Ubrzati dogovor za žičaru na Lovćenu

Vlada preuzela dug Regionalnog vodovoda prema IRF, radiće plan za područje rudnika Brskovo

5644 pregleda 11 komentar(a)
Foto: SasaMatic
Foto: SasaMatic

Vlada je juče usvojila zaključak kojim zadužuje tendersku komisiju da do kraja oktobra okonča pregovore sa konzorcijumom Novi Volvox i Leitner, sa kojim je bivša Vlada potpisala ugovor o koncesije za izgradnju žičare Kotor - Lovćen. Vlada je zadužila resorna ministarstva da ubrzaju aktivnosti i vezi sa stvaranjem pretpostavki za realizaciju navedene investicije.

Prema podacima iz informacije o tom projektu, konzorcijum bi investirao 19,5 miliona eura u izgradnju žičare i koristio je narednih 30 godina, nakon čega bi ona postala vlasništvo države. Predviđeno je i da će ona raditi najmanje sedam mjeseci godišnje. Tender za dodjelu koncesije za izgradnju žičare raspisalo je 6. juna prošle godine nekadašnje Ministarstvo turizma i održivog razvoja, a konzorcijum koji čine podgorička i italijanska firma je bio jedini ponuđač. Pregovori su počeli u avgustu prošle godine, ali ih je bivša Vlada ubrzo prekinula.

Vlada je usvojila i informaciju kojom će riješiti višegodišnji spor o novcu kojeg je Investiciono razvojni fond uložio u Regionalni vodovod još od 2008. godine. Ukupan dug Regionalnog vodovoda prema IRF iznosi 7,9 miliona eura, a prema zaključku biće plaćen iz državnog budžeta u deset jednakih godišnjih rata počevši od 2025. godine.

Donijeta je odluka o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina - Brskovo, koji treba da obezbijedi jasnu vizija za budući razvoj ovog prostora. Usvojen je i Program podsticajnih mjera u oblasti ruralnog turizma za 2021/2022. godinu za koje je opredijeljeno 100.000 eura, kao i Plan davanja koncesija za korišćenje voda za izgradnju hidroelektrana u 2021. godini, kojim je predviđena dodjela samo jedne koncesije za izgradnju mHE “Otilovići”.

Bonus video: