Zakon o fiskalizaciji

Advokati prekidaju štrajk

Podržali prokotol

Advokati prekidaju štrajk

28. Jul 2021, 16:21 h 45 217
Načisto: Štrajk advokata

ČETVRTAK 20.00H

Načisto: Štrajk advokata

26. Maj 2021, 11:02 h 20 20