""BOKA PLACE" NAJVEĆE DIVLJE GRADILIŠTE U DRŽAVI"

Opština Tivat "okreće list" u odnosima sa strateškim stranim investitorom i Vladom

"Mi žalimo da doprinesemo razvoju Porto Montenegra jer je taj projekat od velikog značaja i za Tivat i za cijelu državu, ali ne želimo da se to radi na način kako je činila bivša vlast - nekritičkim ispunjavanjem svakog naloga i kontroverznog dogovora investitora i Vlade u Podgorici"

10263 pregleda 93 reakcija 11 komentar(a)
Sa konferencije za novinare, Foto: Siniša Luković
Sa konferencije za novinare, Foto: Siniša Luković

Ne računajući višemilionske obeveze za komunalije za najnovije krilo Porto Montenegra nazvano Boka Place, kompanija Adriatic Marinas (AM) iz Tivta i sa njom povezana privredna društva trenutno Opštini Tivat na ime naknade za uređenje građevinskog zemljišta duguju preko sedam miliona eura i ne pokazuju namjeru da u skorije vrijeme izmire te svoje obaveze.

Zbog činjenice da je Opština u međuvremenu poništila riješenja za obračun komunalija za Boka Place koje AM nije htio ni potpisati ni platiti, gradilište tog 100 miliona eura vrijednog stambeno-poslovnog kompleksa od preko 75.000 kvadrata površine, najveće je divlje gradilište u državi Crnoj Gori zbog čega se očekuje zakonsko postupanje Građevinske inspekcije i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPPU).

Poručeno je to sa konferencije za novinare koju je Opština Tivat organizovala radi prezentacije rezulata ekononomsko-finansijkog vještačenja međusovnih potraživanja između lokalne uprave i AM.

Vještačenje je proteklih mjeseci na poziv predsjednika Opštine Željka Komnenovića (NP) obavio jedan od najuglednijih stručnjaka za finansijsku forenziku u regionu, međunarodni sudski vještak Nenad Šipka iz Centra za forenzička istraživanja iz Novog Sada. Šipka je pored ostaloga, bio i finansijski vještak u slučaju KIPS protiv Crne Gore koga je Vlada Crne Gore izgubila na međunarodnom sudu u Strazburu i zbog kojeg država mora platiti višemilionsku odštetu privatnoj kompaniji iz Podgorice.

"Sa ovom gradskom administracijom se neće nastavljati praksa iz prethodnog perioda da se veliki investitor, mimo Opštine Tivat, dogovara sa Vladom, pa da onda posljedice tog dogovora snosi Opština. Mi smo mandat građana dobili da zaštitimo javni interes Tivta, a to počinju da shvataju i investitori sa kojima mi želimo da imamo najboloje odnose i saradnju i da se njihovi projekti nastave razvijati, ali da od njih u granicama zakona, direktnu korist ima i lokalna zajednica u kojoj oni posluju. Ne možemo imati na jednoj strani superluksuzni Porto Montenegro sa svim sadržajima na najvišem svjetskom nivou i isto takvu Lušticu Bay na drugoj strani, a između njih grad Tivat koji nema para da napravi i najosnovniju infrastrukturu koja treba njegovim žiteljima, poput škola, bulevara, kanalizacionog sistema i sličnog", kazao je Komnenović, podsjećajući na postupak svog prethodnika Siniše Kusovca (DPS) koji je u ljeto 2018. potpisao ugovor sa AM kojim je toj kompaniji u ime Opštine, oprostio 5,6 miliona eura do tada dospjelih dugovanja te fime za komunalije.

Saglasnost na takav potez Kusovca prethodno je dalo 17 odbornika DPS u lokalnom parlementu, pravdajući se da Tivat ima obavezu da Portu oprosti komunalije po u govoru o prodaji Arsenala iz 2006. koji su potpisali tadašnji premijer Milo Đukanović u ime Vlade kao prodavca i kanadski biznismen Piter Mank u ime kompanije PM Securities kao kupca.

Opština Tivat nije bila potpisnik tog ugovora, ali je snosila njegove štetne posljedice jer je ostala bez milionskih prihoda od komunalija i to po tri potpuno kontroverzna osnova - troškova rušenja objekata Arsenala, ekološke sanacije lokacije i "površine objekata u Arsenalu prije 1945.".

"Mi žalimo da doprinesemo razvoju Porto Montenegra jer je taj projekat od velikog značaja i za Tivat i za cijelu državu, ali ne želimo da se to radi na način kako je činila bivša vlast - nekritičkim ispunjavanjem svakog naloga i kontroverznog dogovora investitora i Vlade u Podgorici. Mislimo da naše odnose sa AM treba vratiti na početak priče i stoga smo odlučili da međusobna potraživanja svedemo na jasan, zakonit i način razumljiv svakom građaninu Tivta. Zbog toga smo angažovali pravne savjetnike iz renomirane beogradske advokatske kancelarije "Savić" i ekonomskog forenzičara Nenada Šipku da utvrdi pravi stanje međusobnih potraživanja Opštine i AM", kazao je Komnenović dodajući da je svjestan da "ovaj problem ima i ekonomsku i pravnu i političku dimenziju", ali da se oni za sada, žele baviti samo ekonomskom i zaštititi interes građana Tivta, ali i ostaliuh investitora prisutnih u tom gradu koji nisu dobili povoljnosti kakve je država dala AM-u.

Naglasio je da je u slučaju opraštanja milionskih komunalija toj firmi indikativno to što je delegacija EU u Crnoj Gori tražila da ga kao moguću nezakonitu državnu pomoć toj kompaniji, ispita Agencija za zašt tu konkzurencije, ali da AZZK taj postupak koji je trebao biti okončan za 60 dana, nije završila ni nakon skoro dvije godine.

"Ugovor o otpisu 5,6 miliona eura komunalija koji je sa AM u ime Opštine Tivat 2018. potpisao Kusovac je sa stanovšta člana 42 Zakona o obligacionim odnosima, ništavan i nedopušten i kao takav, ne može proizvoditi pravno dejstvo. Opština nije imala zakonskin osnov da oprosti ovaj dug te kompanije koji se odnosi na objekte Porto Montenegra građene još 2015 i 2017.godine i za koje su već postojali obračuni komunalija i od AM prihvaćen i potpisani ugovori o njihovom plaćanju sa Opštinom. Investitor je dakle, prihvatio te svoje obaveze ali ih do danas nije izmirio. Stoga sam, primjenjujuči važeće crnogorske propise i zakonsku zateznu kamatu CBCG od 8%, izračunao da na današnji dan, neizmirene obaveze AM prema Opštini Tivat iznose nešto preko 7 miliona i 39 hiljada eura. Sa druge strane, Optina Tivat nema ni centa svojih neiznmirenih obvaveza prema kompaniji AM",. istakao je finansijski forenzičar Nenad Šipka.

On koji će uskoro odbranitri i dioktorat iz oblasti pravnih nauka, podrobno je objasnio i sve druge nezakonite apekte u fiskalno-finansijskim odnosima tog investitora, države i Opštine u proteklim godinama kada su DPS, SDP, SD, BS i HGI bile na vlasti. Ugovor iz 2018. inače, ranije je bio predmet preispitivanja i od strane Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, ali su Milorad Katnić i njegovi sardnici saopštili da je on zakonit i da u postupanju bivpeg gradonačelnika Kusovca koji je gradu pričinio štetu od 5,6 miliona eura, navodno nema krivičnog djela.

Pored sedam miliona eura, na koliko su do sada narasli dugovi Porta, Opština Tivat od AM potražuje i još par miliona eura za neplaćene komunalije za prošle godine započeti novi poslovno –stambeni kompleks Boka Place. Direklor opštinske Direkcije za investicije i razvoj koja vrši obračun nkomiunalija, Budimir Cupara podsjetio da su AM-u15.juna uručena četiri riješenja o obračunu komunalija za isto toliko objekata u Boka Place, na ukupni iznos od oko 1,22 miliona eura.

Peto riješenje nije završeno jer je AM u mešduvremenu prijavio značajno smanjenje površine tog objekta, iako su njegovi gabarioti nostali isti. Revident projekta od koga je Opština zatrađila objšnjenje, o tome ćut i već desetak dana.

Boka Place gradilište
foto: Siniša Luković

"Na četiri donesena riješenjha se AM nije žalio niti prigovarao i ona su 1.jula postala pravosnažna, a narednog dana je počeo teći rok za uplatu. Čekali smo da se predstavnici AM odazovu na potpisivanje tih ugovora i dogovorimo se o dinamcini plaćanja njihovih obaveza, ali od njih nije biulo nikakvog odgovora. Stoga su po zakonu, ta riješenja 2.avgusta ukinuta i ona više ne važe, a što znači da AM više formalno nema ni važeću prijavu građenja za Boka Place. To znači da oni ne bi smjeli da grade te objekte, ali oni to ipak nesmetano rade. Da bi AM ponovio postupak i prijavio gradnju Boka Placea, oni moraju podnijeti nove zahtjeve za obračun komunalija, ali će im one sada biti uvećane za 50% jer je u međuvremenu na snagu stupila nova, izmijenjena opštinska Odluka o komunalijama po kojoj su one poskupjele u zoni Porto Montenegra", kazao je Cupara.

Istakao je da se AM u međuvremenu žalio na ukidanje prvobitnih riješenja o obračunu komunalija za Boka Place i od 12.avgusta u toku je drugostepeni postupak kod MEPPU.

"Oni sad od Opštine traže da potpišemo novi Memorandum o razumijevanju kojim bi se prevazišla ova situacija i obezbjedio nastavk radova na Boka Plece da oni ne bi stali jer će AM od 1.oktobra bez prijave građenja, biti u velikom problemu oko toga. Traže da se odlože njihove obaveze plaćanja prema budžetu Opštine Tivat i da im izdamo potvrdu za to, ali mi nećemo nikakav Memorandum i ugobvor potpisivati sa AM, dok se MEPPU ne izjasni o njihovim žalbama i dok AZZK konačno ne donese odluku o legalnosti državne pomoči iz 2018. u obliku oproštenih im 5,6 miliona eura", istakao je Cupara.

On je naglasio da iz svega što se do sada događalo vidi da „ljudi koji vode Porto Montenegro ne žele da pozitivno utičlu na budžet Tivta kroz plaćanje komunalija“.

"Insistiraćemo da se ta sredstva uplate Opštini jer komunalije u iznosu od 170 do 210 eua za kvadrat stana kojeg Porto kupcima prodaje za 6 do 8 hiljada eura, im stvarno nisu veliko opterećenje za njihov biznis", kazao je Cupara podsjećajući da DSL Arsenal po kojoj se razbija Porto Montenegro, predviđa da će njenom realizacijom Opština prihodovati ukupno 26 miliona eura komunalija, a lokalna uprava do sada po trom osnovu nije naplatila ni ukupno 5 miliona.

Komnenović je naglasio da „za sada“, nema utisak da ministri Jakov Milatović i Ratko Mitrović koji su uključeni u riješavanje ovog problema „drže stranu AM-u“, na uštrb interesa Opštine Tivat, ali da razumije i delikatnu poziciju Vlade u kojoj se ona našla nakon što je Aman kao značajni strani investitor, nedavno napustio Crnu Goru.

"Mi podržavano i pomagaćemo projekt Porto Montenegro iz domena nadležnosti Opštine, jer smatramo da je on donio novu vrijendsot Tivtu i Crnoj Gori, ali nećemo dozvoliti da se on razija na račun javnog interedsa građana Tivta koji moraju imati konkretnhe benefite kroz naplatu komunalija i ostalih dadžbina koje plaćaju i svi drugi investitori. Smatramo da se to može postiči dijalogom i dogovorom, prije pribjegavanja eventualnim tužbama i sudskim postupcima", zaključio je on.

SDP ruši vlast u Tivtu zbog Portovih komunalija, a ne zbog srbovanja?

Aludirajuči na činjenici da je Predsjesnišvo SDP prošle nedjelje iznenada odlučllo da povuče podršku koju ta partija u SO Tivat daje manjinskoj vlasti građanskih listi NP, BF i GB, Komnenović je kazao da se sada vidi da razna dešavanja sa srpskim nacionalnim predznakom minulih mjeseci u Tivtu na što se pozvao SDP, "nisu stvarni razlog razmišljanja o njihovoj podršci".

"Stvarni razlog takvog njihovog poteza je upravo ovo o čemu smo danas pričali, stvarni razlog je politička priča njihova i DPS-a iz vremena kada su zajedno djelovali i dogovarali aranžman za Arsenal i Porto i u kome su oni vodili čitav ovaj projekat oko komunalija i Porto Montenegra", istakao je Komnenović dodajući da „ako se to sve sabete i oduzme, dobijate ovaj jasan današnji rezultat“.

"Sigurno je međutim, da će se ova lokalna vlast Tivta do kraja boriti da se zaštiti javni interes. Pravo, pravda i javni intese su mnogo značajniji za građane Tivta nego čakj i ekonomija i bilo što drugo. Pravdu i zaštičeni javni interes mora da osjeti svaki građanin Tivta – od Krtrola do Lepetana i sa time neće biti kompromisa", zaključio je gradonačelnik dodajući da mu je svejedno hoće li pare koje se duguju Tivtu, na kraju platiti Porto ili Vlada Crne Gore.

Preporučujemo za Vas