Direktorica Monstata najavila da će tražiti zaštitu međunarodnih institucija

Radojevićeva: Politički pritisak zbog popisa

Ona navodi da se tražilo od Monstata da kršenjem nacionalnih zakona, međunarodnih standarda kvaliteta i korišćenjem nepoznatih metoda obavi popis stanovništva do kraja 2021.

14901 pregleda 29 reakcija 28 komentar(a)
Foto: Luka Zekovic
Foto: Luka Zekovic

Razlozi za moju smjenu su izmišljeni, o čemu postoje materijalni dokazi. Izvještaj o radu nije ni sadržao element oko kojeg sada žele pokrenuti smjenu, kazala je juče direktorica Uprave za statistiku Monstat dr Gordana Radojević nakon što je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pokrenulo njenu smjenu.

Ministarstvo je pokrenulo njenu smjena navodeći da u izvještaju o radu za 2020. godinu nijesu naznačeni finansijski podaci Monstata, kao i da je na ukazivanje Ministarstva poljoprivrede, utvrđeno je da je Monstat neobjavljivanjem prikupljenih podataka o strukturi farmi iz 2016. godine onemogućio da se na osnovu konačnih i objavljenih podataka sprovede međunarodni grant projekat koji finansira FAO čime je nanijeta šteta državi.

Direktorica Radojević ove razloge naziva izmišljenim i tvrdi da Ministarstvo vrši politički pritisak na nju kako bi natjerali Monstat da sprovede popis stanovništva u suprotnosti sa zakonom i statističkom praksom.

”Izvještaji o radu Monstata su transprentni i nalaze se na zvaničnoj stranici (o nama/program rada/godišnji izvještaji). Iza njih stoji želja Ministarstva da izvrši politički pritisak na mene kao rukovodioca da realizujem popis shodno njihovim instrukcijama, a koje su u suprotnosti sa zakonom i statističkom praksom. Ja nijesam protiv popisa stanovništva, on čini sastavni dio Godišnjeg plana zvanične statistike za 2021. godinu i preduzete su sve radnje u Monstatu za njegovu pripremu koji predviđa tradicionalni metod, od vrata do vrata, koriščenjem papirne verzije upitnika. Kao odgovorno lice institucije, ja sam protiv načina na koji se počeo pripremati i sprovoditi popis stanovništva od 3. septembra 2021. godine, na šta sam upozorila ministra finansija zvaničnim dopisom, jer sastanku fizički nijesam mogla prisustvovati zbog kovid infekcije”, kazala je Radojevićeva.

Ona navodi da se tražilo od Monstata da kršenjem nacionalnih zakona, međunarodnih standarda kvaliteta i korišćenjem nepoznatih metoda obavi popis stanovništva do kraja 2021.

”Nakon svega, pokrenuli su proceduru za moju smjenu, na bazi izmišljenih razloga o čemu svjedoči dokumentacija koju posjedujem. Ja ću i dalje nastaviti da postupan po važećim nacionalnim zakonima, prateći odredbe osnovnog zakona za rad Monstata, Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike u kome je sadržan evropski standard kvaliteta zvanične statistike “European Statistics Code of Practice”. Zaštitu institucije i svoju kao odgovornog lica, tražiću pred nacionalnim i međunarodnim organima, ukoliko se nastavi sa nezapamćenim političkim pritiscima na rad jednog nezavisnog organa”, navela je Radojevićeva. G. K.

Ne može popis sa izborima

Ministarstvo finansija juče je objavilo Nacrt zakona o popisu u 2021. godini i stavilo ga na javnu raspravu koja će trajati 20 dana. Nije naveden period kada će se popis održati, već se daje Vladi ovlašćenja da to odredi.

Statistički savjet će svoj konačni stav o Nacrtu zakona donijeti sjutra. Radojevićeva je tom Savjetu uputila svoje mišljenje u kojem navodi da je Ministarstvo izmijenilo nacrt koji su oni pripremili, uvažavajući “nacionalne potrebe samo određenih korisnika”, a diskriminišući druge korisnike podataka, poput naučno-istraživačke zajednice, organizacija lica sa invaliditetom, strukovnih istraživanja... Ona predlaže i da se poštuje međunarodna preporuka “da se vrijeme popisa ne bi trebalo poklapati sa većim političkim događajima poput državnih ili lokalnih izbornih kampanja”.

Lokalni izbori na Cetinju, Mojkovcu i Petnjici treba da se održe u novembru ili najkasnije do 5. decembra. Predsjednika države Mila Đukanovića već sada može raspisati izbore za ove tri opštine, što znači da bi se potpis sprovodio u toku izborne kampanje.

Preporučujemo za Vas