Rektorat državnog Univerziteta nije poslovao u skladu sa Zakonom o državnoj imovini

Nema podataka o investicijama

”U evidenciji osnovnih sredstava koju vodi Rektorat nema podataka o zemljištu i podataka o vrijednosti investicija u toku (zgradi čija je izgradnja u toku), što nije u skladu sa zakonom o državnoj imovini. Rektorat je angažovao više osoba po osnovu ugovora o djelu za poslove za koje su sistematizovana radna mjesta, što nije u skladu sa zakonom o radu”, kostatovao je DRI.

3270 pregleda 0 komentar(a)
Foto: BORIS PEJOVIC
Foto: BORIS PEJOVIC

Državna revizorska institucija (DRI) dala je uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti prošlogodinjeg poslovanja Rektorata Univerziteta Crne Gore jer je utvrđeno da Rektorat nije poslovao u skadu sa Zakonima o državnoj imovini i radu, a isto je mišljenje dato i za finansijsko poslovanje pošto izvještaj nije pripremljen u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

”U evidenciji osnovnih sredstava koju vodi Rektorat nema podataka o zemljištu i podataka o vrijednosti investicija u toku (zgradi čija je izgradnja u toku), što nije u skladu sa zakonom o državnoj imovini. Rektorat je angažovao više osoba po osnovu ugovora o djelu za poslove za koje su sistematizovana radna mjesta, što nije u skladu sa zakonom o radu”, kostatovao je DRI.

Zbog nedostupnosti podataka nije sprovedena unutrašnja revizija ličnih primanja zaposlenih koja se finansiraju iz budžeta, zbog čega, kako navodi DRI nije realizovan godišnji plan unutrašnje revizije za 2020. godinu. Konstatovano je i da evidencija prihoda koje Rektorat ostvaruje pražnjenjem bankarskih računa organizacionih jedinica (sopstveni prihodi fakulteta slivaju se na račun Rektorata) ne omogućava identifikaciju osnova ostvarivanja ovih prihoda.

DRI navodi da je Rektora prihodovao novac pražnjenjem bankarskih računa univerzitetskih jedinica u iznosu od 7,48 miliona eura, od čega je 4,07 miliona vraćeno organizacionim jedinicama.

Revizijom je rukovodio član Senata Branislav Radulović, dok je drugi član kolegijuma bio član Senata Zoran Jelić.

Preporučujemo za Vas