U izvještaju više nema stavke o vrijednosti zaliha kojom je ranije rukovodstvo uljepšavalo bilanse

Plantaže smanjile gubitak uz uštede

Troškovi poslovanja sada iznose 5,3 miliona eura, a lani su za isti period bili 6,2 miliona eura. Troškovi za zarade, sada kao posebna stavka, smanjeni su s prošlogodišnjih šest na pet miliona eura.

4768 pregleda 22 reakcija 8 komentar(a)
Foto: SAVO PRELEVIC
Foto: SAVO PRELEVIC

Plantaže su za šest mjeseci ove godine ostvarile gubitak u poslovanju od 3,6 miliona eura, što je znatno manje u odnosu na minus od pet miliona u istom periodu prošle godine. Međutim, rezultat poslovanja je mnogo bolji jer su se sada počeli voditi realniji podaci o poslovanju, za razliku od ranijih godina kada su stavkom “promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje” uljepšavani konačni podaci o poslovanju bez realne osnove.

Za šest mjeseci ove godine prihodi od prodaje iznosili su sedam miliona eura, dok su prošle godine bili 4,8 miliona. Međutim, prošle godine se u prihodima nalazila sporna stavka “promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje” kojom je povećan poslovni prihod za 3,1 milion eura. Sada kod te stavke nema višemilionskog iznosa već je ona prešla u minus za 10.578 eura. Da te stavke nije bilo prošle godine, gubitak ne bi bio pet već osam miliona eura.

Troškovi poslovanja sada iznose 5,3 miliona eura, a lani su za isti period bili 6,2 miliona eura. Troškovi za zarade, sada kao posebna stavka, smanjeni su s prošlogodišnjih šest na pet miliona eura.

To znači da su u ovih šest mjeseci realni prihodi povećani za 2,2 miliona eura, a rashodi smanjeni za skoro dva miliona eura. Istovremeno je iz bilansa izbačena sporna stavka, na koju su i revizori ranije imali primjedbe. Potraživanja od kupaca smanjena su sa 4,2 na 1,7 miliona eura.

I u bilansu stanja došlo je do promjena zbog drugačijeg “mjerenja” dobiti i gubitka iz ranijih godina, odnosno njihovog sravnjivanja. Najviše zbog “prihoda” iz sporne stavke “promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje” neraspoređena dobit je proteklih godina narasla na 10,5 miliona eura, iako taj novac ili imovina suštinski nikada nisu postojali već su bili samo nabudžena stavka kojom se hvalilo bivše rukovodstvo.

U novom izvještaju navedeno je da gubitak iz ranijih godina iznosi 18,8 miliona eura, što zajedno s minusom od 3,6 miliona iz šest mjeseci ove godine daje ukupni gubitak od 22,4 miliona eura. Taj gubitak je sada ispeglan sa spornom neraspoređenom dobiti iz ranijih godina od 10,5 miliona, pa sada neraspoređeni gubitak iznosi 11,9 miliona eura.

Danas sindikalni izbori

Zaposleni radnici u “Plantažama” koji su članovi sindikata danas će birati novo rukovodstvo sindikata, kojem predstoji pregovaranje s poslovodstvom oko novog kolektivnog ugovora. Glasanje će trajati od sedam do 15 časova u sali radničkog doma, a na listiću za predsjednika nalaze se četiri imena.

Kandidovala se dosadašnja dugogodišnja predsjednica Anka Knežević, kao i Milorad Otašević, Danka Drakić-Krstović i Jelena Bojanović. Rezultat bi mogao biti poznat sat nakon završetka glasanja.

Sindikat “Plantaža” je prije tri mjeseca organizovao štrajk upozorenja tražeći između ostalog smjenu direktora Miroslava Vukovića.