"radi se na usklađivanju s pravnom tekovinom i standardima EU"

Crna Gora nastavlja napredak u procesu reformi na putu ka EU u oblastima trgovine, carina, industrije i poreza

Zamjenik glavne pregovaračice Marko Mrdak kazao je da se predano radi na donošenju zakonskih i strateških rješenja s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta, kao i pružanja finansijske podrške mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i ženskom preduzetništvu

5323 pregleda 4 komentar(a)
Foto: Generalni sekretarijat Vlade
Foto: Generalni sekretarijat Vlade

Crna Gora, uz kontinuiranu podršku Evropske unije, u uslovima pandemije koronavirusa, bilježi napredak i nastavlja sa sprovođenjem opsežnih reformi u pravcu pune usklađenosti s pravnom tekovinom i standardima EU, što potvrđuju ostvareni rezultati, ocijenjeno je na današnjem sastanku Pododbora za trgovinu, industriju carine i poreze.

Na 14. sastanku ovog Pododbora između Crne Gore i Evropske unije, koji je održan online, a koji pokriva poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe, 16 – Porezi, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 29 – Carinska unija i 30 – Vanjski odnosi, predstavnici crnogorskih nadležnih institucija su upoznali predstavnike EK sa aktivnostima sprovedenim u prethodnom periodu u ovim oblastima.

"Održavanje ovog Pododbora dolazi u jako značajnom trenutku, u susret objavljivanju Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021. godinu, koji predstavlja važne smjernice za trasiranje puta ka dostizanju evropskih standarda i većeg stepena kvaliteta života naših građana“, kazao je zamjenik glavne pregovaračice Marko Mrdak otvarajući sastanak.

Mrdak je konstatovao da među pregovaračkim poglavljima koja su predmet sastanka ima kandidata za privremeno zatvaranje nakon što se steknu zadovoljavajući rezultati u oblasti vladavine prava.

On je kazao da se u okviru svih poglavlja koja su predmet Podobora u kontinuitetu radi na usklađivanju s pravnom tekovinom i standardima EU.

Izrazio je zadovoljstvo što je u proteklom periodu Institut za standardizaciju CG postao punopravni član Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), istakavši da se sprovode i aktivnosti na pripremi aplikacije za članstvo u evropskim organizacijama CEN/CENELEC do kraja 2021, čime će se stvoriti dodatni uslovi za uklanjanje barijera u trgovini.

Kada je riječ o poglavlju 16- Porezi, Mrdak je podsjetio da je primjena sistema online fiskalizacije u realnom vremenu počela od 1. juna 2021. za sve obveznike u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji istakavši da će novi servis omogućiti bolji pregled i kontrolu evidentiranog prometa.

Istakao je da je, u dijelu preduzetništva i industrijske politike, Crna Gora zaokružila svoj strateški okvir koji se odnosi na industrijsku politiku i ispunila obaveze definisane u okviru jedinog završnog mjerila, ali da se predano radi na donošenju zakonskih i strateških rješenja s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta, kao i pružanja finansijske podrške mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i ženskom preduzetništvu.

Zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Barbara Hesus-Žimeno, naglasila je snažnu posvećenost Evropske komisije društveno-ekonomskom oporavku putu Crne Gore i njenom putu ka EU, što ilustruje i nedavna posjeta predsjednice EK, fon der Lajen Podgorici.

Ona je napomenula da je napredak Crne Gore u slobodnom kretanju roba (poglavlje 1), oporezivanju (poglavlje 16), preduzetničkoj i industrijskoj politici (poglavlje 20), carini (poglavlje 29) i trgovini (poglavlje 30), o kojima je bilo riječi na današnjem sastanku put ka oporavku i članstvu u EU. „Osim napornog rada na tehničkom nivou, rješavanje ovih prioriteta zahtijevaće osnaženje političkog fokusa, funkcionalnu javnu upravu i zadržavanje EU stručnosti izgrađene tokom proteklih godina“, istakla je ona.

Hesus-Žimeno je dodala da će predstojeći godišnji izvještaj o Crnoj Gori dati jasne smjernice za dalji napredak u pristupnim pregovorima, te da usvajanje novog Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III), te Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan predstavlja ulaganje u zajedničku budućnost EU i Crne Gore.