Savjet za privatizaciju: Nesporno državno vlasništvo nad zemljištem Solane u Ulcinju

"...na zemljištu ukupne površine 14.524.051metara kvadratnih upisana – svojina Crne Gore, a pravo korišćenja nosi Solana"

36538 pregleda 16 komentar(a)
Sa sjednice Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, Foto: Gov.me/Saša Matić
Sa sjednice Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, Foto: Gov.me/Saša Matić

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte postupajući po zahtjevu Solana "Bajo Sekulić", Ulcinj u stečaju od 2.11.2011. godine za davanje mišljenja da je Solana u postupku privatizacije za nepokretnost platila tržišnu vrijednost, je jednoglasno utvrdio da se nijesu stekli uslovi za davanje mišljenja za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, zbog nespornog državnog vlasništva nad zemljištem preduzeća.

Odlučujući o ovom pitanju, kako je saopšteno, Savjet je imao u vidu detaljne podatke i nalaze iz Izvještaja Komisije za procijenu tržišne vrijednosti, formirane kao stalno radno tijelo Savjeta, zaključkom Savjeta donešenim 30. decembra 2020. godine, sa prvim zadatkom da u roku od 60 dana utvrdi stvarnu vrijednost Solane u momentu privatizacije.

"Uvidom u cjelokupnu dokumentaciju dostavljenu od strane podnosioca zahtjeva, kao i dokumentaciju koju je Komisija za procjenu tržišne vrijednosti imovine pribavila od strane nadležnih državnih organa, a naročito dokumentacije iz perioda transformacije Preduzeća, dokumentacije o privatizaciji društva Solana „Bajo Sekulić“ AD i dokumentacije iz stečajnog postupka, utvrđeno je, pored ostalog, da je na zemljištu iz l.n.182 ukupne površine 14.524.051m² upisana – svojina Crne Gore, a da pravo korišćenja nosi Solana", navodi se u saopštenju nakon sjednice Savjeta.

Dodaje se da je Savjet utvrdio da se nijesu stekli uslovi za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine jer:

- Procijenjena tržišna vrijednost zemljišta upisanog u I.n. 182 KO Ulcinjsko Polje ukupne površine 14.524.051 m² koje predstavlja svojinu Crne Gore, a korišćenje Solana „Bajo Sekulić“ AD Ulcinj, iznosi 157.513.372 eura.

2) Društveni kapital RO/DP Solana „Bajo Sekulić“ Ulcinj u pogledu nekretnina zemljišta i objekata, prilikom privatizacije, iznosio je isključivo obim iskazan u knjigovodstvenoj vrijednosti društva od 2.142.152 eura, u administrativnom području društva, te nije obuhvatao zemljište van administrativnog područja, površine 14.524.051 m² upisanog u I.n. 182 KO Ulcinjsko Polje Ulcinj.3) Prometovani iznos hartije od vrijednosti – akcija društva Solana „Bajo Sekulić“ AD Ulcinj, od više od 2.000.000 eura, odgovara samo tržišnoj vrijednosti nekretnina u administrativnom području društva, dok ni prema jednom osnovu ne odgovara vijednosti nekretnina zemljišta upisanog u I.n. 182 KO Ulcinjsko Polje vrijednosti 157.513.372 eura.

- Zemljište iz I.n. 182 KO Ulcinjsko Polje ukupne površine 14.524.051 m², kontinuirano predstavlja državnu svojinu Crne Gore, kako prije privatizacije RO/DP Solane „Bajo Sekulić“ Ulcinj, tako i nakon formiranja privrednog društva Solana „Bajo Sekulić“ AD Ulcinj.

Bonus video: