kome će advokati izdavati fakture nakon prijema novca u skladu sa ugovorom između advokata i klijenta, pa će se troškovi dosuđivati na osnovu ispostavljenog troškovnika u skladu sa advokatskom tarifom Crne Gore”, navodi Advokatska komora.

Advokati traže izuzeće od fiskalizacije zbog čega štrajkuju od 24. maja.

Potpis protokola, pa prekid štrajka

U Advokatskoj komori tvrde da su ovi stavovi, koji bi bili polazna osnova za radne grupe, usaglašeni tokom dosadašnjih pregovora predstavnika Vlade i komore. Advokati bi, kako se dodaje, danom zaključivanja protokola prekinuli štrajk.

Na posljednjem sastanku održanom u ponedjeljak, Vlada i Advokatska komora dogovorili su se da formiraju paritetne radne grupe koje će analizirati Zakon o fiskalizaciji do kraja godine, uključujući njegov naziv, sadržinu i druga pravna rješenja koja će u cjelosti uvažiti specifičnosti advokatske djelatnosti, propisane članom 21 Ustava.

To je saopšteno iz kabineta ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića koji je i rukovodilac Ministarstva prave, ljudskih i manjinskih prava.

Sekulović
Sekulovićfoto: Luka Zeković

Advokati predlažu i da protokol sadrži definiciju da “potpisnici portokola uvažavaju sve specifičnost advokatske djelatnosti koja je Ustavom definisana kao nezavisna i samostalna profesija koja pruža pravnu pomoć, kao i da su saglasni da postoji potreba da se pravno jasno i detaljno definiše način evidentiranja i prijave prometa u gotovinskom i bezgotovinskom plaćanju kod advokatske djelatnosti, odnosno kod pružanja pravne pomoći”.

“Potpisnici protokola će nakon potpisivanja, u roku ne dužem od sedam dana, formirati paritetne radne grupe, u kojima će advokatska komara delegirati polovinu od ukupnog broja članova, koji će do kraja ove kalendarske godine, raditi na sveobuhvatnoj analizi Zakona o fiskalizaciji u prometu roba i usluga. Radne grupe će analizirati sve elemente zakona uključujući njegov naziv i sadržinu, kao i druga pravna rješenja koja će u cjelosti uvažiti specifičnosti advokatske djelatnosti, propisane članom 21 Ustava Crne Gore”, navodi Advokatska komora.

Štrajk advokata odložio je na hiljade ročišta u sudovima i otežao rad tužilaštva, jer se osumnjičenima za najteža krivična djela ne može odrediti pritvor bez prisustva advokata.

Zbog štrajka ispaštaju i advokati koji su u ovom periodu ostali bez prihoda.

U protekla dva mjeseca skoro 200 advokata se prijavilo za elektronsku fiskalizaciju računa koje izdaju klijentima.

Prema informacijama “Vijesti”, većina advokata koji se bave poslovnim pravom i radničkim pravima prihvatila je fiskalizaciju i završila tehničku proceduru za priključenje na sistem Uprave prihoda i carina, dok većina advokata koji se bave krivičnim pravom je protiv prelaska na ovakav način obračuna i naplate poreza.

Hoće da obezbijede nezavisnost advokatske struke

Advokatska komora u predlogu protokola navodi da će radne grupe usaglasiti obostrano prihvatljiva rješenja koja će omogućiti Upravi prihoda i carina da blagovremeno i djelotvorno evidentira promet u gotovinskom i bezgotovinskom plaćanju kod advokatske djelatnosti.

Uz to, ta rješenja će “obezbijediti poštovanje nezavisnosti i samostalnosti advokature u skladu sa njenim ustavnopravnim statusom i građanima obezbijediti djelotvorno pravo na pristup sudu”.

“Do usaglašavanja obostrano prihvatljivih rješenja, evidentiranje i prijava prometa u gotovinskom i bezgotovinskom plaćanju kod advokatske djelatnosti, odnosno kod pružanja pravne pomoći, vršiće se na isti način kao do početka primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu roba i usluga”, navodi Advokatska komora.

Zahtjev Advokatske komore je da poreski inspektor, prilikom inspekcijske kontrole, neće imati ovlašćenje da kontroliše spise predmeta advokatske kancelarije, već isključivo finansijsko poslovanje, a kako se ne bi narušio odnos povjerenja između advokata i klijenta, da poreski inspektor neće imati ovlašćenja da zabrani rad advokatskoj kancelariji i da faktura koju izdaju advokati neće morati da sadrži podatke kojim bi se narušio odnos povjerenja advokata i klijenta i kojima bi se narušilo načelo tajnosti postupka