"Evropski dan u tvom gradu"

Smolović: Opština kroz EU fondove dobila značajna sredstva za brojne infrastrukturne projekte

"Za izgradnju gradske garaže – 525 hiljada, kanalizacione mreže - 3 miliona i 100 eura, za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - 3 miliona eura i za rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju milion i 375 hiljada"

5753 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Jadranka Ćetković
Foto: Jadranka Ćetković

Osjećaj Evrope i evropskog načina života leži u lokalnim i regionalnim razlikama, ali i u njihovoj saradnji i lokalne i regionalne vlasti imaju prvu i glavnu ulogu u procesu razvoja i poboljšanja životnog standarda građana, kazao je predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović.

On je učestvovao na panel diskusiji "Značaj pristupanja Crne Gore EU za građane", organizovanom u okviru projekta "Evropski dan u tvom gradu", na kojem je učestvovala i glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom Zorka Kordić.

Radna posjeta Kordić Bijelom Polju dio je projekta "Evropski dan u tvom gradu", koji realizuje Generalni sekretarijat Vlade.

Potpisan je i Memorandum o saradnji između Kancelarije za evropske integracije i NVO "Multimedijal".

"Lokalne i regionalne vlasti predstavljaju važan dio EU i važan faktor implementacije ključnih politika i suočavanja sa izazovima - od klimatskih promena, prevazilaženja ekonomskih i socijalnih razlika, do prijema migracija. Sve više pitanja rješava na lokalnom i regionalnom nivou, jer su najbliži potrebama građana a lokalne i regionalne vlasti imaju prvu i glavnu ulogu u procesu razvoja i poboljšanja životnog standarda. I Lisabonski ugovor, ne samo da je otvorio novo poglavlje u istoriji razvoja EU, već je reafirmisao lokalne samouprave u kreiranju EU politika", kazao je Smolović dodajući se se po prvi put spominje princip regionalne i lokalne samouprave.

Pojasnio je da ugovor daje veću ulogu lokalnim i regionalnim vlastima kao konsultativnim tijelima u zakonodavnoj proceduri, osigurava da svaka priprema propisa započne sa razmatranjem efekta na lokalnom i regionalnom nivou, prije svega o finansijskim troškovima i administrativnim teretima.

"Poslije usvajanja ovog ugovora, lokalne i regionalne vlasti su postale ključni faktor u ostvarivanju ekonomske i socijalne kohezije kao jednog od glavnih ciljeva EU. Opština Bijelo Polje je do sada uradila dosta toga kada je u pitanju organizacija i funkcionisanje svojih organa i službi, posebno kroz dobijanje BFC sertifikata, povećanje transparentnosti i otvorenosti prema građanima a u narednom periodu planiramo uvođenje e-uprave, čime ćemo zaokružiti proces unapređenja rada lokalne samouprave", kazao je prvi čovjek bjelopoljske Opštine i dodao da je u prethodnom periodu Opština kroz EU fondove dobijala značajna sredstva za brojne infrastrukturne projekte, ali, i za realizaciju partnerskih projekata, u cilju poboljšanja uslova života, naročito najranjivijih grupa stanovništva.

On je napomenuo da su u tu opštinu od 2008. godine dobili sredstva za četiri izuzetno važna projekta dobili više od 8 miliona bespovratnih sredstava.

"Za izgradnju gradske garaže – 525 hiljada, kanalizacione mreže - 3 miliona i 100 eura, za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - 3 miliona eura i za rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju milion i 375 hiljada".

Kordić je podsjetila da u sinergetskom projektu pregovora moraju svi da učestvuju iako ih formalno vodi Vlada, čemu najbolje mogu da doprinesu proaktivne opštivne kakva je bjelopoljska, sa idejama, timovima i vizijama.

"Svojim primjerom treba da pokažu neke dobre prakse, a bjelopoljska lokalna samouprava, kako je saopštio predsjednik Smolović, vodi se principima transparentnosti i principima oslobađanja od pretjeranih administrativnih procedura,što su preduslovi za efikasno funkcionisanje ma koje lokalne samouprave u sistemu principa i pravila Evropske unije. Kancelarija za evropske integracije će raditi i na daljem unapređenju saradnje sa lokalnim samoupravama, a sve u cilju ostvarivanja benefita za sve građane", kazala je Kordić.

Osvrćući se na potpisivanje Memoranduma o saradnji između Kancelarije za evropske integracije i NVO Multimedijal, Kordić je kazala da ta NVO može da služi kao primjer drugima.

"Upravo zahvaljujući toj saradnji ovdje smo kreirali EU kutak, koji će biti centralno mjesto, ne samo za pružanje opštih informacija o procesu, već i o segmentima politike proširenje. Želimo da EU kutak bude ona prva stanica za svakog građanina ove opštine, da se informiše o tome šta mogu biti benefiti procesa i onome što zaista mogu biti konkretne ideje, projekti i mougćnosti u okvirima javnih politika i politika EU", istakla je Kordić.

Ističući da je punopravno članstvo Crne Gore Evropskoj uniji opšti cilj i najveći interes svih građana predsjednik NVO Multimedijal Željko Đukić je kazao da je na tom putu potrebno da djelujemo odlučnije i snažnije.

"Da se udržimo i da pored legislative i zakona, primjenjujemo i jasno definisana evropska pravila. Siguran sam da tako odlučno i udruženo već za nekoliko godina možemo da ostavrimo taj cilj", naglasio je Đukić, dodajući da će se na taj način stvoriti bolji uslove za buduće generacije.

"Naša nevladina organizacija je najveći promoter evropskih intergacija na sjeveru Crne Gore u kontinuitetu. I drago mi je da kroz ovaj projekat ‘Evropski kutak na sjeveru CG’ decentralizujemo evropska dešavanja, koja su uglavnom bila u Podgorici", kazao je Đukić.

Preporučujemo za Vas