novo rukovodstvo

Postrojenje uknjižili, bolje radi nego kod Njemaca

Opštinska firma uspjela da riješi brojne probleme koje je ostavio WTE i kolektor upiše u katastar i to bez tereta i ograničenja nakon punih sedam godina od kada je svečano otvoren

8320 pregleda 4 komentar(a)
Foto: Otpadne vode
Foto: Otpadne vode

Novo rukovodstvo optštinskog preduzeća “Otpadne vode DOO Budva” uspjelo je da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Vještici upiše u katastar i to bez tereta i ograničenja nakon punih sedam godina od kada je svečano otvoreno.

Postrojenje koje je gradila njemačka kompanija WTE svečano je otvorio tadašnji premijer Milo Đukanović 2014. godine, a svih prethodnih godina nije bilo uknjiženo. Izgradnja postrojenja, jedna je od najvećih korupcionaških, još do kraja neistraženih afera budvanske kriminalne grupe Svetozara Marovića. Njemačka kompanija WTE napustila je početkom 2020 sve, ostavljajući postojenje u tehnički lošem stanju, od kada ga je preuzela opštinska firma.

Uz zahtjev za uknjižbu predate su građevinska i upotrebna dozvola. Područna jednica Uprave za katastar i državnu imovinu je donijela rješenje kojim se odobrava upis svih objekata koji pripadaju postrojenju u Vještici. Uz projekat izvedenog stanja tehnologije čija je izrada od strane preduzeća takođe dovedena do samog kraja, opštinska firma je stvorila sve potrebne preduslove da preda zahtjev Upravi za vode za dobijanje vodne dozvole i time bi društvo u potpunosti poslovalo u zakonskim okvirima.

Od marta 2021. novo rukovodstvo na čijem čelu je kadar Demokrata Milivoje Radulović, uspjelo je da od Regulatorne agencije za energetiku i komunalne djelatnosti dobije sve potrebne licence i saglasnosti, kao i da usvoji niz akata neophodnih za nesmetano funkcionisanje preduzeća. Uporedno su intenzivno radili na realizaciji plana javnih nabavki kako bi nabavili sve neophodne rezervne djelove i ostvarili kontakt i saradnju sa svim serviserima opreme koja je instalirana na postrojenju i pumpnim stanicama. To je bilo neophodno jer je oprema u upotrebi već više od sedam godina i prijeko je bilo potrebno servisiranja opreme i zamjena dotrajalih djelova na njoj. To nije bilo nimalo lako ostvariti jer su gotovo sve kompanije iz inostranstva i bilo je potrebno ostvariti saradnju sa njima i zainteresovati ih da konkurišu na naš javni poziv ili da nađu distributera u našoj državi”, kazao je u razgovoru za “Vijesti” Radulović.

Turistička sezona 2021. je prva sezona u svom pravom smislu tokom koje je rukovođenje postrojenjem bilo u potpunosti pod novoformiranim opštinskim preduzećem.

”Postrojenje je funkcinisalo na zadovoljavajućem nivou i daleko iznad očekivanja ako se uporedi sa periodom kada je njime upravljala njemačka kompanija WTE. O tome govori i zadovoljstvo okolnog stanovništva i mnogobrojne analize kvaliteta izlazne vode, odnosno voda nakon prečišćavanja koje su radile akreditovane laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore i koje su dostupne na sajtu ovog društva. Najveći problem u tehnološkom procesu prečišćavanja je i dalje neadekvatna aeracija. Taj problem je ove godine bio manje izražen iz razloga što su tehnolozi iz preduzeća u saradnji sa stručnjacima iz Hrvatske došli do ideje da doziranje određene hemikalije, tj. više njih dovedu do toga da se mulj u finanlnim taložnicima bolje taloži i zauzima manju zapreminu, a time umanjimo neprijatne mirise u toku najvećeg priliva kanalizacionih voda koje ulaze u postrojenje”, kazao je Radulović.

Kako je naglasio, postrojenje se nalazi u stanju potpune funkcionalnosti i kompletna oprema na njemu je u ispravnom stanju.

”Uvijek se radi na zamjeni i popravci nekih djelova na opremi, a to nam je omogućeno jer smo na vrijeme uspjeli da nabavimo rezervnu opremu i djelove i iz tog razloga funkcionalnost ni u jednom trenutku rada nije doveden u pitanje. Veliku bojazan jedino imamo kada je u pitanju funkcionalnost SCADA sistema jer ne posjedujemo source-code i bilo kakav problem sa sistemom je nemoguće riješiti bez pomoći i podrške firme GROSSE WENTRUP iz Njemačke. Moram da naglasim da smo u toku jula imali problem sa SCADA sistemom, zbog kojeg smo morali organizovati stalna dežurstva, i da smo uspjeli da uspostavimo kontakt sa tom kompanijom, nakon čega su oni došli i rješili problem. Trenutno smo u pregovorima sa njima da ostvarimo trajnu saradnju. Neprijatni miris mogao se osjetiti u danima velikog opterećenja postrojenja i taj problem se ne može izbjeći dok se ne poboljša sistem aeracije na postrojenju”, kazao je Radulović.

On je istakao da je Društvo shodno Zakonu o komunalnim djetnostima predalo svu potrebnu dokumentaciju Regulatornoj agenciji za energetiku i komunalne djelatnosti za dobijanje saglasnosti na cijene svojih usluga.

Deset hiljada kubika mulja samo tokom jula i avgusta

Radulović je naglasio da je količina obrađenog mulja za jul bila 4.630, za avgust 5.420 kubika, što ukupno izlazi preko 10.000 kubika za ta dva mjeseca.

”Nakon obrade mulja, odnosno tretiranja krečom i ferihloridom i obradom na presama, ta količina obrađenog mulja za ova dva mjeseca je iznosila ukupno 1036 kubika koji je kao takav dalje odvožen za Albaniju. To predstavlja veliki problem na nacionalnom nivou koji je potrebno riješiti jer se troše ogromna finansijska sredstva samo na odvoženju u drugu državu a on se može iskoristiti kako za proizvodnju biogasa i dalju proizvodnju električke energije, tako i za kompostiranje. Društvo intezivno radi, zajedno sa osnivačem, i na rješevanju tog problema, pa smo u vezi sa tim već u izradi i davanju konkretnih rješenja, a sve uz saradnju sa određenim stranim partnerima”, kazao je Radulović.

Opština je, kako je dodao, u 2021. opredjelila million eura uključujući i sredstva potrebna za odvoz mulja, koja iznose oko 300.000 eura.

”S tim u vezi, naše društvo ima isplanirani budžet u iznosu od nekih 700.000 eura i to su dovoljna sredstva za redovno i tekuće održavanje postrojenja i tri pumpne stanice sa pripadajućim cjevovodima. Jako je bitno napomenuti da ovdje nisu uključeni troškovi električne energije i oni na godišnjem nivou iznose oko 500.000 eura, a obaveza plaćanja po DBFO ugovoru bila je Vodovoda i kanalizacije Budva”, kazao je Radulović.

Ispad pumpne stanice bi doveo do ekološke katastrofe

Radulović ističe da je od velikog značaja za dalje nesmetano funkcionisanje sistema izuzetno važno i da se izgrade havarijski ispusti na pumpnim stanicama Zeps i Belvi.

”U slučaju bilo kavog ispada neke od ove dvije pumpne stanice bi dovelo do ekološke katastrofe. Velikim problem u funkcionisanju postrojenja predstavlja ogroman dotok atmosferskih voda zbog postojanja nelegalnih priključaka kojim su atmosferski kanali povezani na fekalnu kanalizaciju, a ova pojava je izrazito vidljiva u toku kišnih dana. To predstavlja jako veliki problem i može da dovede u pitanje kompletan tehnološki proces na postrojenju pa planiramo izgradnju tkz. bajpasa koji bi se aktivirao u tim trenucima kada ulazna voda nakon procesa mehaničkog prečišćavanja kao i odvajanja masnoće zadovoljava parametre da bude ispuštena direktno u podmorski ispust. Do sada su samo Budvansko polje i Bečići priključeni na sistem za prečišćavanje i namjera Opštine je da u narednom periodu i drugi djelovi Budve budu takođe uključeni u sistem za prečišćavanje. “, naglasio je Radulović.

Preporučujemo za Vas