Marže na ulje, šećer i mlijeko da ne budu veće od 15 odsto, do 18 za jaja

Trgovcima je poručeno da marže treba prilagoditi datom trenutku, kako bi se izbjegao eventualni inflatorni udar izazvan nekontrolisanim i neprirodnim rastom cijena

20834 pregleda 261 reakcija 16 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Bojana Ćupić/Vlada Crne Gore
Sa sjednice Vlade, Foto: Bojana Ćupić/Vlada Crne Gore
Ažurirano: 30.07.2021. 21:48h

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o sprovedenoj analizi maloprodajnih trgovačkih marži na proizvode koji predstavljaju osnovne životne namirnice u Crnoj Gori.

Analizom je utvrđeno da je evidentan trend rasta cijena osnovnih potrošačkih proizvoda na tržištu, što je jednim dijelom uslovljeno rastom cijena goriva na svjetskom tržištu.

"Međutim, rast cijena osnovnih prehrambenih proizvoda kao što su hljeb, šećer, jestivo ulje, mlijeko i jaja, nije posljedica samo rasta cijena goriva. Na osnovu analize je vidljivo da su prosječne maloprodajne marže visoke, sa velikom razlikom u primijenjenim maržama kod različitih trgovaca, koje nijesu proizvod sadašnjeg kriznog momenta na svjetskom tržištu hrane, koliko su naslijeđene kao takve iz ranijeg perioda", saopštili su iz Vlade.

Trgovcima je poručeno da marže treba prilagoditi datom trenutku, kako bi se izbjegao eventualni inflatorni udar izazvan nekontrolisanim i neprirodnim rastom cijena, što, kako ističu iz Vlade, nije ni u čijem interesu.

"U tom smislu, donijeti su zaključci kojima se preporučuje trgovcima u maloprodaji da obračunatu trgovačku maržu koja čini sastavni dio maloprodajne cijene ne određuju u iznosu većem od 15 odsto za suncokretovo ulje, bijeli šećer i mlijeko, odnosno ne većem od 18 odsto za kokošija jaja", navodi se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa s Izvještajem o javnoj raspravi, kojim su propisana ovlašćenja Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, kao institucije koja obavlja nadzor u toj oblasti.

Predloženim izmjenama se, kako su kazali iz Vlade, u prvom redu uspostavlja djelotvoran sistem nadzora nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa, kako bi se spriječile, otkrile i sankcionisale zloupotrebe na tržištu.

„Povećava se transparentnost, a time i povjerenje u tržište, povećava se broj učesnika na tržištu i uspostavlja se pouzdan cjenovni signal za veleprodajne energetske proizvode. Izmjenama se obezbjeđuje i dodatna zaštita kupaca kroz adekvatan regulatorni nadzor nad ponašanjem učesnika na veleprodajnom tržištu“, navodi se u saopštenju.

Vlada je, u cilju usklađivanja nacionalnog poreskog zakonodavstva sa direktivama Evropske unije, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

„U raspravi je naglašeno da će predloženim izmjenama unaprijediti postojeća zakonska rješenja u pogledu definicije povezanih lica, metoda koje su potrebne za utvrđivanje “cijene van dohvata ruke”, vođenje i dostavljanje potrebne dokumentacije o transfernim cijenama, kako bi se opravdale navedene transakcije“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da se ukida pravo koje je imao poreski obveznik na umanjenje poreske obaveze za šest odsto od obračunatog i uplaćenog poreza na dobit, ukoliko je u predviđenom roku uplatio porez na dobit pravnih lica, pa se očekuje da će ukidanjem ove olakšice, doći do povećanja budžetskih prihoda po ovom osnovu, u narednoj godini od godine kada bude počela primjena zakona.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju.

Navodi se da je osnovni razlog donošenja predloženih izmjena obaveza usklađivanja tog Zakona sa Zakonom o državnoj upravi, kojim je izmijenjen status Agencije za nadzor osiguranja koja je uvedena u sistem državne uprave.

„Razlog za izmjenu je takođe i praksa nadzora nad djelatnošću osiguranja, koja ukazuje na neophodnost kontinuiranog unapređenja regulatornih standarda, kako bi se postupno postigao stepen zaštite interesa osiguranika, korisnika osiguranja i trećih lica adekvatan međunarodnom odnosno evropskom nivou“, kazali su iz Vlade.

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program).

Izmjenama Uredbe se, kako je saopšteno, po prvi put uvodi mogućnost plaćanja unaprijed (avansnog finansiranja) prema korisnicima do 50 odsto odobrenog iznosa podrške, što će doprinijeti boljem trošenju bespovratnih sredstava koji su namijenjeni Crnoj Gori.

Vlada je usvojila Informaciju o ključnim rizicima u sprovođenju IPARD II programa.

Navodi se da je Evropska unija (EU) za period 2014-2020. godine iz Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) izdvojila sredstva od oko 39 miliona eura za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja koja su dostupna Crnoj Gori kroz IPARD II program, od čega je do sada uplaćeno skoro 12 miliona eura EU podrške, što predstavlja skoro 31 odsto ukupnog dostupnog EU doprinosa na nivou IPARD II programa.

„Cilj Informacije je da se blagovremeno ukaže na ključne rizike i izazove u implementaciji IPARD II programa, sa onih aspekata koji zahtijevaju hitnost u djelovanju. U tom pravcu, donijeto je više konkretnih zaključaka čijom realizacijom će se, u operativnom smislu, unaprijediti dinamika povlačenja raspoloživih sredstava“, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela odluke o obrazovanju radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU za oblasti pravne tekovine Unije koje se odnose na pregovaračka poglavlja: 2 - Sloboda kretanja radnika, 6 - Privredno pravo, 8 – Konkurencija, 14 - Saobraćajna politika.

„Kao i na poglavlja 15 – Energetika, 19 - Socijalna politika i zapošljavanje, 20 - Preduzetništvo i industrijska politika, 21 - Trans-evropske mreže, 27 - Životna sredina i 30 - Vanjski odnosi“, kaže se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Program izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2021. godinu, a za realizaciju Programa u tekućoj godini Budžetom su predviđena sredstva u iznosu od 20.918.375,75 eura.

Navodi se da je usvojena Informacija o Planu davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021.godinu, sa Izvještajem sa javne rasprave.

Planom se, kako su kazali iz Vlade, stvara osnova za ekonomski razvoj lokalnih zajednica i Crne Gore u cjelini, kroz razvoj i održivu eksploataciju ekonomski isplativih ležišta mineralnih sirovina.

„Davanjem koncesija obezbjeđuje se odgovarajući javni interes, unapređenje rudarske djelatnosti, veća zaposlenost, kao i racionalno, ekonomično, pravilno i efikasno korišćenja prirodnih resursa, uz očuvanje životne sredine“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o radu Interresornog radnog tijela za pripremu uslova za izgradnju Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) na teritoriji Crne Gore.

U Informaciji se navodi da se radi o najozbiljnijem regionalnom razvojnom projektu, pokrenutom 2017. godine, koji ima potencijal da značajno poveća konkurentnost regiona putem razvoja komplementarnih tehnologija.

Iz Vlade su kazali da je taj panevropski naučno-tehnološki i medicinski projekat usmjeren na jedan od najvećih društvenih, zdravstvenih izazova – borbu protiv kancera – te samim tim ima snažnu evropsku relevantnost i perspektivu.

Prema njihovim riječima, naredni ključni korak u njegovoj realizaciji predstavlja izbor lokacije za izgradnju budućeg SEEIIST instituta, koja bi trebalo da bude poznata do kraja godine.

„Imajući u vidu da Crna Gora posjeduje kapacitete da obezbijedi lokaciju za izgradnju Instituta, ali i činjenicu da je jedina od zemalja koja je u proteklom periodu značajno podržala realizaciju projekta SEEIIST u finansijskom pogledu i bila pokretač ključnih inicijativa, Vlada je ocijenila je da postoji snažno nastojanje da Crna Gora kandiduje lokaciju za izgradnju budućeg Instituta“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve za nesmetano funkcionisanje Opštine Tuzi, i zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da za tu namjenu obezbijedi iznos od 500 hiljada eura.

Vlada je donijela i Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za ovu godinu, čiji je cilj da se kroz razvoj manifestacionog turizma poboljša diverzifikacija turističke ponude i bolje brendiranje i promocija Crne Gore kao turističke destinacije destinacije, a ukupna opredijeljena sredstva za njegovu realizaciju iznose 80 hiljada eura.

Vlada je usvojila Informaciju o dodjeli turističkih vaučera u iznosu od 50 eura svim građanima starijim od 50 godina, vakcinisanim prvom dozom vakcine tokom jula.

Navodi se da će svi korisnici vaučera tokom avgusta biti informisani putem sms poruke o mjestu i vremenskom periodu u kojem mogu iskoristiti vaučer, kao i o detaljima koji se odnose na rezervaciju hotela.

„Smještaj korisnicima vaučera nude hoteli HTP „Ulcinjska rivijera“ a.d. i HG „Budvanska rivijera“ a.d., kao i Institut „Dr Simo Milošević“, a usluga se sastoji od dva noćenja na bazi polupansiona, dok će o periodu korišćenja biti naknadno obaviješteni. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je zaduženo da iz sredstava Tekuće budžetske rezerve za ovu svrhu obezbjedi 675 hiljada eura“, kazali su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi izgradnje kuće poljoprivrede u opštini Berane i dala saglasnost za izgradnju tog objekta na parceli 2386/1 površine 1.376 kvadratnih metara koja je evidentirana u listu nepokretnosti 2029, KO Berane.