uputili inicijativu Upravi prihoda i carina

Institut alternativa: Objaviti podatke o poreskom dugu i reprogramu opština

"IA se već obraćao Poreskoj upravi tražeći informaciju o stanju poreskog duga svih lokalnih samouprava i dobio odgovor da se stanje duga i evidencija ne vode na način koji smo mi tražili"

3303 pregleda 2 komentar(a)

Institut alternativa (IA) uputio je inicijativu Upravi prihoda i carina da objavi podatke o ispunjavanju obaveza koje opštine imaju po ugovorima o reprogramu, kao i statusu trenutnih poreskih obaveza lokalnih samouprava.

"Kako građani nemaju blagovremenu i preciznu informaciju o tome da li opštine izmiruju svoje obaveze po ugovorima o reprogramu, kao i da li su uredne u ispunjavanju redovnih poreskih obaveza, pozvali smo Upravu da počne na mjesečnom nivou objavljivati informaciju o stanju dospjelih i izmirenih obaveza po ugovorima o reprogramu od opština potpisnica, kao i ukupnom iznosu prijavljenih i plaćenih poreskih obaveza svih lokalnih samouprava i njihovih javnih službi po svim osnovama", navodi se u saopštenju IA.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su podsjetili da je Ministarstvo finansija 2015. godine potpisalo ugovore o reprogramu poreskog duga sa 16 opština, u ukupnom iznosu od 90 miliona eura, sa periodom otplate od 20 godina za sve osim za Bar i Budvu, čiji period otplate je pet godina.

"Ovim ugovorima su opštine takođe bile u obavezi da utvrde dinamiku rješavanja viška zaposlenih i obezbijede saglasnost Ministarstva finansija prilikom svakog novog zapošljavanja. Uslovi za raskid ugovora sa sedam od 16 lokalnih samouprava stekli su se već nakon prve godine njegovog važenja, najviše u dijelu koji se odnosi na obavezu obezbjeđivanja saglasnosti za nova zapošljavanja, ali i izmirivanja dugovanja po reprogramu", dodaje se u saopštenju.

Opštine Bar i Budva bi, kako su kazali iz IA, trebalo da su već izmirile svoje obaveze po tim ugovorima.

"Podsjećamo da je sa ugovorima o reprogramu od početka nedostajalo otvorenosti - ni sami ugovori nijesu bili dostupni javnosti dok ih IA nije dobio preko zahtjeva za slobodan pristup informacijama i objavio ih na svom sajtu", rekli su iz IA.

Ministarstvo finansija je, kako su naveli, samo jednom, 2016. godine, objavilo dokument iz kojeg je javnost mogla da zaključi na koji način teče dinamika ispunjavanja ugovorenih obaveza.

"IA se već obraćao Poreskoj upravi tražeći informaciju o stanju poreskog duga svih lokalnih samouprava i dobio odgovor da se stanje duga i evidencija ne vode na način koji smo mi tražili", dodaje se u saopštenju.

Iz IA su podsjetili da je prošle godine zaustavljen petogodišnji trend smanjenja ukupnog duga lokalnih samouprava.

"Dug opština je na kraju prošle godine iznosio 119,7 miliona, što je 1,2 miliona više nego na kraju 2019, a početak ove godine su obilježile vijesti o novim milionskim dugoročnim zaduženjima i najrazvijenijih opština, kao i o finansijskim teškoćama u drugim opštinama", precizirali su iz IA.

To se, kako su poručili, dešava nakon što je izmjenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave 2019. godine značajno povećan procenat ustupljenih prihoda lokalnom nivou.

"Sve ovo čini važnim blagovremeno objavljivanje tačnih podataka o ispunjavanju obaveza po reprogramu i urednosti izmirivanja redovnih poreskih obaveza", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas