"zbog iznošenja paušalnih ocjena o stabilnosti bankarskog sistema u Cg”

AQR će u septembru pokazati ima li loših banaka

Iz Centralne banke juče najavili procjenu kvaliteta aktive zbog “sve češćih iznošenja paušalnih ocjena o stabilnosti i adekvatnoj kapitalizaciji bankarskog sistema u Crnoj Gori”

3597 pregleda 3 komentar(a)
Centralna banka Crne Gore, Foto: Luka Zekovic
Centralna banka Crne Gore, Foto: Luka Zekovic

Iz Centralne banke su juče, kako su naveli, zbog “sve češćih iznošenja paušalnih ocjena o stabilnosti i adekvatnoj kapitalizaciji bankarskog sistema u Crnoj Gori”, saopštili da se privodi kraju nezavisna procjena kvaliteta aktive (AQR-a) bankarskog sektora i da će rezultati biti javno predstavljeni tokom prve sedmice septembra.

Jedine ocjene o stabilnosti banaka u posljednje vrijeme bio je izvještaj eksternog revizora Prve banke u kojem je ukazano na ubrzano smanjivanje višemilionskih oročenih depozita državnih kompanija od početka ove godine, kao i nakon toga kada je predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) Milutin Đukanović, tražio od izvršnog direktora Prve banke da im dostavi izvještaj eksterne supervizije kvaliteta aktive.

Ovaj zahtjev su iz EPCG objasnili time da je ta kompanija vlasnik 19,75 odsto akcija Prve banke i da imaju deponovana značajna sredstva u banci, kao i da su zainteresovani za poslovanje i bilanse banke, a posebno za stanje kapitala.

”U saznanju smo da je MMF insistirao da se napravi vanredna supervizija kvaliteta aktive banke i da se angažuje njemačka kompanija PWC. Kako EPCG, kao drugi najveći akcionar banke, nije obaviještena o tome, a od rezultata te supervizije zavisiće i naše poslovne odluke, tražimo da nam odmah dostavite finalni izvještaj PWC iz Njemačke”, naveo je Đukanović prošle sedmice u pismu direktoru Prve banke.

Iz Centralne banke, na čijem se čelu nalazi guverner Radoje Žugić, nekadašnji ministar finansija a ranije i direktor Prve banke, juče su saopštili da će AQR identifikovati bilo kakve probleme i potrebe za dokapitalizacijom pojedinačnih banaka.

”Rezultati AQR-a, koji predstavlja najefikasniji prudencioni instrument za procjenu kvaliteta aktive banaka, obezbijediće najobjektivniji uvid u zdravlje bankarskog sistema u Crnoj Gori i identifikovati eventualnu potrebu dokapitalizacije pojedinačnih banaka. Procjena kvaliteta aktive sprovedena je u skladu sa metodologijom Evropske centralne banke, a sam proces je realizovan uz podršku renomiranih svjetskih revizorskih kuća sa značajnim iskustvom u ovim poslovima. Konsultant CBCG, zadužen za upravljanje projektom AQR-a u Crnoj Gori, bio je Ernst&Young d.o.o. Beograd, uz uključenje njihovih eksperata iz Njemačke i Češke, dok su pojedinačne banke, uz prethodnu saglasnost CBCG, angažovale reputabilne revizorske i konsultantske kompanije za sprovođenje ovih poslova”, naveli su u saopštenju iz Centralne banke.

Oni podsjećaju da je CBCG započela aktivnosti na ovom projektu vodeći se preporukama FSAP misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Evropske komisije, koje su, kako navode, sugerisali sprovođenje nezavisne analize kvaliteta aktive bankarskog sistema, u skladu sa najboljom međunarodnom praksom.

”Za razliku od Bosne i Hercegovine i Srbije, gdje je AQR bio dio programa sa MMF-om, u našem slučaju je to inicijativa CBCG, koja je kompatibilna sa preporukama FSAP misije. CBCG je odlučila da se AQR sprovode u svih 13 banaka prisutnih na crnogorskom tržištu, dok je praksa u većini EU zemalja da predmet procjene budu samo sistemski važne ili osjetljive banke. Odabran je ovakav pristup kako bi se djelovalo preventivno, uz minimiziranje eventualnog rezidualnog rizika koji bi se mogao kriti u bilansima banaka”, naveli su iz Centralne banke.

Najveći pojedinačni akcionar Prve banke je Aco Đukanović, brat predsjednika države i donedavne vladajuće partije DPS.

Preporučujemo za Vas