U DIK-u naknade isplaćivane mimo zakona

DRI utvrdio da je Državna izborna komisija kršila nekoliko zakona prošle godine

10419 pregleda 11 komentar(a)
Različita naknada za iste poslove: Aleksa Ivanović, Foto: SAVO PRELEVIC
Različita naknada za iste poslove: Aleksa Ivanović, Foto: SAVO PRELEVIC

U službi Državne izborne komisije(DIK) se ne vodi evidencija prisutnosti zaposlenih, odlukom o utvrđivanju naknada za rad utvrđene su naknade po više osnova (mjesečne naknade za rad, za prisustvo sjednicama, za rad u komisiji od dana raspisivanja izbora do utvrđivanja konačnih rezultata izbora), dok je Zakonom o zaradama u javnom sektoru definisano da se naknada za članstvo u komisiji može ostvariti samo na osnovu posebnog zakona, DIK u ugovorima o dopunskom radu sa zaposlenima nije navodio podatke o radnom vremenu i precizirao te poslove, što je suprotno Zakonu o radu.

Ovo su neke od nepravilnosti u radu DIK-a koje je utvrdila Državna revizorska institucija (DIK) u reviziji prošlogodišnjeg finansijkog poslovanja. DIK-om je tada rukovodio Aleksa Ivanović koji je nedavno smijenjen sa pozicije predsjednika.

DIK je dobio na reviziju pravilnosti uslovno mišljenje jer su utvrđene neusklađenosti poslovanja sa zakonima o zaradama u javnom sektoru, državnim službenicima i namještenicima, izboru odbornika i poslanika, radu, javnim nabavkama i upravljanju i unutrašnjm kontrolama u javnom sektoru.

“DIK je angažovao jednog ugovorca o djelu za sistematizovano radno mjesto. U ugovorima o dopunskom radu (37 ugovora sa 10 zaposlenih, u vrijednosti 22,10 hiljada eura) nije navedeno ko je zadužen za kontrolu/nadzor nad izvršenjem ugovorenih poslova, kao ni obaveza izvještavanja o završenim poslovima, pa nije moguće provjeriti da li je posao obavljen u skladu sa ugovorom”, navodi DRI.

Revizijom ugovora o djelu (43 ugovora u vrijednosti 48,16 hiljada) nema plana angažovanja osoba po osnovu ugovora o djelu, nema kriterijuma za izbor tih osoba, ugovaran je različiti iznos naknada za iste poslove i isti period zaključenja ugovora...

“Opštinske izborne komisije nijesu dostavljale DIK-u zahtjeve za dodjelu novca sa specifikacijom ukupnih troškova, što nije u skladu sa zakonom o izboru odbornika i poslanika. Izvještaji opštinskih izbornih komisija o utrošku novca nijesu potpuni i sastavljeni u istoj formi. DIK nije utvrdio način i vršio kontrolu upotrebe novca koje je uplaćivao opštinskim izbornim komisijama, što nije u skladu sa zakonom o izboru odbornika i poslanika”, konstatovao je DRI.

DIK je nabavljao stolnjake, zastave, usluge štampe priručnika za obuku biračkih odbora i pravila i uputstava za rad organa za sprovođenje izbora, a da nije sproveo odgovarajući postupak javne nabavke jer je navedene predmete nabavke tretirao kao izborni materijal koji je izuzet od primjene zakona o javnim nabavkama.

DIK je sproveo je bez primjene zakona o javnim nabavkama, nabavku zakupa dvije sale u hotelu “Hilton”, za potrebe “bezbjednog sprovođenja parlamentarnih i lokalnih izbora u pet opština, uzimajući u obzir specifičnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori”. Uvidom DRI u ispostavljene fakture utvrđeno je da su predmet nabavke bile i usluge hrane i pića koja nijesu izuzete od primjene zakona o javnim nabavkama.

Kolegijum kojim je predsjedavao član Senata Branislav Radulović, dok je drugi član bio predsjednik Senata Milan Dabović je dao 13 preporuka da se realizuju.

Bonus video: