Najviše stranih preduzeća u Budvi

Smanjen broj stranih firmi

U Crnoj Gori je najviše turskih kompanija

9702 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Broj preduzeća u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2020. godini iznosio je 11.281. Podaci Uprave za statistiku Monstat pokazuju da je to 9,3 odsto manje nego u odnosu na 2019. godinu, kada ih je bilo 12.429.

Ipak, ta brojka je i dalje značajno veća nego 2018. godine kada su registrovane 8.410, ili kada se uporede podaci sa 2015. godinom u kojoj su bila aktivna 4.194 strana preduzeća.

Tokom prošle godine najveći broj stranih firmi je bilo prisutno u Budvi, njih 3.398, što predstavlja 30,1 odsto od ukupnog broja po gradovima. Odmah zatim je glavni grad sa 3.323 kompanija, odnosno 29,5 odsto udjela.

Potom slijede primorske opštine. Bar u ukupnom broju stranih firmi učestvuje sa 12,5 odsto, Herceg Novi sa 8,9 odsto, Tivat sa 7,6 procenata, Kotor sa 3,6 odsto, te Ulcinj sa 2,5.

U sjevernim opštinama Andrijevici, Gusinju, Mojkovcu, Petnjici, Plavu, Plužinama, Šavniku i Žabljaku nije registrovana niti jedna kompanija, odnosno, kako su iz Monstata objasnili, shodno zakonu ti podaci nijesu prikazani “zbog indirektne prepoznatljivosti poslovnih subjekata”.

U Bijelom Polju tokom prošle godine radilo je 106 stranih kompanija, u Rožajama 86, Beranama 36, Pljevljima 25, a u Kolašinu svega 19.

Pobrojane sjeverne opštine ne prelaze po jedan odsto učešće stranog kapitala gledajući udio po gradovima.

Zanimljivo da je u najvećoj opštini Nikšić tokom 2020. godine radilo svega 118 stranih firmi, što je tek jedan odsto gledajući podatke po gradovima.

Prema zemlji porijekla vlasnika dominira Turska sa 28,8 odsto učešća, što je na nivou od 2019. godine. Rast turskog kapitala počeo je 2018. godine sa ukupnim udjelom od 24,4 odsto, dok je godinu prije te on iznosio 8,7 odsto, a 2016. svega 3,1 procenata.

Iza Turske, najviše preduzeća u stranom vlasništvu u Crnoj Gori imaju Rusi - 2.012 odnosno 17,8 odsto. Zatim slijedi Srbija sa 1.562 kompanija.

​Posmatrajući aktivne kompanije po opštinama i zemlji porijekla vlasnika u opštinama Budva, Podgorica i Tivat, najviše je firmi u stranom vlasništvu iz Turske, a u opštinama Bar i Herceg Novi iz Rusije.

Strana preduzeća su najviše prisutna u sektoru trgovine na veliko i malo. Takvih kompanija je 2.558 ili 22,7 odsto po sektorima djelatnosti. Stručne, naučne i tehničke djelatnosti učestvuju sa 20,4 odsto, a stranih građevinskih firmi ima 1.638 ili 14,5 odsto u udjelu. Stranih kompanija u uslugama smještaja i ishrane ima 993, poslavanjima nekretninama se bave 762 strane kompanije, informisanjem i komunikacijama 701, dok ih u prerađivačkoj industriji ima 505.

U svim drugim djelatnostima je prisutan značajno manji broj stranih kompanija.

Preporučujemo za Vas